Katılımcı (Mihri Rasim), İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması

Katılımcı (Mihri Rasim), İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması

AÇIKLAMA RAPORU

a-Sınırların Tanımı/Kabuk İmgesi:

Çağdaş uygarlığa erişme yolunda birçok engel XX. yüzyıl Türk toplumunda kadınların gücü ve çabalarıyla aşılmıştır. Mihri Hanım, kadınların güzel sanatlar eğitimi alabilmesi için girişimlerde bulunarak, İnas Sanayii Nefise Mektebinin kurulmasını sağlar ve resim atölyelerinde güçlü iradesi ve zekâ dolu kişiliğiyle etkin olur. Osmanlı toplumunda “harem- selamlık” düzeni geçerliliğini korurken, bir ilke ön ayak olarak, çıplak modellerin atölyelere girebilmesi için çözümler üretir [3]. Döneminin koşulları açısından bakıldığında kısıtları olan, zorlu yolun güçlü yolcusudur Mihri Rasim. Din ve monarşinin sanat üretimi ve eğitimi üzerinde oluşturduğu baskıyı kırmaya yönelik çabalarda bulunur. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, İstanbul’dan New York’a mekanlar, coğrafyalar, dönemler arasında geçişler yaşayan ressam dört bucakta ayrı zorluklarla karşılaşır [4].Mihri Hanım’ın günümüze ulaşan yazınsal izlerine bakıldığında [5], sanatkarın yaşayabileceği maddi ve manevi güçlükleri dile getirdiği görülür. Bu bağlamda yaşam yolculuğunda gittiği yol düz değildir; çalışmada engebe eğimli bir kaide/betonarme taban ile temsil edilmiştir. Dört bir yandan etrafını saran, kısıtlayan tüm bu çevresel koşullar ise kabuk olarak nitelendirilmiş, keskin köşeler oluşturarak birleşen ahşap kirişlemelerle soyutlanmıştır.

b,c-Varoluşun İzlerinin Belirlenmesi/Girişim+Yükselme Eğilimi:

Mihri Rasim, bu zorlu yolda, bu koşullarda ulusal çağdaşlaşmanın evrensel boyutlarına ulaşma arayışına odaklı bir duruş sergiler. Eğitim yaklaşımında olduğu gibi, sanat üretimi bağlamında da çağdaştır. İşlerinden, sağlam bir deseni olduğu, portre ve figür çalışmalarıyla öne çıktığı görülür. Sanata eğilimi resim ile sınırlı kalmaz; Tevfik Fikret’in ölümünden sonra yüzünün kalıbını alıp, mask tekniğinin ülkedeki ilk uygulamasını gerçekleştirerek, heykel sanatı konusunda da dikkate değer bir adım atmıştır [2]. Mihri Hanım’ın yaşam yolculuğunda bıraktığı iz; şövaleye sabitlenmiş bir tuval, tuvaldeki fırça izi temsilinde somutlaşsa da ötesinde sanatın ve sanat eğitiminin çağdaşlaşma yolunda ilerleyişine kazandırılan ivmeyi içerir. Bu ilerleyiş hali öneri tasarımda yükselme eğiliminde çok katmanlı ve koşut birleşenlerden oluşan strüktürel kuruluş ile soyutlanmaktadır. Kaidenin tanımladığı yamaca sağlamca tutunarak sabitlenen, malzemenin sertliğiyle gücü cisimleştiren korten sac profiller Mihri Rasim in girişimci, öncü ve cüretkâr yönünü vurgular. Kurgunun işleyiş dengelerine göre parçalanması sonucu oluşan kademe ve hiyerarşi yaşamının safhaları arasındaki geçişlere gönderme yapar. Ziyaretçileri bu düşey kurgusal odağa taşımada geçit görevi gören anıt yolu, epdm/tartan şeritlerle tüm alana yayılan fırça izi temsilinde özdeşleşir.

Anıt+anıt yolunun Mihri Rasim’in fırçasını ve fırça iznini temsil ettiği bu merkezi tutumun baskın biçimde ortaya çıkmayıp, yere ait bir parça olarak gelişebilmesi için tartan/epdm şeritler ile parkın modüllere ayrılması yoluyla tanımlı alana yayılım ve yeşil alan içinde piknik eylem alanlarının düzene oturtulması hedeflenmiştir.

Anıt yolunu takip eden düşeyde yükselme eğiliminde geometrik hareket ile ziyaretçilerin merkezi yörüngeye katılımı sağlanır. İmgeleme dönüşmesi istenen her türlü değerin farklı malzeme ile ifade edilmesi yoluyla mutlak tesirin sınırları genişletilmiştir. Betonarme olarak kurgulanan eğimli kaide tüm bileşenlerin mecburen bastığı 75cm yüksekliğinde taban mahiyetindedir. Ankraj elemanları gerekli noktalardan kaideye sabitlenir. Mihri Rasim’in adı ve sanata bakış açısı oyma biçimde betonarme yüzeye işlenecektir. Korten sac profilden oluşan yükseltilerin yerleştirilebilmesi için kaidenin içinde dişler ve ankraj lamaları bırakılacaktır. Bir sonraki aşama, kabuğun kurulmasına dayalıdır. Kirişlemenin geometrik kurgusu kabuğun görsel akışı kesmeyen çubuk elemanlarla sağlanır. 20x20x180cm ebatlarında 6 adet lamine ahşap kirişleme zıt yönlü geçmelerle birbirine kenetlenir. Bu aşamanın tamamlanması uygulamanın ilk etabı mahiyetindedir. Son etapta anıtın izi tartan (epdm) şeritlerle kurgulanan peyzaj uygulamasıyla bu merkezden etrafa yayılır.

Etiketler

Bir cevap yazın