Katılımcı, Kültür ve Sosyal Etkinlikler Evi Ytong Yarışması

Analiz 

Proje alanı olabilecek Caddebostan ve Kartal arasındaki sahil seridi ve yakın çevresi analiz edilerek ana ulasım aksları ve farklı ulasım araçlarının birbiriyle ana baglantıları incelenmistir.Proje alanı tercihi sanal bir düzlem olmaktansa ilgili alanda kentin ihtiyaçlarına cevap verebilecek noktalar,ulasım aksları ve yakın çevresinin islevsel eksikliklerine göre degerlendirilmis ve saptanmıstır.Buna göre dört ana proje noktası belirlenmistir.Ihtiyaç programında belirtilen islevleri ve bölgedeki yogunluk miktarı, halkın sosyalesme ihtiyacını en dogru sekilde karsılayacak ilave fonksiyonlarda düsünülerek  önerilerde bulunulmustur. 

Kavramsal

Göç: 

Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir yerlesim yerinden baska bir yerlesim yerine gitmesi isi… 

Entegrasyon

Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum saglama, intibak … 

Önerilen proje bölgesel analizler ve proje konusu üzerine yapılan okumalar sonucu sosyal,kentsel ve mimari amaçlarıyla sekillenmistir.Göç  sonucu olusan kültürel farklılıkların yok edilmesi yerine ortak bir zeminde paylasılması ve kültürel bir birikime dönüstürülmesi, sosyal fırsat  esitligi projenin sosyal amaçlarındandır.Entegrasyonun kent ile birey arasında gerçeklesmesi ve iki taraı olumlu bir katkı saglanabilmesi için  kentin halkın ihtiyaçlarını karsılayabilmesi; halkın ise kent bilincine sahip olması gerekmektedir.Bu amaçla kentin en güzel akslarından biri üzerindeki  yapı; yürüyüs ve bisiklet yollarının,ana ulasım akslarının ve kentli-toplum olma çabasının bir istasyonu olarak düsünülmüstür.Sahil seridi  üzerinde koparan degil; bilakis baglayan ve tamamlayan bir kütle,bir kent lekesi olması amaçlanan yapı seaf kabuguyla kent yogunlugu ve  deniz arasında da görsel olarak baglantıyı devam ettirme çabasındadır.Tercih edilen dört proje alanı,sahil seridi üzerinde yesil bandın ve gezinti  yolunun sert bir sekilde kesintiye ugradıgı insan yogunlugunun aniden azaldıgı noktaları rehabilite etmek,bölgeye yeniden sosyal bir deger  katmak üzere seçilmislerdir 

Etiketler

Bir cevap yazın