Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Karşılaşma… Duyumsama… Takdim…

YOKLUK

Tahayyül ve tasavvur edilemeyen…

Varlığın nesnel – deneyimlenebilen, ölçülebilen- ve öznel – duyulara ve bilince sahiplik – niteliklerinden yoksunluk. Zamanın akmadığı bir durgunluk hali, mekanın tariflenemeyeceği sınırları çizilemeyen bir boşluk… sonsuzluk… tekillik…

Onlar ordalar. Ölümün vuku bulmuşluğunun ötesinde… Savaş gibi insani ve ahlaki değerlerden yoksun bir vaka sebebiyle hayatlarını ve varolmaya ait duyularını yitirmiş halde. Onlardan geriye kalan eşya ve bilgiler, yokluğu ve yitirmişliği deneyimlemek için yetersiz eksik.

Kore müzesi tasarımı bağlamını mimarinin salt yapısallığı ve mekansal konforu üzerinden değil, varlık ve yokluk olgusunun bir süreç olarak deneyimi ve hayatlarını yitiren askerlerin yokluk hallerinin duyumsanabilmesi üzerine kurar. Müzeyi yapısal anlamda örgütleyen asal özne varlığın da kaynağı olan doğal ışıktır. Doğal ışığın mekanı örgütleyiş ve dahil oluş biçimi ziyaretçiye duyuları ve farkındalığı üzerinden baskı kurar ama dikte etmez. Tasarım niyetleri ve tasarımın kendisi insan bünyesindeki mekansal ve duyusal etkileri kontrol etme ve tekilleştirme niyetinde olamaz. Ziyaretçinin mekansal deneyimi ve algısal sonuçları özneldir.

SÜREÇ

-Karşılaşma

Alana vardığınızda günlük hayat hafızanızda ki gibi bir müze yapısı göremezsiniz. Müze tipolojik bir büyüklük olarak duyularınız da uyanmaz. Sadece giriş, müzeye ait tanımlı bir büyüklük olarak karşınızdadır. Müze tasarımı zihninizde daha önce tasavvur ettiğiniz ve özümsediğiniz müze anlayışında kırılmaya sebep olur. Müzeye nasıl ve nerden gireceğiniz tanımlıdır. Sonrasın da ne ile karşılaşacağınızı tahayyül edemezsiniz. Ölüm ve yokluk gibi.
”Ölümün ne olduğunu ve nasıl olacağını bilirsiniz ama yokluk hakkında bir fikriniz yoktur.”

-Duyumsama

Toprağın altındasınız. Karanlık, tekinsiz, bilinmezliğe doğru akan bir tünelin içinde bulursunuz kendinizi. Doğal ışık sadece sergilenecek objelerin üzerine düşer. Yokluğu, duyularınızı yitirmişliği deneyimlersiniz. Karanlığın duyularınızdaki etkisi sizi aydınlık bölümlere sürükler. Onlar ışıkla tekrar vücut bulmuş varlıklar olarak size yolu gösterirler.

-Takdim

Müzenin merdivenlerinden çıktıkça Kore Anıtı karşınızda görsel olarak belirmeye başlar. Anıt sessiz, sakin bir şekilde sonsuzluğun (su zemin) içerisinde büyüklüğünü edinir. Yaklaşır, dokunur ve dahil olursunuz. İçerisinde savaşta ölen askerlerin ışıkta parlayan isimlerini görür ve müze de edindiğiniz; yokluğun hissiyatına, savaşın insan hayatı üzerinde ki keskin ve acımasız etkisine ve onların yokluğuna ait farkındalığınızı takdim edersiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın