Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

KAVRAMSAL YAKLAŞIM

Kore Savaşı’nın ülke tarihindeki yeri ve önemi sebebiyle tasarım unsurları belirlenirken savaş sürecini insan gözünden okuyan, hayal eden ve şekillendiren bir anlayış benimsenmiştir. Bu sebeple yönlenme, kütle, anıt ve peyzaj kararları alınırken süreci soyutlayan ve insan ölçeğinde yeniden yorumlayan ilkeler ön plana çıkmıştır. Öncelikle Güney Kore ve Kuzey Kore’nin bugün dahi sınırını teşkil eden ve savaş boyunca stratejik öneme sahip olan 38.paralel, yapı alanı boyunca soyutlanarak fonksiyonu ve anıtsal karakteri de belirleyen bir çizgi haline dönüşmüştür. Japon Denizi’nden Sarı Deniz’e uzanan enlem, arazi içinde de her iki uçta su öğesiyle tamamlanmıştır. Anıtı da ikiye bölen bu çizgi savaşın sonucunun da soyut ifadesini oluşturmaktadır. Bunun yanında sadeliğin yoğun anlatımını benimseyen bir anlayışıyla tasarlanan yapılarda Kore’nin geleneksel mimarisini oluşturan öğeler çağdaş fikirlerle yeniden yorumlanmıştır.

ANIT VE KÜTLE OLUŞUMU

İhtiyaç programındaki birimler fonksiyon ilişkilerine göre iki grupta toplanmıştır. Sergi alanları ile sosyal ve idari birimler iki ayrı kütleye olarak arazi içinde yönlendiren, tanımlayan ve belirleyen çizgilere dönüşmüştür. İhtiyaç programının şekillendirdiği boyutlara göre belirlenen kütleler kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiştir. Arazinin kuzeyinde yapıların belirlediği hatlarla yönlendirilen anma alanının zemini, eğrisel yüzeylerle yukarı doğru kaldırılarak anıtı oluşturmaktadır. Böylelikle anıtın, yapı ve anma alanı ile bütünleşmesi ve kavramsal ifadesinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Savaştaki Türk askerinin varlığı anıt arkasındaki blok ile ilişkilendirilmiştir.

MEKAN KARARLARI

Sergi alanları, yapı alanının batısında, idari ve sosyal birimler ise doğusunda planlanmıştır. İki kütle arasında tanımlanan su öğesi sosyal birimlerin olduğu yönde kütüphane ve çay, kahve salonunun önüne kadar uzanmaktadır. Sergi koluna doğrudan açık toplanma alanından dahil olunurken, idari ve sosyal birimlere önündeki su yüzeyinin üzerinden adım taşları ile ulaşılmaktadır. Her iki yapının birbirine bakan cephesinde arkad oluşturularak mekanlar bu yarı açık alanların arkasında tasarlanmıştır. Böylelikle anıt ve anma alanına giden yol tanımlanırken, aynı zamanda açık-yarı açık sergi alanları oluşturulmuştur.

YAPISAL KARARLAR

Yapıların arkadlarında yer alan kolonlar ve üzerindeki saçaklar brüt beton olarak tasarlanmıştır. Yapı etrafında lineer olarak devam eden saçakların üzerine oturan beşik çatı formundaki örtü, yapısal ahşap ve çelik bağlantı elemanları kullanılarak oluşturulmuştur. Zeminde doğal taş malzemeler kullanılmış olup, cephedeki şeffaf yüzeyler için strüktürel doğrama sistemleri seçilmiştir. Yapı elemanlarının tasarımında malzemenin doğası ile savaşmayan, sadeliği ilke edinmiş, ekolojik ve işlevsel çözümleri etkili kullanan bir tutum benimsenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın