Katılımcı, Konak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Tasarım Kriterleri

Yeni belediye binasının yapılacağı yarışma alanının kültürel eşik değeri taşıyan konumu yarışmanın konusu ve amacı tasarım kriterlerini belirlemiştir.

-Yapı bölgesindeki kentsel gelişimin başlangıcı-lokomotifi olmalıdır.
-Yapısal ve sosyal anlamda belirleyici, öncü ve geliştirici rol almalıdır.
-Çağdaş, katılımcı, şeffaf belediyeciliğin gereği erişilebilir olmalıdır.
-Kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini gözetmelidir.
-Ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir olmalıdır.
-Kentlinin çok boyutlu kullanımına imkan tanımalıdır.
-Yeni teknolojilerin kullanıldığı akılcı bir yapı olmalıdır.
-Herkes için kullanılabilir, engelsiz tasarlanmış bir yapı olmalıdır.
-Çevre ve enerji konularında hassas, yeşil bina olmalıdır.
-Doğa ve insana bakışın sembolü olmalıdır.

Konsept

Kentlinin hafızasında oluşacak yeni belediye binası imgesini, kuzey-güney yönünde uzanan Yeşildere Caddesi’nden 24 saat 365 gün boyunca uzak ve yakın perspektif algılar oluşturacaktır. Yapı kütlesi, doluluk-boşluk, sağırlık-saydamlık, ışık- gölgenin, gece -gündüz ve mevsimlerin tüm dinamik etkileri düşünülerek güçlü, güvenilir ve sahiplenilebilir bir kamu yapısı elde edilmeye çalışılmıştır.

Genel Yaklaşım

Arsa verileri
Arsa, batısındaki Yeşildere Caddesi ve 1137.sokağa paralel, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen formundadır. Yeşildere Caddesine göre düşük kottadır. Kot farkı yaklaşık 3.60 m.’dir. Kuzeyinde gaziler caddesi şehirle doğu-batı aksındaki ulaşımı sağlamaktadır. Arsanın doğusundaki 1138/1 sokak ve güneydeki yaya yoluyla yaklaşık aynı kottadır. Dolayısıyla arsa etrafındaki yaya ve araç ulaşımı açısından alt ve üst zemin katların oluşmasına müsait bir yapısı vardır. Yeşildere Caddesi’ne göre düşük kötün ve Gaziler Caddesi’ndeki araç alt geçitinin yaya bağlantısını kesmesi, güney cephesinden araç yaklaşımının olamaması dezavantaj oluşturmasına rağmen projenin çözümüne avantaj olarak yansıtılmıştır. Üst zemin katın oluşturulması caddeden gelen yaya hareketini sokak-meydan-üst geçit şeklinde kentsel bir mekanlar zincirine dönüştürüp, Araç alt geçitinin oluşturduğu kamusal alanlardaki kopukluğu gidermede çözüm oluşturmuştur. Güneydeki yolun yaya yolu olması da Melez Çayı’nın etrafındaki yeşil alanlarla alt zemin boyunca yaya dolaşımının kesintisiz biçimde rekreatif alanlarla buluşmasını sağlamıştır. Doğudaki 1138/1.sokakta bitişik nizam imar durumu yapılaşma söz konusudur. Dolayısıyla bu cepheden binanın uzak algısı oluşamamaktadır. Bu sokaktan araç yaklaşımları mümkün olup servis ve otopark girişi alınmıştır.

İklim verileri
İzmir son derece sıcak ve nemli bir iklim yapısına sahiptir. Dolayısıyla mikroklimatik ortamlar ve gölgeli girişler, sokaklar, meydanlar oluşturulmuştur. Meydanı örten ‘ güneş şemsiyesi ‘ aynı zamanda alternatif enerji üretmek amacıyla fotovoltik panellerle kaplanmış ve gölgeleme sağlanmıştır. Özellikle kuzey cephesinde oluşturulan ve belediye binasının protokol cephesini oluşturan meydanında hem görsel hem mikroklimatik amaçlı olarak şu öğesi kullanılmıştır.

Geri çekilmiş cephe düzeni
±0.00 alt zemin kotta gaziler caddesi tarafında belediye meydani oluşturulmuş; su, ağaç, oturma, dinlenme, heykel ve benzer plastik sanat öğeleriyle zenginleştirilmiş,1138/1.sokak ile görsel bağ kuvvetlendirilmiş, gaziler caddesi tarafından başkanlık, meclis ve protokolün, yaya-araç girişi, 1138/1.sokak tarafından ziyaretçi ve personel yaya-araç girişleri güneydeki rekreasyon alanının devamında da ziyaretçi ve personel yaya girişi sağlanmıştır.

+4.00 üst zemin kotta, Yeşildere Caddesi ile Gaziler Caddesi’nin kuzeyindeki kamusal alanı bağlayan diyagonal geçiş dolayısıyla ortaya çıkan örtülü meydandan Belediye’ye 3 ayrı giriş sağlanmıştır. Bu meydan ayni zamanda sanatsal etkinliklere, açık hava sergilerine olanak sağlayacak mekan olarak tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın