Katılımcı, Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması

MİMARİ TASARIM RAPORU

KENTSEL ÖLÇEK

Kırşehir’e yeni bir odak noktası kazandırmak için; yapılmakta olan Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve yapılacak olan Aşık Paşa Cami arasında kalan kentsel dokunun bir bilim ve kültür kesişimine dönüşmesi amaçlanmıştır.

YAYA – TAŞIT ULAŞIMI

Şehrin yaya üreten aksının Terme Caddesinin kuzey yönü olacağı öngörülerek Kültür Parkına ve Gezegenevine ulaşan ana yaya askı kuzeybatı cephesine açılı olarak yerleştirilmiştir.

Trafik akış yönü olan Güneybatı cephesinde ise program ihtiyacı olan 20 araçlık otopark kurgulanmıştır. Bununla birlikte Terme Caddesinden gelecek yaya yoğunluğuna karşı kültür parkına direk ulaşan yaya yolları ve rampalar tasarlanmıştır.

Gezegenevinin önünde -2.00 kotunda açık sergi alanı ve fuaye fonksiyonlarına hizmet edecek ve yapılar topluluğunun önemli noktalarına hakim bir alt kot meydanı oluşturulmuştur. Alt kot meydanındaki kullanılan aks devam ettirilerek gezegenevi ana girişine ve devamında Neşet Ertaş Kültür merkezine geçiş aksına ulaşmaktadır. Kültür merkezine geçişi vurgulamak için kafeterya ve kütüphane doğu batı yönünde çözülmüş geçiş ise örtü ile tanımlanmıştır.

KENTSEL KONSEPT

Projeye başlanırken, öncelikle Terme Caddesi cephesine kültür parkı yerleştirilerek kuzeybatı cephesi bir meydana dönüştürülmüştür. Kentsel dönüşüm alanı olan güney doğu yönüne ise yapılar topluluğu bir nevi sınır oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Fakat bu sınır her noktadan ulaşılan geçişler sayesinde rahatlıkla aşılır.

Yapı topluluklarını yerleştirirken arazi yerleşimindeki doluluk boşluk ilişkisi – kat yüksekliği ve etraftaki doku gözetilmiştir.

  • Kütlelerin kentsel dönüşüm alanlarına yaklaştırılarak arazi ve bu doku arasında bir form oluşturması; ihtiyaç programındaki fonksiyonların ayrılarak bu formu devingen hale getirmesi; kütleler arasında oluşturulan boşlukların yapı alanına her yönden ulaşımın sağlanmasına olanak tanıması amaçlanmıştır.
  • İhtiyaç programında istenilenler; tek ve kompakt bir kütle içinde çözümü yerine araziye yayılarak ama aynı zamanda birbirleriyle ilişkileri, girişleri, çıkışları geçişleri düşünülerek belirli bir kompozisyon içinde ve tek kotta çözümlenmeye gidilmiştir.
  • Kütle içi çözümlerine gidilirken gezegenevi; işlevi gereği ihtiyacı olan yüksekliğinden dolayı arazideki yükseklik dokusunu bozmaması adına -2.00 kotuna yerleştirilmiştir. Böylelikle -2.00 kotunda bir Gezegenevi Meydanı oluşmuş böylelikle gezegenevi; yapı topluluğu içinde özelleşmiştir.

1. Şehrin önemli bir dokusunun içinde yer alan proje alanı kültür parkı tasarımına yer açmak için tüm kütlelerin geriye çekilmesi ve kırşehir halkına ikinci Bir meydan oluşturulması amacıyla adımlanmıştır

Eski sanayi bölgesi, kentsel dönüşüm alanı, kentin yeni yüzlerinden olan ve inşası süren Neşet Ertaş Kültür Merkezi, yine yeniden yapılması düşünülen Aşık Paşa Camii ile bu çevrili alan kent için önemli odak noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. 

2. 

  • Etraftaki kent dokusunun parçalı oluşu,2 veya 3 kattan oluşması
  • Kent dokusunda ara sokaklara fazlasıyla yer verilmesi
  • Arazideki mevcut eğimin yapıya yansıtılması
  • Bu eğimlerin ihtiyaç programı dahilindeki yüksekliklere ve peyzaj-aktivite alanlarına dair kullanılması

Tek katlı çözülen ve yapı alanının güneydoğu kenarına çekilen yapılar topluluğu her yönden yapıya aldığı yaya aksları ile oluşan ara sokakları, işlik ve kütüphane önünde oluşturulan yarı açık avlu, kafeterya önünde oluşturulan kent balkonu ve bu sayede kültür parkına girişin resmileştirilmesi gibi noktalarla devingen, akıcı, yaşayan bir tasarım olmaya adaydır.

3. Giriş holü, sergi alanları, hediyelik eşya mağazası ve çok amaçlı salon-gezegenevi fuayelerini birbirine bağlayan ana omurga; giriş kütlesinin lineer olarak araziye yayılmasını ve yapılar topluluğuna bir giriş kapısı oluşturmasını sağlamıştır.

Bu omurga tüm yönlerden gelen yaya yoğunluğunu karşılayıp ihtiyaca göre arka avluya (işlikler, ofisler, kütüphane yapılarına) ya da kültür parkına yönlendirmektedir.

Terme caddesi cephesi boyunca ve arazinin dara derinlerine kadar oluşturulan kültür parkından gelen yaya, kentsel dönüşüm alanı tarafından kullanılan yaya yolları, kuzeybatı cephesindeki ara sokaktan gelen yaya bu lineer giriş kütlesi ile yapılar topluluğunu okumaktadır.

OMURGA ANALİZİ

Cephe Analizi:
Terme caddesi cephesinde; dikkat çekilmesi istenilen kafeterya ve gİriş holü vb. gibi kütleler kompakt ahşap kaplama cephelerle tasarlanmıştır. Yerelliği ve doğallığı vurgulamak adına diğer yüzeyler brüt beton sıva olarak bırakılmıştır. Açıklıklar ise tek katlı kütle olmanın avantajından da faydalanılarak yüksek pencereler şeklinde geçilmiştir. İşlik, ofis binası, kafeterya kütleleri avlu ve meydanla iletişimde olan kütleler olduğu için hepsine katlanır cam kapılar eklenmiştir.

Planetaryum cephesinde ise çelik taşıyıcıların ön gördüğü akslar ile kapaklı giydirme cephe tasarlanmıştır. Planetaryum meydanına çıkış ise 2 cam kutuyla sağlanmaktadır.

Çatı Analizi:
Çatı panelleri 3 temel ayrıma sahiptir. Bu ayrım; geçirgen, yarı geçirgen ve dolu şeklindedir. Ana kütlenin üzerindeki paneller dolu, avlu üzerine de ulaşan kirişler yarı geçirgen , kültür merkezine geçişteki kirişler ise yarı geçirgendir.

Etiketler

Bir cevap yazın