Katılımcı, Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması

Genel İlkeler

Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı Mimari Projesinin temel motivasyonu, tarihi ve kültürel değerleri öne çıkarma iddiasındaki kent merkezinin bir parçası olarak, kent ve kentli ile en yüksek etkileşimi sağlayacak bir alt merkez oluşturmaktır.

Bu motivasyon, Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Aşık Paşa Caminin arasında, işaret değeri taşıması gereken yapının, nasıl biçimlenmesi gerektiği sorusunu açığa çıkarır.

Planlama ilkeleri

Mimari kurgu Planetaryum salonunun diğer işlevlerden kopartılarak tek başına merkez oluşturması üzerine gerçekleşmektedir. Küresel biçimli salonun simgesel algısını güçlendirebilmek için buluştuğu zemin kot dairesel bir formda çökertilmektedir. Bu çökertme yöntemi ile 12mt çapındaki planetaryum salonunun, 3m.’lik bölümünü sıfır kotunun altına iterek yapının maksimum yükseklik sınırı içerisinde kalmasını sağlamaktadır.

Tüm öğelerin aynı noktaya Planetaryum salonuna yöneldiği biçimsel kurgunun tüm olanakları Merkezi oluşturmak için kullanılmıştır.

Diğer fonksiyonların oluşturduğu yapı Terme Caddesi ve Şehit Nevzat Aslan Bulvarına doğru yönelerek Planetaryum salonunu merkez alarak küreyi sarmaktadır. Bu sarmal yapı, bir yay olarak çatısıyla birlikte toprak kotuyla buluşarak kendini Planetaryum salonunun arkasına gizlemektedir. Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Aşık Paşa Camine doğru geçirgenliğin oluşturulabilmesi için de çatı sürekliliğini korumak koşuluyla yapı parçalanmakta ve boşluklar oluşturmaktadır.

Başka kütlelerle bitişebilme becerileri sınırlı olan küre ve yay kendi türdeşleri olarak kabul edilebilecek dairesel hublarla buluşturulmuştur. Bu hublar yapıları çevreleyen kültür parkının kamusal kullanımına esneklik sağlamaktadır. Hubların her biri merkezin ve çevresinin işaret mekanlarını da oluşturmaktadır.

Mekânsal Kurgu ve Mimari Yaklaşımlar

Mekansal kurgu, Planetaryum salonunun oluşturduğu merkezin kentle bütünleşebilmesini, yapının iki noktada boşalarak Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Aşık Paşa Camine fiziksel geçirgenliğinin oluşmasıyla kamusal alanın genişlemesini ve yaya akışlarının mümkün olan en çok olasılığa açılmasını sağlamaktadır.

Planetaryumu saran işlevler Terme Caddesine açılan ve yürünebilen teras olarak kurgulanan yay biçimli eğrisel düzlemin içinde yer almaktadır. Zemin katta sergi mekanları, hediyelik eşya birimi, eğitim işlikleri ve ofisler tek bir iç bükey yay üzerinde Planetaryum salonunu merkez alarak dizilmişlerdir. Bu yayın bir ucunda Neşet Ertaş Kültür Merkezi diğer ucunda Aşık Paşa Cami yer almaktadır. Bu noktalarda iç mekan sürekliliğine ara verilerek kültür merkezi ve camiyle yaya akışı sağlanmaktadır. Kafe boşluktan sonra bağımsız bir girişle zemin katta kendine yer bulur. Çok amaçlı salon ve kütüphane medyatek birinci kat yayının iki ucunda yer almaktadır.

Dairesel kümelenmenin biçimsel olanaklılığı sayesinde tüm mekanlar aynı mesafeden merkezdeki Planetaryum salonuna yönelirler. Bu işlevlerin yer aldığı eğrisel formlu yapının çatısı hem kültür parkının yeşil sisteminin bir tamamlayıcısı hem de Planetaryum salonunun farklı kotlardan izlenebileceği bir seyir terası ve promenade alanı oluşturmaktadır.

Kültür Parkı

Park, merkezine küre formlu Planetaryum salonunun yerleştiği, çevresine dairesel formlu hubların iliştiği ve yaya akışlarının merkeze yöneldiği bir plan kurgusuna sahiptir. Yaya akışları planetaryumu çevreleyen yapının çatı kotunda da devam ederek, farklı perspektifler oluşturabilecek kotlardan seyir imkanı sunmaktadır. Kültür parkının kent yaşamının farklı katmanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilme potansiyeline bir tür çözüm sunan hubların kullanım esnekliğidir. Hub’lar kent parkı içerisinde, dinlenme, eğitim, eğlenme vb. etken ve edilgen aktivite alanları oluşturarak kamusal kullanımına esneklik sağlamaktadır.

Cepheler ve Yapım sistemi

Planetaryum salonu çelik taşıyıcı sistemle kurgulanmış ve yüzeyi kenet sistemle örülmüştür. Salonu çevreleyen eğrisel yapı promenadın ve yeşil sistemin taşıyıcı sistemi betonarme olarak tasarlanmıştır. Tansiyonu arttıracak biçimde cephe emaye boyalı vizyon camı ve low-e camla örülmüştür.

Ulaşım Kararları

Zemin katta yaratılan boşluklar kuzey doğu – güney batı aksında yer alan Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Aşık Paşa Cami yaya akışının sürekliliğini desteklemedir. Terme Caddesinde otobüsler için cep otoparkı oluşturulmuştur. Ayrıca 326. Sokakta yarışma alanının kuzeydoğu ucunda 10 araçlık açık otopark oluşturulmuştur. Yeşil sistemin içinde genellikle merkeze yönelen ışınsal parkurlar bisiklet yaya ortak kullanım hattını oluşturmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın