Katılımcı, Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

Katılımcı, Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

Kayseri Kent Merkezinde Kültür-Sanat-Tarih GEÇMİŞ AKSI

…”Kayseri Kalesini oluşturan iki kısım; dış şehir sur ve burçlarının geniş koruma çerçevesi ile iç kaleden meydana gelir. Bu iki kısım arasındaki bağlantıları sağlayan önemli kapılardan ikisi, yarışma alanında yer alan ‘Sivas Kapısı’ ve ‘Yoğunburç Kapısı’dır. İşgalcilerin kaleye erişimi konusunda kapıları koruyan burç ve sur duvarlarının dışında, ilk direniş hattı olarak geniş bir su hendeğinin de bulunduğu kabul edilmektedir.”… (Arkeolog Mahmut Akok, Kayseri Şehri Tarihi İç Kalesi, Türk Arkeoloji Dergisi XXIII-2 sayısı, sy5-38)

İki Kapı Arasında Bütüncül Nitelikte GÜNDELİK KENT

…”İnsan etkinliğinin temelini oluşturan bu işler kuşkusuz mekanik, sürekli yeniden keşfedilen işler olarak algılanmaz. İnsan belirli bir eylemi gerçekleştirirken bu eylemleri düşünceleriyle, duygularıyla sınayan, bilgi biriktiren ve değerlendiren bir varlık olduğuna göre, anlamlandırmayı, değerlendirmeyi, çözümlemeyi, deneyimi ve yerleşmiş ilişkileri, ‘gündelik olanın dışında tutmak mümkün olmayacaktır.”… (Şahin ve Balta, 2001:185-186)

Öneri proje kapsamında;

Kentin sürekli kendini güncelleyen ‘kamusal yaşantısı’nı geliştirebilecek bir potansiyel yaratma uğraşı bulunmaktadır. ‘Yeni ve Güncel Kamusallık’ ilkesini sağlayabilecek bir mekan pratiğinin sağlanması amaçlanmıştır. Yarışma alanının, kentin merkez çeperinde yer alan ve ‘buluşma noktası’ sayılabilecek diğer odak alanlardan farklılaşması adına; ‘Kentteki buluşma noktası niteliğine sahip alanların sahip olması gereken elementler nelerdir?’ sorusuna yanıt aranmıştır. Bu arayış dahilinde, açık-yarı açık-kapalı mekan organizasyonu sağlayacak korunaklı strüktürel mekan hissi, geçirgen yapılaşma, şeffaf yüzeyler, organik dolaşım, dijital deneyim gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Ayrıca, kentlerin temsil yüzlerinin farklı odak noktalarında farklı kurumsal yapılarda ön plana çıkabileceği aşikardır. Bu yöntem, kullanıcının görsel bilinci üzerinden alan hakkındaki hafızasını pekiştirmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın