Katılımcı (Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

/Tasarım Kararları

Tasarım proje alanının büyük bir avlu olarak düzenlenmesini önerir. Avluyu arsa sınırında planlanan bahçe duvarı tanımlar. Bu yolla iki farklı parselde tasarlanacak binaların, zemin kat kotunda bütün olarak algılanılması ve kullanılması hedeflenmiştir.

Alınan karar doğrultusunda, ilk olarak proje alanını ihtiyaca uygun parçalara bölecek olan duvar sistemi tasarlanmıştır. Önerilen duvarlar, giriş kotunda kamusal alanları ve tasarlanan binaların zemin kat planını oluşturur.

Tasarlanan duvar sistemi ve kullanılan malzeme yardımıyla oluşturulacak süreklilik ile farklı parsellerde yer alan binaların aynı zeminden yükselen iki kütle olarak algılanması hedeflenmiştir. Bina cephelerinin tasarım stratejisi bu fikrin bir devamıdır.

Kısaca tasarım, çevrelenmiş bir mekan olarak önerdiği avlu içerisinde kullanıcıyı sokaktan soyutlamayı hedefler.

Yaşlılar kulübü ve konaklama birimi önerilen duvar sistemi üzerinde yükselen iki yeşil kütle olarak düşünülmüştür. İmgelenen görünüm cephede tasarlanan çelik taşıyıcı sisteme asılacak metal saksılar ile somutlaştırılmıştır.

Projenin merkezini konaklama birimi ve yaşlılar kulübü arasında kalan giriş avlusu oluşturur. Bu alan tasarlanan kütleleri hem fiziksel hem de görsel olarak birbirine bağlar. Bir diğer deyişle tasarlanan diğer kamusal alanlara hizmet eder. Konaklama birimi, yaşlılar kulübü, kulüp binasının servis girişi ve kapalı otoparka bağlanan araç asansörüne giriş avlusundan ulaşılır. Konaklama birimi aynı zamanda üzerinde bulunduğu sokaktan giriş alır.

/ Yaşlılar Kulübü

Bina kullanıcılara her katta açık alanlar sunar. Bu alanlar: 1. bodrum katta dans salonu ve revir önünde bulunan iç bahçe, 1. bodrum katta atölyelerin önünde bulunan ışıklık, zemin katta ana salonun parçası gibi çalışması planlanan korunaklı bahçe, 1. katta fuayenin açıldığı korunaklı bahçeye bakan teras ve 2. katta hobi mutfağı ve medyatek arasında kalan geniş balkondur. Önerilen açık alanlara ilaveten organize edilecek etkinlikler için teras katı kullanıma açılabilir.

/ Konaklama birimi

Konaklama birimi Sarayardı Caddesi ve giriş avlusundan erişilebilir tasarlanmıştır. 1. katında idari birimi bulunan binanın 2.,3. ve 4. katlarında toplamda 9 oda tasarlanmıştır. Sarayardı Caddesi’ne bakan cephede yer alan 3 oda diğer odalara kıyasla daha geniş planlanmıştır. Binanın teras katı misafirlerin günlük kullanımına uygun olacak şekilde düzenlenmiştir.

73 SIRA NUMARALI PROJE / JÜRİ RAPORU

Bahçe duvarının sınırlayıcılık dışındaki potansiyellerinin irdelenmemesi ve önerilen duvar sistemi üzerinde yükselen bina cephesi üzerinde yeşil kabuk olarak yapılması istenen saksılı sistemin jenerikliği eleştirilmiştir.

Statik taşıyıcı sistem yeterli görülmüştür.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Niyazi PARLAR’ın karşı oyu ile)

Etiketler

Bir cevap yazın