Katılımcı, İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı, İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması

İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması için bir öneri.

İztuzu Kumsalı, 2008 yılında The Times dergisince Avrupa’nın en iyi açık alanı seçilen Türkiye’nin doğal coğrafi hazinelerinden biridir. Temiz ve keyifli denizinin yanı sıra sunduğu vistalar da İztuzu Plajı’nın değerine değer katmaktadır. Fakat kumsal sadece insanlar için önemli değildir. Plajın önem arz ettiği hayvanlardan en bilineni bölgeyi yumurtlama alanı olarak benimseyen Caretta Caretta kaplumbağalarıdır fakat buranın ekolojik dengesine katkı sağlayan nesli tehlike ve tehdit altında olan başka tür kaplumbağalar da bulunmaktadır.

DEKAMER bu noktada İztuzu Plaj’ın tabii zenginliklerini ve canlılarını korumak, devam ettirmek için gönüllüler ve çalışanlardan oluşan ekibiyle çalışmaktadır.

İztuzu’nun tabiatı için yapılan bu çalışmalarda yeni bir bakım istasyonuna ihtiyaç duyulmuştur.

Önerilen istasyon İztuzu Plajı’nın doğal güzelliklerinin önüne geçmeyecek onunla uyum içinde çalışacak ve kendini göstermek için çabalamayacak şekilde sade bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Yapı DEKAMER’in eski istasyonunun yerine planlanmıştır. Bir kısmı kot farkı nedeniyle taş duvarlar tarafından desteklenmiştir. Yerleşim sırasında çevreye asgari zarar verilmesi hedeflenmiştir.

Üç bölümden oluşan yapıda ziyaretçi kanadı,gönüllü/çalışan kanadı, ikisini bağlayan deniz kaplumbağalarının konakladığı Deniz Kaplumbağaları Bakım Bölümü vardır. Ayrıca yapıda biri arkada diğeri önde olmak üzere iki adet teras bulunmaktadır. Bu terasların ikisi de hem ziyaretçilerin hem de gönüllülerin/çalışanların kullanımına açıktır.

Bölümler tasarlanırken işlevsellik her zaman en ön planda tutulmuştur, ısıl problemler ve enerji problemleri 200 ölçekli planların kapsamında sürdürülebilir yöntemlerle çözülmesi hedeflenmiştir.

Görevli kanadı kendi içinde iki parçaya ayrılır bunlardan güney tarafından kalan hayvanlar ile çalışılınan ve genellikle veterinerlerin kullanacağı alandır. Bu meslek grubu için ayrıca, yaptıkların işin yorucu doğası da göz önüne alınarak, dinlenebilecekleri bir balkon ve diğer gönüllülerden çalışma alanlarından uzak kalan tuvalet ve banyo birimleri düşünülmüştür. Operasyonların ve nekropsinin ve röntgenin olduğu bölüm kayar bir kapıyla masa başı işlerin yapıldığı bölümlerden ayrılmıştır fakat tabii ki erişim sınırlandırılmamıştır.

X-Ray cihazının yaydığı ışnlardan minimum çevresel zarar için 50cmlik betonarme duvar ve kurşun plakalar ile zırhlanmış bir yanına balkon bir yanına da nekropsi odası konmuş böylece aynı yapı içindeyken asgari maruziyet asgari seviyeye çıkarılınmaya çalışılınmıştır.

Ziyaretçilerin girişine kontrollü olarak açılacak kaplumbağaların konakladığı boyları 1 metre ile1.5 metre arasında değişen tankların olduğu bölüm, sert zemine oturmakta böylece tankların oluşturduğu ağırlık prefabrik yapı için sorun yaratmamaktadır.

Bu bölüme girişin görevliler kanadından serbest , ziyaretçiler kanadından kontrollü olması bu bölümü bir işlevler arası geçiş bölümü haline getirmiştir.

Sergi alanın hasta olarak gelmiş kaplumbağa ve deniz canlıların vücudun çıkan ve onlara zarar veren yabancı cisimler sergilenir. Böylece ziyaretçilerin çevre bilincinin artması temenni edilir.

Seyir terası görevliler ve ziyaretçiler tarafından ortak kullanılmaktadır. Bina hem İztuzu Gölü’nü hem de Akdeniz’i görecek şekilde konumlandırılmış böylece Dünya’da pek az şahit olunan bir topografyayı deneyimlemek için keyifli bir açık hava alanı oluşturmak hedeflenmiştir.

Yapı tek katlı ve kırma çatılı olarak tasarlanmış böylece rüzgar dayanımı arttırılmıştır. Çatının bir kısmının düz olması güneş panellerinin bakımı sırasında çatıya çıkacak çalışanların işini kolaylaştırmak içindir. Çatı aralarında 10 cm olan 30 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğinde ahşap ile kaplanmış böylece çevreye olan uyumu artmıştır.

Açılır-kapanır çatı penceresi ve çatı ile bir araya gelen gölgeliği kış aylarında soğuk havaya karşı sera etkisinden yaralanarak yapının kaplumbağaların ve çalışanların/gönüllülerin kullandığı bölümlerinin ısıtma yülkünü azaltır.

Yaz aylarında ise güneşlik kapatılarak ısıl kazanç azaltılır.

Etiketler

Bir cevap yazın