Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

VAZİYET VE YERLEŞİM

İmar şartları ve mevcut ağaç dokusunun belirlediği hacimden eksiltmelerle yapı kitlesi ortaya çıkmıştır.

Doğu- batı ekseninde, bahçenin yapı içiyle, yapı iç hacminin bahçeyle birleşmesi geçirgenlik sonucunu vermiştir. (Doğu- batı istikametinde geçirgenlik sağlayan birleştirici iç odak)

MEKANSAL KURGU

Kuzey- güney eksenine göre ortaya çıkan simetrik kütle, kolay kavranabilen, kolay algılanabilen hacim ve cephe elde edilmesine katkı sağlamıştır.

Mekanlar ve koridorları tüm katlardaki çerçeve etrafında yer almıştır.

Hemen tüm mekanlar iç odak ve dış mekanla bütünleşebilir mahiyettedir.

Ayrıca yapıya ihtiyaç programında bulunmayan resim 50 m2, ebru 50 m2,kütüphane 50 m2, sığınak 330 m2, bay ve bayan mescit 100 m2 mekanları eklenmiştir.

Fuaye ve sergi alanları ile ticari alanlar bir miktar arttırılmıştır. İhtiyaç programına göre inşaat alanı yaklaşık 1000 m2 artmıştır.

MİMARİ KİMLİK

Nispeten zamana ait dingin bir yapı elde edilmeye çalışılmıştır.

Antik yapı oranına yakın kolon, amfi, basamak vb. unsurlar ile yere aitliği pekiştirilmeye çalışılmıştır.

RENK VE MALZEME

Cephede ve saçakta kendini gösteren gülkurusu rengi, yapının içerdiği fonksiyonları ifade edebilen ortak renk olarak tercih edilmiştir.

Ayrıca biraz romantizm içermektedir.

Cephelerde genel olarak brüt beton kendini asli olarak ifade etmiş, yöreye ait mermer ile cam yüzeyler kompozisyon oluşturmuştur.

Yapı yüzey ve iç dolaşım alanlarında, taşıyıcı sistem hariç yüzeylerde, yöresel mermer tercih edilerek bahçe duvarından başlayan yaklaşım sürdürülmüştür.

İNŞA VE İŞLETME MALİYETİ

İnşa maliyetini artıran özel ve çeşitli imalatlar söz konusu değildir. Düzenli akslar tercih edilmiştir.

Güneş kontrolü ile klima kullanım ihtiyacı azaltılmıştır.

Her kamusal yapıda olması gerektiği gibi güneş enerjisinden ve yağmur suyundan yararlanmak dikkate alınmıştır.

Ticari mekanlar ihtiyaç programına göre biraz daha fazla alana sahiptir.

Etiketler

Bir cevap yazın