Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

İzmir ili Selçuk ilçesi merkezinde yer alan proje alanı, aktivite tesisleri ve konut dokusunun hakim olduğu bölgede ve ulaşımın kolay olduğu bir lokasyonda yer almaktadır. Alana araçla ulaşım için ana yol niteliğindeki Atatürk Caddesi’ne paralel olan Kubilay Caddesi’nden alt kot otoparkına alarak bir giriş tanımlanmıştır. Yaya ulaşımı ise kuzey ve doğu hattındaki sosyal kent yapılarının kullanıcılarına da hizmet edecek bir yaklaşım hattı üzerinden girişlerle sağlanmıştır.

Mimari kurgu; bölgenin sosyo-kültürel yapısına değer katacak nitelikte; sanatı, yeşilin içinde yaşatmayı öngören bir yapısal çizgi olarak düşünülmüştür. Bu yapısal çizginin ana hattı, yapının dinamizmini, kent cephesinden görünür kılan bölümünü, yani; girişleri, sirkülasyon döngüsünü ve fuayeyi barındırmaktadır. Ana hat üzerinden patlayan kütleler ise farklı işlevlere mekân yaratmak için ayrıştırılmış olan hizmet birimlerini oluşturmaktadır. Ana hattın iki ucuna yerleştirilmiş olan, yoğun kullanımlara açık yeme-içme/sinema birimleri ile gösteri salonunun, bu şekilde ayrıştırılmasıyla kullanıcının dengeli dağılımı sağlanmak istenmiş ve bunların kucakladığı bahçede ortak bir yaşam kurgulanmıştır. Ana hattı dikey kesen, Kubilay Sokak ve 5014. Sokağı bağlayan ve yapının ana girişlerini tanımlayan, “ana yaklaşım aksı” açık sinema ve korunacak ağaçlar gölgesinde oluşturulmuş buluşma meydanını tanımlar ve bu bahçeye bir anlam kazandırır.

Ana hattan, doğu cephesinde patlayan kütleler yapının dinamizmine katkı sağlamasının yanında girişleri ve ana fuayeleri tanımlayarak daha özelleşmiş mekanlar kurgulanmıştır. Gösteri salonu ve sinema bölümünün ikinci fuayesi olarak çalışan cam bölümler gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmaya ve keyifli iç mekan perspektifleri sunmaya yönelik düşünülmüştür. Ana fuayeyle bağlantılı ve devamında asma katta çözülen sergi bölümü gelen tüm kullanıcılara hitap edecek “ulaşılabilir sanat” temasıyla kurgulanmıştır.

Ana hat üzerinden iç bahçeye dönük patlamalarda yer alan atölyeler, kullanıcıların fiziksel ve görsel ihtiyaçlarına cevap verecek, yeşil dokuyu içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Gösteri salonunun üst kotunda yer alan açık alan, kullanıcıların dinlenme, toplanma, etkinlik “boşluğu” olarak düşünülmüştür. Bu boşluk; amfi, açık ve kapalı dinlenme olarak kurgulanmış olup, atölye insanlarının sosyalleşebileceği, keyifli vakit geçirebileceği, hatta gerektiğinde gösterilerin sunulabileceği yaşam nişi şeklinde düşünülmüştür.

Açık-kapalı alan kurgusu ve sinemayla olan ilişkisiyle yapıyı kullanıcılar için cazip kılacak olan yeme-içme birimlerine ayrılmış kütle, kendine özel girişleriyle gece-gündüz kullanımına olanak sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Yeme- içme birimlerinin üst kotuna yerleştirilen sinema birimi, yapısal çizgiden ayırıcı vurgulu cam fuayesiyle kullanıcı için cazip kılınmış daha yaşanılabilir mekanlar kurgulanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın