Katılımcı, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

Samim Magriso ve Ayşe Selin Gürel tarafından hazırlanan katılımcı proje.

Kalkınma Ajansı-Yöre İlişkisi: 
Kalkınma Ajansları, bir yörenin gelişimini yerel boyuttan ele alıp, projelendiren ve çözüme ulaştıran yapılardır. Ajans desteğiyle üretilen projelerin her aşamasında yöre halkının içerisine dahil olduğu ve taleplerini ifade edebildiği bir platform oluşturmak gereklidir. Bu platformunun kent içerisine yerleşmesi, benimsenmesi, günlük hayatın içerisine entegre edilerek bütün taraflar arasında etkileşimi tetikleyecek bir yapıda olması gerekmektedir. Etkileşim platformunun o yörede yaşayanların hayatına girmesinin, kalkınma ajanslarının işletim yapısının yanı sıra; mimari müdahalelerle desteklenmesi en önemli girdi olarak kabul edilmiştir. 

Kütle 

1.Kılıf: 
İzmir kent dokusu oldukça yoğun olması sebebiyle, bitişik nizam yapılara sık rastlanmaktadır. Bitişik nizam dokunun dolayısıyla ışık almayan cephe ve sağır duvarlar oluşturmaktadır. Tasarım aşamasınında komşu bina cepheleriyle ilişkisi önemli bir girdi olmuştur. Yan binalara direkt olarak yapışmak yerine, bir duvar tasarlanarak, yapı bu duvarın ardına yerleşmiştir. Duvar, yan binalarla arada hem bir tampon bölge, hem de kente katkı sağlamayan sağır cepheler yerine yeşil bir iz bırakmıştır. 
Yapının giriş kotu, mevcut sokak dokusunu destekleyecek bir anlayışla ele alınmıştır. Bu kot tamamen kamusal bir alan olarak düşünüldüğünden yapının geri kalanından koparılması uygun görülmüştür. Bu amaçla bir üst kotta yarı kamusal işlevler olarak tanımlanan kütüphane ve girişimcilik merkezine zemin de oluşturacak bir saçak tasarlanmıştır. Bu saçak aynı zamanda gölgeleme elemanı olarak da çalışmaktadır. 

2. Girişimcilik Merkezi ve Kütüphane 
Girişimcilik merkezinin İZKA’nın yapısında önemli bir parça olduğunu açıktır. Bu sebeple yapı dahilinde hassas bir noktada konumlanmıştır. +4.40 kotu üzerinde kendine ait bir girişi olan bu birim, kuzey cephesi boyunca uzanan şeffaf cephesi sayesinde girişimciler ve ziyaretçiler arasında etkileşime olanak sağlamaktadır. 
Kütüphane ise dış kullanımı teşvik amacıyla merdivenin çıkış noktasına yerleştirilmiştir. Ek olarak girişimcilik merkezi ile aynı kot üzerinde konumlandığından girişimcilerin kullanımı teşvik eden bir niteliği vardır. 

3. Ofis Birimleri ve Sosyal Tesisler 
Yapının baskın kütlesini olan ve +8.20 kotundan başlayan bu bölümde tipik ofis birimleri ile sosyal tesisler ve toplantı odaları çözülmüştür. 
Bu bölümün doğu kanadında 6 adet genel sekreterlik birimi her katta beraber çalışan birimler bir arada olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu birimlerde içe dönük fonksiyonlar kuzey cephesinde, depo arşiv ve ıslak hacimler sağır olan güney cephesinde, açık ofisler ise doğu cephesinde çözülmüştür. Açık ofislerin bulunduğu yerde bütün katları dolaşan bir yeşil duvar, bu yeşil duvar ile ofisler arasında da mola alanı tasarlanmıştır. Bu mola alanı aynı zamanda her katta ısınan havanın en üst kota taşınmasına olanak sağlamaktadır. Bu şekilde doğal bir havalandırma döngüsü sağlanmıştır. 
Batı kanadına ise daha rekreatif, dışa dönük işlevler ve yönetim birimi yerleştirilmiştir.  Bu çerçevede kamusaldan özele bir sıralama yapılmıştır. 8.20 kotunda eğitim salonları ve çalıştay odası, 12.00 kotunda sosyal tesisler, 15.80 kotunda ise yönetim bölümü çözülmüştür. 

4. Kamusal Kullanıma Yönelik Mekan 
Yapının son katı kamusal bir alan olarak tanımlanmış, çok amaçlı bir kullanım önerilmiştir. Bu kotta yapı Cumhuriyet Caddesi cephesinde geri çekilerek yarı açık teras oluşturmuştur. İklimin elverdiği koşullarda kapalı fuaye ile ortak çalışacak bu teras aynı zamanda halka farklı bir kottan şehri algılatan 
bir platform olarak hizmet vermektedir.   

5. Zemin Altı Kullanımı 
Toplantı salonu giriş kotunun altında çözülmüştür. Bu salonun fuayesine İZKA’nın giriş bölümünde bulunan galeriden ulaşılmaktadır. Fuaye’nin otopark ile de bağlantısı bulunmaktadır. 
Genel servis birimlerinin tamamı yer altında çözülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın