Katılımcı (İlhan Ünal Mimarlık), Konak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Konak sadece İzmir in değil ülkenin kültür, sanat ve eğlence merkezlerinden. Kent insanın sayısız kesişim noktasında buluşabildiği tarih, kültür ve eğlencenin mükemmel şekilde harmanlandığı deniz şehir ve insanın uyum içinde olduğu İzmir in sanatsal merkezi.

Konak deniz ile mükemmel bütünleşmesi tarihi ve kültürel getirilerinin son derece olumlu olmasına karşın şehrin tasarlanması istenilen kısmının fiziksel gelişimi tüm bu olumlu düşüncelerin aksine gelişmiştir. İnsan ve doğa odaklı fiziksel gelişim yerine organik, kontrolsüz ve tabii ki plansız bir kütlesel büyüme sağlanan şehrin deniz ve kıyı şeridinin uyumunun uzağında kütlesel bir yığın olarak yükselmiştir.

Tamda bu noktada tasarım ilkesi olarak kütlesel yığının saydamlaştırılması ilke edinilmiş insan ve doğa odaklı olması planlanan bu saydamlaştırılmada ışık, rüzgar ve yeşilin ön planda olması hedeflenmiştir. Konak ilçesinin nerede ise tamamına yayılmış bu kütlesel arasında ışık rüzgar ve yeşile yer açmak daha fazla zemin kullanımını gerektirmekte olup buda kütlenin daha fazla doğal alana yayılımı anlamına gelmektedir. Bu nedenle daha büyük ada yapıları oluşturulup mevcut popülasyonun daha yüksek kütlelerde istihdamı sağlanıp zeminin daha az kullanılarak kütleler arası mesafeyi açmak ışığa, rüzgar ve yeşile daha çok alan yaratmak hedeflenmiştir.

Işık, rüzgar ve yeşil odaklı tasarım ilkeleri belediye binası tasarımında da temel kriterler olmuştur. Belediye binasının tasarım ve teknoloji olarak öncülük etmesi hedeflenmiştir. Kent insanın belediye binasını bir kesişim noktası olarak görmesi için mevcut arazinin zemini kent meydanı olarak düşünülmüş kentlinin yoğu olarak kullandığı birimler bu meydan etrafında tasarlanmıştır. Meydan belediye binasının gerektirdiği şekilde kontrollü olarak giriş çıkışları tasarlamış olup kullanılan cam malzemeler ile kontrol algısı kırılmıştır. Oluşturulan kent meydanının istenilen program altında kaybolmaması ışık, rüzgar ve yeşil ile temasının kaybolmaması ve gün boyunca faydalanması için programın geri kalan kütlesi yükseltilmiş ışığın ve rüzgarın içeri alınması sağlamıştır. Böylelikle meydan ve yoğun belediye kütlesi birbirinden ayrılmış oluşan boşluğa yeşil çayı yerleştirilmiştir. Meydan üzerinde oluşturulan yeşil çatı ikinci bir belediye binasının başlangıcı konumunu almıştır. Bu sayede gün boyunca ışığın verimli kullanılması kör noktaların azaltılması doğal havalandırmaya olanak sağlanması beraberinde enerji tasarrufunu getirmiştir. Tasarruf etmenin yanı sıra kütle çatıda güneş panelleri, yeşil çatı üzerinde yağmur suyu toplanıp kullanıma katılması ile üretimde de bulunarak öncülük etmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın