Katılımcı, Gülsuyu Cemevi Ulusal Mimari Proje Yarışması

PROJE METNİ

Alevilik bir kültürel etkinlik değil, inançtır. Cemevleri ibadethanedir. Alevilik kültürün üzerindedir, ondan beslenir. Bundan dolayıdır ki inanç merkezi olan cemevi bir platform ile kültür merkezinden koparılmıştır. Tasarlanan platform ile cemevinin tekilliği, simgeselliği sağlanmıştır.

Alevilik çok köklü bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyu inançları ve mezhep ayrılıkları yüzünden bir çok sıkıntı çekmiş ve katliamlar yaşamışlardır. Osmanlı zamanında şiddetlenen ve 1990’ların ortalarına kadar süren bu zulüm ve katliamlar, Alevilerin toplumdan uzaklaşmalarına, ibadetlerini gizli saklı yapmalarına ve güvenlik nedenleri ve toplum tarafından dışlanmaları, kent merkezlerinden dağlık köylere kaçmalarına sebep olmuştur. 2000’li yıllardan sonra Alevilik daha çok konuşulan ve ibadethane olarak cemevlerinin yaygınlaşmasıyla toplum tarafından daha çok kabul edilen bir mezhep olmaya başlamıştır. Artık daha şeffaf olan Alevilik, sayıları gittikçe artan Cemevleri ile birlikte insanlar tarafından daha çok tanınan bir inanış olmuştur.

“Maltepe Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi” proje arazisinin alt ve üst kotu arasında yaklaşık 22 m.’lik bir kot farkı bulunmaktadır. Proje arazisinde bulunan ve inşaatı durdurulmuş mevcut yapı, manzara ve yönelimi tamamıyla kestiği için projenin üst kısmındaki beş katı silinerek, 0,00 ve +3,45 kotları döşemeleri ve kolonları korunmuştur. Korunan döşeme ve kotlar araziye uyum sağlayarak +3,45 kotundaki 3 aks silinmiştir. Projede program elemanlarının nitelikleri ve yan yollardan yaya giriş çıkışı sağlanacak şekilde yaya platformları eklenmiştir. Bu platformlara KÜLTÜR MERKEZİ’NE ait farklı program elemanları eklenerek, farklı kotlar arasında fonksiyon geçişleri ve çeşitliliği sağlanmıştır. Bütün bu fonksiyonlar, tek bir platform altında toplanarak kültür merkezi fonksiyonlarını tek bir platform altında toplamıştır. CEMEVİ ise alanın arazinin en üst kotunda konumlandırılarak, bütün alana ve kültür merkezine hakim olacak şekilde konumlandırılmıştır.

Proje arazisinin en alt seviyesi olan nokta, Adatepe Caddesi ve Ümit Kaftancıoğlu caddesinin kesiştiği noktadır. Bu kısım, 0.00(+122 kotu) noktası olarak kabul edilerek 500 ve 300 kişilik KONFERANS SALONLARI’nın fuaye girişleri bu kısımdan sağlanmıştır. 0.00 seviyesinde ayrıca 75 araç kapasiteli OTOPARK GİRİŞİ de bulunmaktadır. Otopark katından direkt girişi olan kapalı kurban kesim alanı ve cenaze yıkama ve morg alanları bir cenaze asansörü, bir yolcu asansörü ve merdiven ile direkt olarak +13.80 kotundaki taziye odasına ulaşılmaktadır. Ayrıca otoparktan direkt olarak fuayeye giriş vardır.

+0.00 seviyesinden +3.45 seviyesine kadar uzanan etkinlik amfisi, iki kot arası hem bir düşey sirkulasyon elemanı, hem de bir aktivite alanı olarak çalışmaktadır. +3.45 seviyesi kültür merkezinin ana girişinin olduğu kısımdır ve diğer 300 kişilik konferans salonunun FUAYEsine de bu seviyeden ulaşılmaktadır. Bu seviyeye Adatepe caddesinden direkt olarak bir bağlantı vardır. Bu kotta bulunan OTOPARK 80 araç kapasitelidir. Alt kottaki otopark ile içeriden bir rampa ile bağlanmıştır. Bu kotta ayrıca otopark kısmından direkt ulaşılan teknik hacimler mevcuttur.

İki asansör ve bir adet merdiven ile ulaşılan +6.90 kotu, DERSLİKLER, ATÖLYELER, DÜKKAN, KİTAPLIK, KAFETERYA VE SERGİ SALONU fonksiyonlarını barındırmaktadır. Yarı açık mekanlar LOKMA ALANI ve KÜLTÜR SOKAĞI’nı oluşturmaktadır. Kültür sokağı ve lokma alanına Adatepe caddesinden ve bat cephesindeki yaya sokağından direkt giriş bulunmaktadır.

+10 35 kotu, CEMEVİ sokağının bulunduğu seviyedir. AŞEVİ YEMEK SALONU, MUTFAK, SOĞUK HAVA DEPOLARI, DEDE ODASI, YÖNETİM OFİSİ VE KÜÇÜK MUHABBET MEYDANI bu kottadır. MİHMAN EVİ’ni barınırsan +10.35 kotu, aynı zamanda yarı açık CENAZE ALANI olarak da kullanılacaktır.

+13.80 kotu CEMEVİ VE TOPLAYICI PLATFORM un bulunduğu kottadır. Cemevine +13.80 kotundaki yoldan direkt giriş bulur. İçerisinde giriş holü, ön avlu ve cem meydanı bulunan mekan tavanında ve cephelerinde bulunan yırtıklardan hem içeriye ışık almakta hem de doğal havalandırmaya imkan vermektedir. Bu seviyede CEMEVİ ile birlikte TAZIYE ALANI, YARI AÇIK KURBAN KESİM ALANI bulunmaktadır. Ayrıca TOPLAYICI platform üzerinde ŞENLİKLER YAPILIP, CENAZE NAMAZLARI ve SEMAH GÖSTERİLERİ gibi organizasyonlar yapılabilmektedir. Toplayıcı platforma, zemin kat fuayesinden, asansörler ile direkt olarak bağlanılmaktadır.

Projeye ENGELSİZ bir projedir. Her kota yan yollardan direkt bağlantı vardır. Ayrıca düşey sirkülasyon elemanları engellileri her kota direkt olarak ulaştırmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın