Katılımcı, Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması

Işık Ülkün ve Wilhelm Neusser tarafından tasarlanan proje katılımcı projeler arasında yer alıyor.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

KONSEPT

Genel tasarım yaklaşımı olarak EXPO 2016 kulesi için alana tam entegre olan yeni bir simge noktası oluşturmak üzerinde durulmuştur. Bu anlamda uzaktan bakıldığında alanın bir parçası ve önemli bir sembolü olan bir tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir. Sadece üst kötlarda konumlanmış seyir teraslarından oluşan seyir kulesi işlevlenderilmesi sorgulanmış, ziyaretçilerin yapı ile iletişime geçtikleri ilk andan son ana kadar yapıyı ve çevresini farklı biçimlerde deneyimleme ve alanla bütünleşebilme olanağı sağlayan bir tasarım tercih edilmiştir. Ana teması botanık olan EXPO için bitki biliminden yola çıkılarak bitkinin damar yapısından esinlenilmiş, bitkilerdeki kılcal dallanma ve hücresel bölünmelerin işlev ve planla entegrasyonu sağlanan bir struktur geliştirilmiştir. Çekirdek ortada çözülerek, cephede kesintisiz seyir imkanı sağlanmıştır. Tasarlanan struktüre entegre edilen botanık istasyonları ve yeşil kanyon ile kulenin bölge için bir seyir elemanına dönüşmesi ve sergi alanı ile bütünleşmesi amaçlanmıştır.

KULLANIM SENARYOSU

Ziyarteciler +7,90 kötunda bulunan kule girişinden asansörlerle tüm sergi alanını izleme imkanı sağlayan +79,40 kötunda bulunan kapalı veya +84,90 kötunda bulunan açık seyir teraslarına ulaşırlar. Asansör kabinlerinin dışa bakan yüzü cam düşünülmüş ve iniş-çıkış süresince doğal ışık alma ve manzara seyretme olanağı sağlanmıştır.

Bu noktada ziyaretçilere farklı opsiyonlar sunulur. Direk giriş katına asansörlerle geri dönüş opsiyonu veya seyir platformlarıyla aşağıya doğru inerek hem çevreyi hem de botanık istasyonlarda bulunan yöreye ait farklı bitkileri gözlemleme imkanı sağlanmıştır. +57,40 kötunda konumlandırılan ara seyir platformu tekrar asansörlere binme veya gezi ve seyir platformlarına ikinci bir bağlantı olanağı sunmaktadır. Arzu eden ziyaretçiler bu platforma asansörlerle ulaşarak buradan seyir platformlarıyla +13,40 kötunda bulunan üst meydana yolculuklarına devam edebilir veya buradan asansörlerle giriş katına ulaşabilirler.

Etiketler

Bir cevap yazın