Katılımcı (DOTS architects) (Kadıköy Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (DOTS architects) (Kadıköy Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

GENEL YAKLAŞIM

Proje alanı, İstanbul’da Kadıköy ilçesinin en canlı bölgelerinden birinde yer almaktadır. Yarışma alanındaki Yaş Alanlar Kulübü programı ve Konaklama Birimi’nin birbiriyle etkileşim içinde olabilen, kenti belirli noktalardan tasarım alanına çekerek kentin geri kalanıyla buluşturabilen, aynı zamanda korunaklı ve kontrollü mekanlar sağlayabilen bir kurguya sahip olması önemsenmiştir. Yaş alanların toplumdan soyutlanmadan sosyal hayata katılabildiği, kapalı bir odaya hapsolmadan hobilerini sürdürebileceği mekanların sunulduğu bir sosyal merkez planlanmıştır.

TASARIM KRİTERLERİ

Kamusal Bağlantı Aksı

Karikatür Evi ile proje alanı arasında, yaya akışını içeri yönlendiren, aynı zamanda karşılaşma, sosyalleşme için oluşturulan kamusal aks, projenin temel çıkış noktalarındandır. Kullanıcının proje alanındaki kurguya dahil olması, Yaş Alanlar Kulübü programı ve alanda yaratılan kent boşluğu ile diyalog kurması önemsenmiştir. Böylelikle bağlantı aksı, salt geçiş aksı olmayıp, aynı zamanda bir etkileşim alanına dönüşmektedir.

 

Geçirgen Etkileşim Duvarı

Mevcut durumda ayırıcı etkiye sahip olan duvarların, oluşturulan kamusal aksın fiziki yansıması olarak yaya akışını yönlendiren, etkileşime olanak sağlayan bütünleştirici yüzeylere dönüşmesi için duvar kurgusu geliştirilmiştir.

Görsel algıyı sürekli kılan, dolu boş dengesiyle farklı noktalara bakış açan, oturma, tutunma yüzeyleriyle deneyimlenebilen, bulunduğu kentsel mekandaki dinamik yaşantıya olanak sağlayan bir kurguya sahiptir.

Duvar Boşluklarından Karikatür Evi Algısı

Kamusal Bağlantı Aksında Yer Alan Duvar

 

İç Bahçe ile Konaklama Birimini Bağlayan Duvar

Esnek Açık Alan Kurgusu

Proje alanında, başta yaş alanlar olmak üzere farklı yaş gruplarının bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği rekreatif alanlar tanımlanmış, kamusallığa destek verecek geçirgen bir peyzaj kurgusu oluşturulmuştur. Yaş alanların yeşil alan kullanımlarının sosyalleşmeye olanak tanıyacağı ve yaşam kalitesini arttıracağı düşünülerek iç bahçeler oluşturulmuştur.

Tasarım alanı “ziyaretçi dostu” olarak kurgulanmıştır. Dost ve akraba ziyaretlerini teşvik eden, yaş alanların özel olarak da kullanabileceği kat bahçeleri, ekme- biçme işlerinin yapılabileceği bir iç bahçe, korunaklı sosyalleşme alanları ve esnek duvar kurgusu ile kuşaklar arası bir karşılaşma mekanı yaratılmıştır.

 

 

Kütle Tektoniği ve Temel Yönlendiriciler

Proje alanı için belirlenen blok sınırları dahilinde mümkün olduğunca geri çekilmeler yaratarak ölçekli ve bulunduğu ada yapısının iç bahçe kurgusunu bütünleştiren bir anlayışla tasarıma yaklaşılmıştır. Bunun yanısıra karikatür evi ile kurulan görsel ilişki ve oluşturulan açık alan kurgusu esas alınarak tasarlanan iki yapının ana girişleri oluşturulan ana meydandan yönlendirilerek sağlanmış, bu sayede kullanıcının sosyal merkezi  kademeli olarak farklı algı katmanları ile deneyimlemesi ve aidiyet hissetmesi önemsenmiştir. Zemin katta yer alan ofis hacimleri ile birlikte çok amaçlı salonun bahçe ile ilişkilendirilmesi, üst katlara çıkıldıkça farklı etkinlik birimlerinin esnek  kullanıma imkan verecek şekilde kurgulanması, oluşturulan görsel süreklilik ve açık teraslarla kullanıcının farklı bakış açılarından çevresi ile kuracağı ilişki temel planlama kriterlerinden olmuştur.

Peyzaj Kararları

Yapısal peyzaj açısından kent meydanında plak taş formlu doğal granit döşeme kullanılmaktadır. Açık renk olması ile kentsel ısı adası etkisini azaltmakta, mikro klimaya etkiyi düşürmektedir.  Bunun yanı sıra kot ile ilişkilenen mekanlarda, rampa ve merdiven alanlarında ahşap kullanımı düşünülmüştür.

Alan tasarımı ile bütünleşen bitkisel peyzaj kararları odak ve yönlendirici bitki grupları ile desteklenmektedir. Buna bağlı olarak toplanma amaçlı odaklarda yüksek boylu, gölge alan oluşturacak Platanus x acerifolia (Çınar) ve mevsimsel renk geçişlerinin görülebileceği Ginkgo biloba (Mabed Ağacı) ve Liquidambar styraciflua (Amerikan Sığla Ağacı) tercih edilmiştir. Çalı gruplarında her dem yeşil ve aromatik türler olan Lavandula angustifolia (Lavanta), Rosmarinus officinalis (Biberiye) türlerine yer verilmesi düşünülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın