Katılımcı (dgacademia), Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Katılımcı (dgacademia), Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

TEMEL KENTSEL TASARIM İLKELERİMİZ

ÇÖZÜME ODAKLANAN TASARIM ANLAYIŞI:

Yarışma alanı ve yakın çevresinde açık olarak görünen sorunları kararlılıkla tespit eden, alanın potansiyeline uygun uygulanabilir, geliştirilebilir, etaplanabilir, ekonomik kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri.

UYUMLU YAYA VE ARAÇ BİRARADALIĞI:

Yaya ve araç hareketini ayrıştıran katı bölgelemeye dayalı geleneksel yaklaşıma alternatif; araç ve yaya hareketini paylaşımlı mekanda bir araya getiren, sürücüyü yavaş ve dikkatli sürüşe zorlayan hemzemin yol geometrisi ve malzeme secimi ile yavaş; yaya akışına duyarlı, kendiliğinden denetimli bir dolaşım sistemi ve bütünleştirici kentsel tasarım yaklaşımı.

YATAY VE DİKEY BÜTÜNLÜK:

Kıyı şeridi boyunca denize paralel mekânsal sürekliliğe olanak verecek yatay ve alanın alt bölgesi ile ilişkiyi sağlayan dikey eksenlerden oluşan kentsel tasarım yaklaşımı.

TİPOLOJİK/MORFOLOJİK ÇEŞİTLİLİK:

Kıyıda, Odak Alanlarda ve Dikey Bağlantı Güzergâhlarında Farklı odak noktaları yaratarak çerçevesine sistemli tipolojik farklılaşmanın sağlanması (Değişik Kullanım Odakları, Çok Fonksiyonlu Meydanlar, Hedef Yapılar, Şenlikli Mekanlar, Yeşil Alanlar)

BİR MEKAN ÖRGÜTLEME ARACI OLARAK YOL SİSTEMİ:

Yarışma alanı ve yakın çevresinde tasarlanan yavaşlatılmış yol, yayalaştırılmış yol, tercihli yol ile mevcut raylı sistemi gibi ulaşım araçlarını; tek yönlü – kesintisiz – döngüsel (loop) toplatıcı ve dağıtıcı, odak alanlarının konumlarını belirleyici yapısal sistem olarak kullanmak.

ÇEPER DOKUYA YÖNELİK MORFOLOJİK DÖNÜŞÜM ARACI OLACAK PLANLAMA

Kıyı şeridi üzerindeki mekânsal dönüşümün alana komşu imar adalarında yeni yapı düzenlerinin önünü açacağına yönelik proaktif öngörü.

Etiketler

Bir cevap yazın