Katılımcı, Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Yarışma alanının doğusunda, rekreatif alan ilişkisi kurulması beklenen bir eğitim alanı bulunmakta, arazide dağınık bir şekilde bulunan mevcut ve korunması gerekli bitki örtüsünün büyük parçası ise arazinin batısında bulunmaktadır. Bu alandaki bitki dokusu açık alan olarak değerlendirmeye müsait boşluklara da sahiptir. Öneri projenin temel amacı, bu iki veri arasında sürekliliği sağlamaktır.

Tasarım, doğu-batı sirkülasyon aksı ile yoldan yaklaşım aksı olan kuzey-güney sirkülasyon aksının merkezinde gelişmiştir.

  • Giriş holü, iki aksın kesişim merkezinde konumlandırılmıştır.
  • Bu yapının karakteristik mekanlarından olan sergi salonları ve sarkaç ana sirkülasyon aksı olan doğu- batı aksı üzerinde konumlandırılmıştır.
  • Eğitim birimleri ve atölyeler, kuzey güney sirkülasyon aksında konumlandırılmıştır.
  • Atölyeler ve sergi salonlarının ilişkili olduğu alan, bir etkinlik alanı olarak tasarlanmıştır.
  • Kuzey-güney aksının yol ile daha ilişkili olan kısmında ise açık park alanı ve kantin, ilk yardım odası gibi, servis ihtiyacı duyabilecek mahaller konumlandırılmıştır.
Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın