Katılımcı, Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PAROR

Tasarım, park ile bütünleşen yaya akışlarının kesintisiz sürekliliğini sağlar nitelikte zeminden kopuk bir prizmatik blok içinde yapı işlev programının çözülmesi konseptine dayanır. Bloğun zemin ile örtüştüğü noktalardan yapı içine girilir. Yapı programında bulunan iki ayrı işlev grubuna (Sosyal Birimler ve Araştırma Merkezi Birimleri) iki ayrı noktadan girilerek üst zeminde yaratılan işlevsel platforma erişilir. Üst zemindeki program da aynı şekilde iki ayrı yönde yerleşir. İç bahçeler ile yapı programı bölümleri birbirinden ayrılır. Bölümler arası geçişler köprü-koridorlar ile sağlanır.

Gereksinim programındaki birimler serbest olarak dolaşım alanı içerisine yayılmıştır. Giriş galerileri ve atrium boşlukları arasında kalan alanlarda işlevlerin bir bölümü açık alanda, bir kısmı da kapalı mekan olarak ardışık şekilde planlanmıştır.

Programın büyük bir bölümü yer üstünde, zeminden kopuk şekilde işlevsel paltforma yerleştirilmiştir, çok amaçlı salon, sergi ve destek birimleri bodrum katta konumlandırılmıştır. Salon ve fuayesi topoğrafya içine yerleştirilmiş ışık bacaları ile gün ışığını alır.

Yapının dış kabuğu, güneş kontrolü amacıyla, düşeyde farklı açılarda korten levhaların aralarında boşluk olacak şekilde bir araya gelerek yapı döşemesinin önüne takılması şeklinde detaylandırılmıştır. Bu dış kabuğun gerisindeki şeffaf cam cephe ile arasında yarı geçirgen bir yaya dolaşım bandı oluşturulmuştur.

Parkın tasarımı, park içinde oluşturulan 3 boyutlu topografik hareketler ile yaya akışını ve yaklaşımını yapı girişlerine yönlendirir. Yaya akışı bina tarafından kesilmez, bina yaya akışını kesmeyecek şekilde zeminden yükseltilmiş ve topografik tepeciklere oturtulmuştur.

Tasarım yaya hareketini yönlendirerek, kullanıcıları parkın içinden alır ve zeminden kopuk yükselen bloğun zemin kattaki giriş kutularına yönlendirir.

Etiketler

Bir cevap yazın