Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Bursa kenti uzun dönemlerden beri tarihi ve yeşil dokusu ile ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Uludağ’ın topladığı bulutların, ovanın verimli topraklarına yağmur olarak dökülmesi kentin bu yeşil dokusunun oluşmasında en önemli faktörlerdir. Bir diğer taraftan kent, tekstil ve otomotiv sanayilerinin öncülüğünü yaptığı birçok sanayi kuruluşunu da barındırmaktadır. Bu sebeple kent merkezi sürekli bir büyüme ve kapasite artışı gerçeğiyle de yüzyüze kalmaktadır. Bursa sadece sanayi alanında değil kültür ve spor alanlarında da Anadolu’ya örnek olmuştur. Özellikle spor alanında önemli başarılara imza atmış olan  futbol, basketbol ve voleybol takımlarına ev sahipliği yapmış olan kentte, bu sporların yapıldığı müsabakalar yarışma parseli üzerinde eskiden yeralan Atatürk Spor Stadı ve Atatürk Spor Salonunda yapılmıştır. Şehir halkı bu alanda birçok ulusal ve uluslararası başarılara imza etmış şehir takımlarının maçlarını izlemişlerdir. Bu sebeple, Bursa Atatürk Spor Salonunun, yapısal sorunları nedeniyle yıkılıp yerine bir spor salonu yapılması ve hem Atatürk’ün adının yaşatılması, hem toplumsal hafıza için çok gerekli ve yerinde bir çaba olarak görülmektedir.

Yaklaşım

Proje kapsamında, yıkılan stadyumun yerine yapılan millet bahçesiyle bütünleşen bir spor salonu tesisi tasarlamak ana kriter olmuştur. Millet bahçesinin kuzeyine doğru, yapının eğimli çatısıyla fiziksel olarak birleşerek, hem kent ölçeğinde hem parsel bazında yeşilin devamlılığı amaçlanmıştır. Çatıda yapılacak seyir terasları ve doğa yürüyüşleri halkın açık yeşil alan ihtiyaçlarına katkı sağlayacaktır.

Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan eski stadyumun tribün bölümlerinin izleri, yapı üzerine taşınarak toplumsal hafızanın korunması hedeflenmiştir. Bu oturma alanları, kullanıcıların seyir perspektiflerini genişletmek için yeşil çatının farklı kotlarında düzenlenmiştir.

Yeşil alanla bütünleştirilmeye çalışılan eğimli yeşil çatı plağı, farklı açılarda ve yüksekliklerde plaklardan tasarlanmıştır. Plakların bu yapısal özelliği ile üzerini örttüğü hacimde yapılacak spor faaliyetlerindeki hareket, dinamizm, rekabet unsurları ile bağlantı kurmak amaçlanmıştır.

Genel Tasarım Kararları 

Tasarımda, Spor Salonu ve havuz kısmı kendi içinde çalışan iki ayrı fonksiyon olarak tasarlansa da tek bir yapının getireceği avantajlar göz önüne alınarak, ihtiyaç programı bir çatı altında tek bir yapı içinde düşünülmüştür. Bu planlama ile aynı idare ve personel tarafından işletilerek yönetim kolaylığı hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu şekilde yapının ısıtma,havalandırma, aydınlatma  açısından ekonomik kullanımı göz önünde bulundurulmuştur. İdari birimler, doktor, sağlık, doping, acil müdahale, duş soyunma giyinme gibi ihtiyaçlar, aynı bölgeye yerleştirilerek, işlevsellik ve kullanım kolaylığı hedeflenmiştir.

Yapının üst örtüsünü oluşturan farklı eğimlerdeki plaklar arasında oluşturulan boşluklarla, alt fuayelerin doğal ışık ve doğal havalandırma ihtiyaçlarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu alanların altlarında yer alan fuayelerde , şehir takımlarının başarılarının sergilenebileceği sergi alanları bırakılmıştır.

Spor salonunda kongre, kurultay ve diğer toplantıların yapılabilmesi için gerekli tüm ihtiyaçlar rasyonel bir biçimde çözülmüştür. Salon kotunda ve salondan kolay ulaşılabilecek depolar, cafe büfe gibi mekansal ihtiyaçlar, ihtiyaç listelerine uygun olarak planlanmıştır.

Mekansal Yerleşim Kararları

Yapının spor salonu bölümünün ana girişleri Stadyum Caddesi üzerinden sağlanacaktır. Araç giriş-çıkışlarının düzenlendiği dış mekandan girilen ana girişte, yüksek ve kontrollü ışık alan fuaye bölümü ile bağlantılı olarak bilet satış, güvenlik, servis-kafe birimleri ile tuvaletler yer almaktadır. Bu mekanın köşelerine konumlandırılan merdivenlerden üst katta düzenlenmiş oturma bölümlerine geçiş sağlanmaktadır. Oturma tribünlerinin alt kısımları, zemin katta, ana fuayeye koridorlarla bağlanmıştır. Bu alanlar zeminde idare, teknik, soyunma odaları, depolar ile diğer hacimler için kullanılmıştır.

Yapının diğer kısmında yer alan havuz bölümlerinin girişleri, Kültürpark tarafında bakan, yapının Batı cephesinde yeralmaktadır. Giriş alanında, spor salonu tarafındaki gibi yüksek ve ışıklı bir geçiş alanı ve bu alana bağlanan koridorlar yer almaktadır.

Millet bahçesine bakan Kuzey cephelerin köşelerinde oturma birimleri ile kafeler yerleştirilmiştir. Bu alanlardan, Millet Bahçesine geçişler, eğimli plaklar üzerine açılan yırtıklardan yapılmıştır. Bu şekilde oturma ve servis alanlarının, hem ana yapıya hem de dışarıdaki ve yeşil çatıdaki kullanıcılara hizmet vermesi planlanmaktadır.

Yapının kullanım yoğunluğu dikkate alınarak, yangın ve acil durum senaryoları ele alınmış, yeterli miktarda yangın, panik, kaçış rampaları ve kapıları yerleştirilmiştir. Yarışma alanında ve yapı özelindeki temel sorunların başında yer alan otopark sorununun çözümüne destek olabilmek için yapının taşıyıcı aksları, bodrum katlarının, ihtiyaç durumunda ve idarenin tasarrufunda olmak üzere, tamamen otopark olarak kullanılabileceği şekilde düzenlenmiştir.

 
Etiketler

Bir cevap yazın