Katılımcı, Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

Proje alanı; konut, ticaret, eğitim yapılarının yüksek yoğunluklu olduğu bir bölgededir. Yapı, kentin farklı bölgelerinden ve İzmir dışından kolay ulaşılacak şekilde, bizi batı yönünden karşılamaktadır. Öncelikle çocuklar ve aileleri için keyifli ve kaliteli zaman hedefleyen çocuk dünyası; kapalı kutu kent yapılarını sorgulayarak kullanıcıyı bina içine kapatıp kentle arasına sert bir sınır çizen bir yapı olmayı reddetmiş; kent ve yapı, kamusal ve özel alan ilişkisini arttıran tasarım anlayışını benimsemiştir.

Komşu yapıların genellikle küçük ölçekli konut ve eğitim yapıları olduğu bölgede, çocuk dünyası binası yapı ölçeğinin büyüklüğünü avantaja çevirerek sınırları kaldırarak kentsel yaşamın; kentliye ait dinamik bir parçası olmuştur.

Çocuk dünyasının dışa açılan şeffaf yapısının yanı sıra parçalı mimari yapısı, avluya dönüşen galeri boşlukları, kat köprüleri, iç bahçe tasarımları katların birbiriyle ve dış mekanla görsel ve fiziksel ilişkisini desteklemiştir.

Çocuklara ruhsal ve fiziksel anlamda iyi bir gelecek sunmayı amaçlayan yapı değişime öncelikle kendi yapısında başlayarak konforlu, aydınlık keyifli mekanlar yaratırken; uygulama bahçeleri ile eğitimi doğa ile ilişkilendirerek çocuklara sağlıklı ve konforlu yaşama ulaşacakları alışkanlıkları kazandırmaktadır.

Sıcak iklime sahip İzmir’de bulunan yapının cephelerinde yazın güneş ve sıcaktan korunmak amacıyla saçaklar, güneş kırıcılar, yarı geçirgen cephe panelleri ve su ögesinden faydalanılmıştır.

Yönetim birimi cephesinde kullanılan ahşap mertekler iç mekanda kontrollü doğal aydınlatma sağlarken, oluşturduğu süreklilik hissi kullanıcıyı girişe yönlendirmektedir. Bunun yanı sıra ahşap mertekler farklı kotlarda yatay kent yeşilleri için taşıyıcı görevi üstlenmektedir.

Ayrı birimler olarak düzenlenmiş atölyelerin yapı ile bütünleşmesini sağlayan yarı geçirgen cephe panelleri atölye oyun bahçesinin doğal aydınlatmasını sağlamakta, iç mekanda sıcaklığın aşırı yükselmesini önlemektedir.

Atölye ve geçici sergi alanının pencerelerinin farklı renkte panelleri güneş kontrolünü sağlarken; atölyelerin farklı renk adlarıyla tanımlanması için ve sergileme birimi olarak kullanılır.

Yapının kalbi olan çok amaçlı salon, tüm iç mekanlarla ve dış mekanla görsel ve fiziksel sürekliliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bodrum katta çok amaçlı salonun avlu fuayesi, zemin kat ve 1. katta fuaye alanları boyunca yükselerek teras çatıdan doğal ışık almaktadır. Avlu niteliğinde galeri mekan tasarımının konforunu sağlarken; bodrum katta fuayeye açılan iç bahçe ve düşey bahçeye doğal ışık sağlar.

Tasarımın Odak Noktaları

Yeşil Ekran

Sergiye katılıp farklı yaşamları deneyimleyen çocukların bu kısımda; seçtikleri bir ülkenin geleneksel ve dönemsel kıyafetlerini giyerek yeşil ekran önünde fotoğraf çektirmeleri Bornova Çocuk Dünyasından bir hatıra olmakla birlikte dünyanın farklı kültürlerinin hafızalarında yer etmesini sağlayacaktır.

Düşey Sergi

Yapının tüm iç mekanlarından algılanan ve yapı boyunca tüm katlarda devam eden ana merdiven korkulukları; çocukların görsel sanatlara teşvik edilmesi adına atölyelerde yapılan görsel çalışmaların sergilenmesine olanak sağlamaktadır.

Kutu Dünya

Dışardan görünen sade bir kutu olmasının ötesinde farklı dünyaların renkleriyle çocukların etrafını saran, onları alıp başka dünyalara götüren sihirli bir kutudur. Etrafını saran bu kutu dünya farklı noktalarda oturan çocukların aynı anda farklı deneyimler yaşayabilmesine olanak tanır. Bu dinamik kalıcı sergi anlayışıyla çocukların merak duygularını sürekli canlı tutar. Kutu dünyanın etrafını saran interaktif dünya kültürlerini tanıma platformunda dünya haritası zerinde seçilecek farklı ülkelerin coğrafi yapılarını günlük yaşam biçimlerini geleneksel el sanatlarını, kıyafetlerini, mutfaklarını vb. özelliklerini tanıma fırsatı bulacaklardır.

Farklı Kotlarda Oturma Alanları

Farklı yaş ve boylarda çocukların Bornova Çocuk Dünya’sının kendileri için bir mekan olduğunu hissetmeleri için farklı kotlarda oturma ve okuma alanları tasarlanmıştır.

Ekolojik Uygulama Bahçesi

Kent yaşamında gıda maddelerinin marketlerden hazır paketler halinde temin ediliyor olması çocukların hayatı algılama biçimini yanlış yönde etkilemektedir. Kentlerde yaşayan çoğu çocuk yemek için ihtiyaç duyduğu besinlerin nasıl bir süreçten geçerek hazırlandığını bilmemektedir. Bu algıyı olumlu yönde değiştirmek, sağlıklı besine ulaşabilmelerini sağlamak ve küçük yaşta bu alışkanlığı kazandırmak için tasarlanan ekolojik uygulama bahçesi çocukların doğayla ilişkisini güçlendirmektedir.

Atık Suyun Yeniden Kullanımı

Proje peyzaj alanları ve ekolojik uygulama bahçesinin sulama tesisatı bina atık suyunun yeniden kullanımı ile sağlanmıştır.

Yağmur Bahçesi

Doğa olayları simülatörü olarak tasarlanan yapı, zeminin eğimli ve düşük kotta olması sebebiyle su birikimine olanak sağlayarak ana fonksiyonu olan doğa olaylarının deneyimlenmesinin yanı sıra çocuklar için yazın da keyifle oynayabilecekleri bir alan oluşturmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın