Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi proje alanı, sıkışık vaziyette bulunan kent merkezinin aksine yeni alt merkezlerin kurgulandığı gelişme bölgesinde ve kente hakim yükseklikte bir konuma sahiptir. Proje alanı çevresinde, öngörülen imar durumu ile birlikte yüksek kat ve yoğunlukta konut yerleşimi planlanmaktadır. Planlanacak Belediye Hizmet Binası arazisi ve komşu parselde bulunan park alanı bölge nüfus yoğunluğunun yeşil alan ve sosyal, kültürel alan ihtiyaçlarına karşılık sunabilecek potansiyele sahiptir.

Bu girdiler ile birlikte tasarım, proje alanına yönelen tüm yaya akışlarını karşılayacak şekilde geçirgen bir form düşünülerek tasarlanmıştır. Sosyal-Kültürel Birim ve Başkanlık Birimi, ana hizmet işlevlerinin yer aldığı kütleden kopartılarak, fonksiyonların farklılaşması ve oluşacak geçişler ile proje arazisi üzerinde tasarlanan kent meydanı ve seyir terası görevi görecek konuma geçiş sağlamaktadır. Hizmet birimi arasından geçmesi öngörülen ”kültür sokağı” ile birlikte çok amaçlı salon, konferans salonu gibi etkinlik alanlarına doğrudan ulaşım sağlanırken, sokağın insanlarla etkileşimini arttırmak ve Belediye Hizmet Binası’nın mesai dışı saatlerinde alanı yaşayan bir kent olgusuna dönüştürmek maksadı ile ticari fonksiyonlar önerilmiştir.

Sokak tarafından koparılan hizmet biriminin geçişleri köprüler ile sağlanarak ek kat bahçeleri oluşturulması sağlanmıştır. Araziden elde edilecek vista ve araç yaklaşımları düşünülerek Başkanlık Birimi farklılaşarak geri çekilmiş ve Hizmet Binası alanının tümüne hakim bir görüş açısı yakalanmış ve kültür sokağının devamlılığı oluşturulmuştur.

Hizmet Binasına yaya yaklaşımları, çevre cadde yoğunlukları ve kullanım alanları göz önüne alınarak derecelendirilmiştir. Sosyal-Kültürel kullanımlar için proje alanı batısında bulunan ana cadde, hizmet kullanımı için kuzey yönünde bulunan ara cadde ve başkanlık birimi için arazinin kuzey doğusundan özelleşmiş bir yaklaşımın yoğunlukla kullanılacağı öngörülerek yapı girişleri buna göre planlanmıştır. Başkanlık birimi özelleşmiş bir konumda arazinin en doğusunda ve en üst katta şekillenmiş olmakla birlikte, yaşayan kent meydanı ve etkinlik alanlarına yakınlığı ve ”halk günleri” için de kullanılacak çok amaçlı salona ve belediye meclis salonuna düşeyde direkt ulaşımı sağlanmıştır.

Proje alanının yükseklik avantajı alan sınırında duraklama alanlarını da içerek bir yaya aksı oluşturularak güçlendirilmiş, etkinlik alanlarının ve konferans salonunun konumlanışı ile birlikte seyir terası ve kent meydanını oluşturacak platform özelleşmiştir. Şekillenen etkinlik alanları ve amfiler peyzaj öğeleri ile birlikte sosyal aktiviteler için bir odak noktasına dönüşmektedir.

Proje alanı yüksekliğinin getirdiği doğal havalandırma ve güneşlendirme açısından avantajlar projede dikkate alınarak, çalışma alanlarının ve kamusal alanların maksimum derecede faydalanmasına önem verilmiştir. Tasarımda oluşturulan geçirgen yapı rüzgar yollarının oluşmasına elverişli olmakla birlikte, binanın çatısında konumlanacak güneş panelleri aracılığı ile yapının harcayacağı enerjinin bir bölümünün üretimi sağlanacaktır. Dış mekanda harekete duyarlı aydınlatma sistemleri kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması öngörülmektedir. Yeşil bina stratejilerine uygun olacak şekilde yapıda yağmur suyunun toplanması ve açığa çıkacak gri suyun değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın