Katılımcı, Asia Young Designer Awards (AYDA) Türkiye 2021

Katılımcı, Asia Young Designer Awards (AYDA) Türkiye 2021

“Empati için tasarla” başlığı altında yürütülen çalışmada kadın ile empati kurulması kararlaştırılmıştır. Günümüzde cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, kadına biçilen sınırlı roller ve benzeri zorluklar kadın için problem teşkil etmektedir. Bu nedenle kadın iyileştirme merkezi tasarımına karar verilmiştir.

PROJE RAPORU

Kadın iyileştirme merkezi Adana ilinde yer almaktadır. Proje arazisi Güzelyalı Mahallesinde bulunmaktadır. Proje arazisinin iki yanından ana yol geçmektedir ve arazi otobüs güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bu durum kentin farklı noktalarından ulaşım imkanı sağlamaktadır. Proje arazisi kent dokusunun yoğun olduğu bir alanda bulunmakta ve kent dokusu 10-15 katlı, düzensiz yapılaşmadan oluşmaktadır. Bu durum güneybatıdan gelen serinletici rüzgar geçirimini azaltmaktadır. Kent dokusunun yoğunluğuna karşın arazi çevresinde yeterli yeşil alan bulunmamaktadır. Proje arazisinin kuzey yönünde ise Seyhan nehri manzarası bulunmaktadır.

Kent dokusu dikey yönde çizgiseldir. Buna bağlı olarak kütle biçimlenişinde yatay mimari tercih edilmektedir. Aynı zamanda rüzgar geçirimini sağlayabilmek adına parçalı tasarlanan yapıda gerekli fonksiyonlar teraslar ile birbirine bağlanmaktadır. Teraslar kütleye yatay yönde çizgisellik kazandırmaktadır. Meydanda bulunan düşey sirkülasyon elemanları bu duruma kontrast oluşturacak biçimde dikey yönde kolonlarla tanımlanarak yapının monotonluğu kırılmış ve yapıya ikonik bir değer katmak amaçlanmıştır.

Kadın iyileştirme merkezinin iyileştirici yönü sanat etkinlikleri ile sağlanmaktadır. Evrensel bir dil olması sebebiyle sanat seçilmiştir. Sanat insanlar arasındaki farklılıkları dengelemekte ve farklı sosyal gruplar arasında iletişim köprüsü oluşturmaktadır. İletişim, kadınların ortaya koyduğu sanat eserleriyle sağlanmakta olup sanat dilinin evrenselliği sebebiyle her bireye hitap etmektedir.

Kadın iyileştirme merkezinin tasarımında sürdürülebilirlik ilkesi de dikkate alınmaktadır. Merkezin etkin bir biçimde kadınlara ulaşabilmesi için zaman içinde değişmesi öngörüldüğünden merkezde yer alacak sanat faaliyetleri çok yönlü olmaktadır. Farklı fonksiyonları gerçekleştirebilecek şekilde esnek tasarlanan atölyeler merkezin fonksiyonel sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Aynı şekilde zaman içerisinde değişebilecek ekonomik durumlar göz önüne alınarak; sanat eserlerinin sergi ve satışı, çok amaçlı salonda sergilenmesi planlanan gösteriler ve restoran ile tesisin ekonomik sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Proje, eğimli bir arazi üzerine yapılmaktadır. Bu nedenle kurgulanan fonksiyonlar kotlara göre bölgelere ayrılmaktadır. Cadde kotu yapının 1. kat hizasında bulunmakta ve bu katta kamusal birimlere ağırlık verilmektedir. Bu birimler; restoran, idari birim, sağlık ve kreş birimidir. Sağlık birimi içerisinde kadınlar için psikolojik ve hukuki danışmanlık birimleri, doktor ve revir birimleri yer almaktadır. Cadde kotunun alt kotunda yer alan kot ise kadınlara ayrılmıştır. Bu kotta; atölyeler, çok amaçlı salon ve satış birimi yer almaktadır. En üst kotta ise kadınlar için konaklama ve yemekhane birimleri yer almaktadır. Çok amaçlı salon kütlesinin çatısı yeşil çatı olarak tasarlanmış ve konaklama birimine bağlanarak kadınların kullanımına ayrılmıştır.

Kütle parçalanırken oluşturulan yaya akslarına fonksiyonlar tanımlanmaktadır. Zemin katta atölyeler, çok amaçlı salon ve kreş ile ilişkili olan yaya sirkülasyon alanı sanat sokağı olarak tanımlanmaktadır. Sanat sokağı kuzeyde açık hava gösterilerinin gerçekleştirildiği amfitiyatro ile başlamakta ve güney yönde yeşil dokunun ağırlıklı olduğu rekreasyon alanları ile sonlanmaktadır. Rekreasyon alanları arazinin en dingin noktasında bulunmakta ve kullanıcılara huzurlu bir atmosfer yaratmayı amaçlamaktadır. 1. Katta teras ile tanımlanan sirkülasyon alanı ise cadde kotundan gelen yaya akışını sağlamaktadır. 2. Kattaki sirkülasyon alanları ise konaklama birimini kullanan kadınlara ayrılmakta olup özel bir kullanıma ayrılmıştır.

Merkeze araçla ulaşım arazinin güney yönünde verilen girişle sağlanmaktadır. Girişte yer alan kontrol birimi geçildikten sonra bodrum katta bulunan kapalı otoparka veya iki kota ayrılmış olan araç otoparklarına erişim sağlanmaktadır. Kapalı otopark 55 araç kapasiteli, açık otopark ise 14 araç kapasitelidir.

Asia Young Designer Awards (AYDA) 2021

Etiketler

Bir cevap yazın