Katılımcı (ArkiZON), Antalya Altın Portakal Film Müzesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (ArkiZON), Antalya Altın Portakal Film Müzesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu:

20. yüzyılın sanatı olan sinemanın kendine özgü bir mekan ve zaman kurgusu vardır. Sinemanın mekanında üç boyutlu bir gerçek iki boyutlu bir perdeye aktarılır. Bu mekanın zamanı ise akışkan ve fragmanter yapıdadır. önerilen binanın mekan kurgusunda da akışkanlık ve fragmanterlik amaçlanmıştır. Mekanlar arası boşluk ve bağlantılar (rampalar ve galeriler) ile akışkanlık sağlanmış aynı zamanda merdiven ve asansörlerin kullanımına bağlı olarak bu akışkanlığa parçalı bir yapı kazandırılmıştır. Böylelikle binanın kendi mekan kurgusu içinde her defasında farklı deneyimlenebilecek bir mekan organizasyonu önerilmiştir.

Bina bodrum kat hariç, üç kattan oluşmaktadır. 8m yaklaşma sınırından dolayı, hafriyat yapılarak sinema salonları giriş katının altında, sergi salonları ise üstünde yer almaktadır. Giriş katında bina iki büyük parçaya bölünmekte, böylelikle bir taraftan denizin diğer taraftan heykelin de görüldüğü bir aks oluşturulmaktadır. Bu parçalanma aynı zamanda sinema salonları fuayesinin ışık almasını, ve daha önemlisi iklim nedeniyle ihtiyaç duyulan gölgelik büyük bir alanın oluşturulmasını sağlamıştır. Binaya yaklaşım esnasında giriş katını sergi salonu katına bağlayan “rampa” insan hareketinin binanın içine alınmasını sağlamaktadır. Rampayla ulaşılan üst katın içi tamamıyla boşaltılmış, böylelikle sürekli ve geçici sergi alanları oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir yanıt yazın