Katılımcı (Anvil Architects&İğdeli Mimarlık), Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

İstanbul İli Kadıköy İlçesinde bulunan proje arsası, kentin yoğun dokusu içerisinde dinamik kullanıcı kitlesinin olduğu bir alanda yer almaktadır.

Yapı yoğun yaya akışının olduğu doğu yönündeki Sakız sokak ve kuzey yönündeki Nailbey Sokak’tan gelen kullanıcıları ana giriş – kafe ve sergi alanını içeren ana fuaye ile bütünleşen kamusal alan ile karşılar. Bu kamusal alan yoğun kent dokusu içerisinde bir boşluk oluşturmanın yanı sıra, kentli için sokak kotunda sokak ile bütünleşen bir sosyal odak olma amacı güder. Mevsimsel değişiklikler doğrultusunda esnek kullanım olanakları sunan yapı kurgusu, açık-yarı açık ve kapalı alan kullanımını sokakla direkt ilişki kuracak şekilde örgütler. Bu alan aynı zamanda kentli için yapısal fonksiyonlar kullanılmadığında çeşitli sosyal ve sanatsal aktivitelerin düzenlenmesine yönelik olarak amfi düzeninde tasarlanmış ve yapı girişinde açık hava performanslarına olanak verecek şekilde kent sahnesine.

Yapısal fonksiyonları çevresinde toplayan ana fuaye projenin önemli noktalarındandır. Farklı işlevler arası ilişki kuran şeffaf ana fuaye; spor salonu-kültür merkezi ve sağlık kompleksi (yüzme havuzu) kullanıcılarını ortak bütüncül bir mekandan yapıya dahil ederek, yapının çekici bir sosyalleşme odağına dönüşmesini sağlar. Kültür merkezi salon kotundaki kentsel teras çeşitli organizasyonlarda manzaraya yönelen açık fuaye kullanımı sunarken, etkinlik olmadığı durumlarda ise farklı kullanıcılara yoğun doku içerisinde nefes alma-dinlenme alanları oluşturur.

Sporcu girişi ve sanatçı girişi yapının batı tarafındaki görece az kullanılan sokaktan alınarak fonksiyonel olarak ayrılmıştır. Spor fasiliteleri mümkün olduğunca doğal ışık alacak şekilde konumlandırılmıştır, bu doğrultuda spor salonu çatısı kuzey yönünde ışıklıklar aracılığı ile salon içerisine direkt olmayan güneş ışığı alabilmektedir. Havuz birimi ise toprak üst kotunda kalan güney yönündeki sokaktan direk ışık alabilmektedir.

Yapı mimari dilini yalın temsiliyet üzerinden kurarken, imgesel gücünü sokakla bütünleşen şeffaf kullanıcı sirkülasyonunun yalın dil ile oluşturduğu kontrastlıktan var eder. Kentin içinde konut dokusunun yoğun olduğu alan içerisindeki yapı plastik kurgusu ise, çevre yükseklikleri geçmeyecek şekilde parçalanarak çevredeki kitlesel kurguya ayak uydurur.

Etiketler

Bir cevap yazın