Katılımcı, Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Yarışma Projesi

Proje Açıklama Metni:

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası kentin ana arteri olan Turhan Cemal Bulvarı üzerinde diğer pek çok kamusal ve ticari bina ile birlikte şehre sunum yapma potansiyeli olan bir arsa üzerinde inşa edilecektir. Temelde hizmet binası idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu mekanları çözmeyi birincil hedef olarak belirlediğimiz bir tasarım stratejisinde üye işlem birimleri, sosyal birimler, yönetim ve iştirak birimleri ihtiyaç programını güçlendiren ve projeyi zenginleştiren mekanlar olarak ikincilleşebilir. Bu noktada birincil mekanlar, dikey dolaşımlar ve servis mekanlarının bulunduğu kütle kente sunum yapılan cepheye yapışarak önerilen maksimum yüksekliğe kadar uzanır. Başka işlevleri karşılayan mekanlar ise ana kütleden dışarı çıkarak kendilerini okuturlar.

Ana kütle yarı transparan ve güneş ışınlarının zararlı etkilerini kırma özelliğindeki bir malzeme ile kaplanır. Birincil hacim vurgusunu güçlendirmesini hedef ettiğimiz bu güneş kırıcı kabuk gerekli yerlerde yırtılarak ikincil hacimlerin dışarı çıkmasına izin verir. Güneş ışığı ile doğrudan ilişki kurulan doğu, batı ve güney cephelerde dış çeperden uzaklaşan kabuk ile dış duvar arasında hava sirkülasyonu olacaktır ve bu baca etkisi ile binanın soğutulmasına katkı sağlanır.

Güneyde Turhan Güneş Bulvarı ve dolayısıyla kente sunum yaparken, bir yandan da Adana iklim şartlarında güneşin dezavantajlarına maruz kalınır. Bu yüzden çeper dış cephe duvarından 1 metre uzağa duvara saplanan taşıyıcılarla monte edilir. Ayrıca şehirle ilişkisi bakımından ana girişi almak için en uygun cephe olması sebebiyle giriş kütlesi kabuğu yırtarak bu defa güney yönünde dışarı çıkmıştır. Bu giriş aynı zamanda hizmet binasının en yoğun kullanıcı potansiyeli olan üye işlem birimlerinin girişi niteliğindedir. Birimdeki en yoğun kullanım ise ticaret ve oda sicil birimlerindedir. Bu yüzden bir alt kottaki açık alanları bu birimlerin kullanabileceği şekilde konumlandırmak yerinde bir tercihtir.

Batıda Adana Sanayi Odası ve arazi ile arasında yaya akışına izin vermesi beklenen 60100 sokak mevcuttur. Bu sokaktan yaya akışının korunması da gözetilerek otopark alanı için araç yolu ayrılmıştır. alınır. Aynı zamanda sanayi odası girişinden arazimiz yönüne uzanan yaya akışının da korunması gözetilir.

Doğudaki arazinin mülkiyeti özel şahıslara aittir ve şu an otopark olarak kullanılmaktadır. İmar planlarına göre ise iş merkezi olarak işlev kazanacağı öngörülmektedir. Her iki durumda da arazi ile sınır oluşturmak ve arazinin kuzeyinde oluşturulacak açık alanların özelleşmesini sağlamak doğru bir çözüm olarak düşünülmüştür. Sosyal birimlerin girişi de yine bu cepheden Turhan Cemal Bulvarına mümkün olduğunca yakın bir noktadan alınır.

Kuzeyde ise halen birinci etabında olan Mili Mensucat Fabrikası’nın Müzeler Kompleksi’ne Dönüştürülmesine Yönelik Koruma Onarım ve Yeniden Kullanım Projesi ile görsel anlamda ilişki kurulması manidar bir alan mevcut. Görece serin kalabilen bu cephe Turhan Cemal Bulvarı’nın yoğun akışından uzak konumu itibari ile özel kullanım için açık alanlar yaratmaya müsait bir alan olarak dikkat çeker. Bu bağlamda arazinin kuzeyi zeminde ve katlarda mümkün olduğunca açık alanlara dönüşür.

Ana kütleden kuzey yönünde uzayarak dışarı çıkan kütleler bu cephede serin kalan teraslar oluşturmamızı sağlar. Bazı teraslar mekanların ihtiyaç duyduğu açık alanlara, bazı teraslar ve çatı da binayı enerji tasarruflu yeşil bina olarak kazanmamızı sağlayan işlevlerle zenginleşen mekanlara dönüşür. 4. katta kuzey cephede yer alan yaklaşık 500 metrekarelik alan gibi 3. katta güney cephede de yaklaşık 100 metrekarelik bir yeşil teras tasarlanmıştır. Bu teraslar kullanıcıların görsel olarak ilişkilendiği ancak fiilen kullanmadıkları peyzaj alanları olurlar. Böylece zeminde kütleselleşerek kaybettiğimiz potansiyeli yeşil olan olarak tekrar kazanırız.

Tarihin her döneminde ticari anlamda bir cazibe merkezi olan Adana için Ticaret Odası Hizmet Binası’nın kentteki bireyler için cazip bir kamusal mekan olabilmesi önemlidir. Bu bağlamda sosyal alanların hizmet binası birimleri ile ilişkilenmeye ihtiyaç duymadan dışarıdan beslenebilecek ayrı yatay ve dikey dolaşımları olması gerekir. Ana arterden rahatlıkla okunabilen sosyal kütle girişi kullanıcısını bir alt kottaki açık fuaye alanına ve bir üst kottaki terasa kadar ulaştırır.

Temelde binada 2 ana dikey dolaşım aksı mevcuttur. Ana giriş ile doğrudan ilişkili 2 asansörün idari birimler ve üye işlemleri birimleri için hizmet vermesi beklenir. Yine bu asansör konferans salonunun boşaltıldığı durumlarda kullanılması ve diğer asansörlere destek vermesi de öngörülerek yeterli kapasitede önerilmiştir. İkici dikey dolaşım aksında yer alan sosyal birimler asansörü de hem konferans salonunun hem de lokalin kullanıcıları için hizmet verecektir. Bunların dışında servis asansörü olarak hizmet verecek bir adet, sadece yönetim katına hizmet verecek yine bir adet asansör önerisi projede mevcuttur. Sosyal birimlere ve yönetici katına hizmet veren asansörler hidrolik iken tüm katlara hizmet veren ana dolaşım asansörü ve servis asansörü mekanik olarak düşünülmüştür.

Binanın statiğine etkisi de göz önünde bulundurularak yangın suyu, kullanım suyu ve gri su olmak üzere 3 adet deponun binanın en altındaki bodrumda çözülmesi uygun görülmüştür. Yağmur suyu ve klima drenajları filtrelenerek gri su deposunda toplanır. gri su ihtiyaç duyulan peyzaj elemanları ve klozetler için değerlendirilir. Belli bir aks üzerinde toplanan ıslak hacimler bodrumda depoların olduğu kütle ile ilişkilenir. Filtreleme işlemlerinin yapılacağı makine odası da yine depoların olduğu kütle ve dikeydeki ıslak hacim zonu ile ilişkilidir.

Sığınakların da çözüldüğü, 0 kotu ile en hızlı iletişimin sağlanabileceği ve dolayısı ile kuranglez aracığı ile doğal havalanabilen 2. bodrum katta, hizmet binasının ihtiyaç duyduğu arşiv birimleri de çözülür. Yine bu kata otopark havalandırma santrallerinin yer alacağı bir mekanik oda yapılması tasarlanmıştır.

Çatıda merkezi ısıtma ve soğutma çözümü için kullanacağımız ısı pompalarının (%60-70 enerji tasarrufu) konumlandırılacağı alan bırakılmıştır. Bina iklimlendirme sisteminin çözüldüğü bu alan aynı zamanda fotovoltaik paneller ve diğer gerekli ekipmanların da çözüleceği alandır. Fv paneller aracığı ile binanın ortak kullanım alanlarında ihtiyaç duyulan aydınlatmalar için enerji sağlanabileceği öngörülür. Yangın merdiveni olarak kullanılacak güney batıdaki dikey dolaşım aksı içerisinde elektrik şaftı bırakılmıştır. Aynı hat üzerinde bodrum 2’de pano odası ile ilişki kurulacaktır.

Betonarme kolon kiriş sistemi ile taşınan binanın statik projesinde de ana kütle ve ona eklenen kütleler birbirinden bağımsız hareket edebilmektedir. Ana kütle ile kuzey yönünde eklemlenen diğer kütleler arasına diletasyon derzi bırakılmıştır. Plaka döşemenin uygulandığı projede sadece kuzey doğuda üstüste gelen konferans salonu, meclis salonu ve lokal gibi büyük alanlar kaset döşeme sistemi ile çözülür.

Etiketler

Bir cevap yazın