Katılımcı, Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

1.0.0.   ÇEVRE ÖLÇEĞİNDE TASARIM KARARLARI
Proje alanı Adana-Mersin(D-400) karayolu üzerinde, kuzeyinde kent ve ticaret belleğini temsil eden kültür varlığı olarak tescillenmiş ve günümüzde Arkeoloji Müzesi ve sosyal kültürel tesis alanına dönüştürülmeye başlanmış Milli Mensucat Fabrikası yer almaktadır. Bunların yanı sıra proje alanı hava alanı, otogar ve bağlantı noktalarına yakınlığı da bölgenin kentsel çekim alanı oluşturma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Tasarlanan hizmet binasının programında yer alan konferans salonu, eğitim ve sergi birimleri, ticaret müzesi ve sosyal merkez ile bu sosyal dokunun önemli bir parçası olması hedeflenmiştir. Böylece yapının sadece ticaret merkezi için değil aynı zamanda, çevresine de hizmet sunması amaçlanmıştır.

Proje yapıldıktan sonra çevresine referans oluşturacak ve yer aldığı bölgenin nitelikli dönüşümüne katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bulunduğu konum itibari ile şehrin girişin de bulunması çağını yansıtan simge değeri yüksek bir yapı tasarımı hedeflenmiştir.

1.1.0.   KÜTLESEL TASARIM KARARLARI
Projeyle ilgili fonksiyonlar iki ana kütle de örgütlenmiştir. Kuzeydeki 42. ve 43. sokak ile güneyde merkeze bağlayan ana aks (D-400 karayolu), oluşturulan iç avlu / meydan ile birbirine bağlanmıştır. Konferans salonu, müze ve sergi salonu gibi sosyal birimler -5.00 kotunda oluşturulan, alt meydanda çözümlenmiştir. Alt meydan girişi, iç avludan sağlanmaktadır. Batı tarafında bulunan yapı bloğunun güney cephesi küçültülerek avluya bakan cephenin, daha fazla güneş ışığından yararlanması amaçlanmıştır. Batı bloğunun güney cephesi ve doğu yapı bloğunun kuzey cephesi arsa sınırında içeriye doğru çekilerek, bu girişler tanımlı hale getirilmiştir. Yapı bloklarının 0.00 kotunda oluşturulan iç avlu yardımıyla da Vip Giriş, Ana Giriş ve Alt Meydan girişleri birbirine bağlanmıştır.

Mimari program çerçevesinde batı yapı bloğu; genel olarak, üye işlem birimleri ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Doğu yapı bloğu; ATO kurumsal birimleri ve yönetim birimlerini içermektedir.

Bu iki yapı bloğu, üst kotlarda köprüler ile birbirine bağlanarak fonksiyonel devamlılık sağlanmıştır. İç mekan çözümlerinde bütün ofis birimlerinin doğal ışıktan, doğal iklimlendirmeden faydalanmaları sağlanarak sağlıklı ve konforlu çalışma ortamları tasarlanmıştır.

İç mekan örgütlemesi yapılırken doğal ışık kullanımı dikkate alınmıştır. Ofisler doğu, batı ve güney cephelerine ve iç avluya bakacak şekilde konumlandırılmıştır.

Doğal ışık ve doğal iklimlendirme sayesinde yapının işletme maliyetine katkı sağlanmaktadır.

Modüler ofis bölünmeleri ile de yapının farklı fonksiyonları için esnek tasarım olanakları sunmaktadır.

1.0.0.   MEKANSAL VE İŞLEVSEL KARARLAR
Mekânsal kurgu 2 yapı bloğu şeklinde ve işlevsel kurguyu ve dolaşımı örgütleyen iç avludan oluşmaktadır. Batı yapı bloğunda ağırlıklı olarak üye işlem birimleri yer alırken doğu yapı bloğunda Ato kurumsal birimler ve yönetim birimleri yer alır. -5.00 kotunda müze, konferans salonu, derslikler ve sergi mekanların dan oluşan alt meydan yer almaktadır. Arşiv, depo ve restoran mutfağı gibi servis mekanları 2. Bodrum kat da konumlanmıştır. 3, 4,5 ve 6. Bodrum katları otopark ve teknik hacimler ile sığınaktan oluşmaktadır.

1.1.0.   CEPHE TASARIM KARARLARI
Adana’nın ticaret ve sosyal hayatında pamuk önemli bir yer alır. Pamuğun Adana için önemini düşünerek, yapının cephesinin ana elemanı olan karolajlı yapısı ile çiçek açmış pamuk bitkisini ilişkilendirilmiştir.

Cephede oluşturulan farklı boyutlardaki modüler açıklıklar ve doluluklar gün ışığının, yapı içerisine daha dengeli ve farklı noktalardan alınmasını sağlamaktadır. Yapı bloklarının iç avlulara bakan cepheleri, dış cephelere oranla daha sakin ve yalın bir dil kullanılarak tasarlanmıştır.

İki blok, en üst kot dan çatı örtüsü ile birbirine bağlanmıştır. Bu çatı örtüsü sayesinde hem yaz aylarındaki gün ışığı, kırılarak iç avluya ve binaların avlu cephelerine alınması sağlanıyor hem de kış aylarındaki olumsuz hava etkilerinden iç avlunun etkilenmemesi sağlanmıştır.

1.2.0.   MECLİS SALONU TASARIM KARARLARI
Meclis salonu hacimsel olarak kendi dışarıya belli eden ana yapıdan farklılaşan bir form da olup malzeme olarak da ana kütlelerden ayrışmaktadır. Meclis salonunun konum olarak kuzey cephesinin de eski Mensucat fabrikasına yönlenmesi, ve malzeme olarak ana kütleyi saran şerit corten metal kullanılması bölgenin ticari geçmişine bir gönderme niteliğindedir.

Etiketler

Bir cevap yazın