Katılımcı (A. Defne Önen), İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje raporu:

Vverilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin değerlendirilmesi sonucunda, proje tasarımı bir  “t_opera” :  Topografya-opera fikri ile şekillenmeye başladı. Bu tasarım stratejisinin, kentin toplumsal ve mimarlık kültürüne dinamik bir katkının yanı sıra,  seçilen “yer”in özelliklerini de iyi değerlendirmiş olacağını düşünüyoruz. İzmir körfezi girişinde, konumlanan bu proje, opera yapısı ve kıyı kullanımını, iç ve dış mekanların düzenlenmesinde bir birliktelik ve karşılıklı gerilim yaratarak ele almaktadır.

Bir yanda sanatsal etkinliklerin düzenleneceği, kendine özgü kuralları olan mekanlar, öte yandan herkes tarafından sakıncasızca paylaşılabilecek, kolay erişilebilir açık alanlar… 

Böylece, öngörülen etkileşimin ve hareketliliğin sağlanacağına inanıyoruz. 

“topografya” öğesi ile projemiz, sosyal dokunun, çevredeki yaşamın ve geleceğe dönük kentsel beklentilerin, doğal ve kültürel sürdürülebilirlik doğrultusunda, ve kıyı alanında yeni “yapılaşma” önermeksizin gerçekleşmesini hedefliyor. Hakim rüzgar yönleri güney-doğu ve batı,  güney-batı güneş yönü, yerel yapı malzemeleri ve yerel kültür, projenin önemli tasarım girdileri arasındadır. Deniz-su öğesini içeri taşımak, hafriyattan çıkarılan malzeme ile rüzgara karşı korunaklı, tepelik bir topografya yaratacak şekilde planlandı. 2040 sokak ve sahil yolu araç trafiğini  kısmi olarak toprağın altından tünellerle geçirerek alandaki yayalaşmayı arttırmak, projenin kentsel hedefleri içindedir. balıkçı barınağı ve anıt korunmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın