Katılımcı: 79 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı: 79 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışma Alanı

Yarışma alanı kent merkezinde olmamasına rağmen, içinde barındırdığı otogar, pazar ve diğer ticari aktiviteler nedeniyle kentlinin sıkça kullandığı ve yabancısı olmadığı mekânlardan biri haline gelmiştir. Ancak bu mekana kentin kuzeyi, kentin güneyi kadar rahat ulaşamamaktadır. Kuzey yönde Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan iki üst geçit, bölge yoğunluğu göz önüne alındığında yeterli olmasına rağmen, bulvarın diğer tarafında ulaştıkları noktalar tanımsız durumdadır. Oysa ki bu üst geçitlerin varlığı, iki yaka arasında sıkı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu veri, geçişlerin daha tarifli hale getirilmesi ve yeniden tasarlanmalarında en önemli girdidir.

Diğer tarafta ise güneyden gelen sokak, mevcut derenin üstünün kapatılması ile oluşmuş, daha sonra tamamen yayalaştırılması düşünülen, fakat şu anda sahip olduğu mekânsal potansiyeli tam olarak kullanamayan, geniş bir yaya aksı durumundadır. Bu aksın da hem yarışma arazisiyle bir araya geldiği noktada, hem de genelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Çoklu Meydan

Tasarımın ana fikri iki yakanın birbirine güçlü bir şekilde eklemlenirken odak alanda mümkün olduğunca çok girişe olanak sağlayıp alanın günün her saatinde yaşamasını sağlamaktır. Bu amaçla güneyden gelen yaya ve yeşil aks, oluşturulan platform ile kentin diğer yakasına akıtılmaktadır. Kuzey-güney aksındaki akışı kolaylaştıran bu platform, aynı zamanda araziye gelen diğer erişim noktalarını da toplayarak ortadaki meydanda buluşturan bir düzenleyici görevi görür. Bu birleştirme işlevi ile çeşitli yönlere sokaklar halinde uzanırken, üzerinde yer alan kafeler, çok maksatlı salon, restoranlar ve belediye girişleri ile zenginleşir.

Platformun bir diğer amacı da, düzenlediği dolaşımı, aynı zamanda işlevsel olarak da parçalamak ve bu sayede farklı kullanımlar için farklı kotlarda çözümler üretmektir. Alt kotta oluşturulan avlu günlük kullanımlara ayrılmış, bu amaçla alana market pazar yeri, düğün salonları, toplu taşım durakları ve belediye alt girişleri yerleştirilmiştir.

Platformun batı kısmında şekillenen özelleşmiş bir meydan etrafında Belediye Hizmet binası yer alır. Yapının alt kotuna halkın yoğun kullanımına ait işlevler yerleştirilmiştir. Meclis salonu, yapının doğu ucunda, tamamen şeffaf bir kabuk içine alınmış ve kentlinin görsel iletişimine açık bir şekilde tasarlanmıştır. Kompleksin güney ucunda yer alan bu görsel öğe, hem yapıya hem de meydan çevresinde şekillenen tüm komplekse simgesel bir karakter kazandırmaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın