Katılımcı: 55 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı: 55 Sıra Numaralı, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

ANA FİKİR
Kent ölçeğinden bağımsız olarak düşünülemeyecek konumdaki ve büyüklükteki yarışma alanı salt yapı arazisi olarak düşünülmemiş, aksine kentin yeni yaya ve araç ulaşım arterlerini belirleyecek ve mevcut dokunun değişiminde etkili olabilecek bir kent parçası olarak ele alınmıştır. Kent merkezinden ve yarışma alanının kuzeyinden proje alanına doğru yaya – araç yöneliminin kaçınılmaz olduğu görülmüş, bu sebeple kent merkezinden gelen üç önemli cadde yayalaştırılarak önce yarışma alanına ardından da bu alanın kuzeyine süreklilik arz edecek biçimde bağlanmıştır. Böylelikle hem programda yer alan birimlerin konumlandırılması için referans noktaları oluşmuş hem de kentin Mimar Sinan Bulvarı’yla keskin bir şekilde bölünen iki parçasının yaya ölçeğinde bağlanması sağlanmıştır. Bu bağlantı aynı zamanda farklı kotlarda ve teraslarda devam ettirilerek zemin kotunun üstünde oluşturulan yeni kent yüzeyinin ulaşım aracına dönüştürülmüştür.

SİLÜET-RİTİM
Çevre yapıların silüette keskin bir biçimde yükselerek ve alçalarak oluşturdukları ritim yarışma alanında da devam ettirilerek doğal kontürlerle benzeşim sağlanıldı, aynı zamanda da yapı birimlerin ihtiyaç duydukları farklı yükseklikler verilmiş oldu. Ritim, yapıların dış kontürleriyle sınırlı bırakılmayıp tüm yapı birimlerinin kendi içinde ve izdüşümlerindeki zeminlerin kotlandırılmasında etkin olarak kullanıldı.

ULAŞIM-TRAFİK
Yayalaştırılan caddelerin Avni Gemicioğlu caddesini kesen bölümü yaya yolu olarak düşünülmüş, geliş ve gidiş yönünde trafik ışıkları konumlandırılmıştır. Kumludere caddesinin bir kısmı bölünerek çok geniş olan bu caddenin insan ölçeğine indirgenmesi sağlanmış ve toplu taşıma araçlarıyla yarışma alanına ulaşımı kolaylaştıracak bir servis yolu oluşturulmuştur. Bu yeni caddede trafik çift yönlü olarak kararlaştırıldığından yarışma alanından kentin her noktasına gidilebildiği gibi, tam tersi ulaşım da olanaklı hale gelmiştir. Kumludere caddesinin yaya yolu olarak kararlaştırılan diğer bölümünde bisiklet yolu ve bisiklet park alanı da tasarlanmıştır.

PAZAR ALANI & ÜST MEYDAN
Pazar yeri, yapı yapılamaz olarak belirtilen alanda konumlandırılmıştır. Böylelikle inşa edilebilir alandan yer kaybı olmamıştır. Pazar tezgâhları için sekiz tezgâhın tek bir örtü altında birleştiği hafif, kaldırılabilir modüler bir sistem önerilmiştir. İnsan ölçeğindeki alışılagelen pazar imgesi örnek alınmıştır. Pazar yeri kolay üretilebilir sekiz tezgâhlı modüler sistemin tekrarıyla oluştuğu için pazar esnafı açısından ekonomiktir. Modüler sistemdeki örtü katlanabildiğinden yer kaplamaz, direkler de standart boyda oldukları için seri üretimle elde edilebilir. Direkler ve örtü birleşim noktasında rüzgâr yüküyle salınımın önüne geçmek için kapaklı bağlantı düşünülmüştür. Pazar alanı diğer günlerde koşu, kaykay, bisiklet, paten gibi spor aktivitelerine olanak vermektedir. Bu alanın Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nun yakınında bulunan Celal Bayar Üniversitesi Spor Meslek Yüksek Okulu’nun öğrencilerine de hizmet verebileceği öngörülmüştür.

ALT MEYDAN
Ticari birimlerle çevrelenerek tanımlı hale gelen meydan, yarışma alanının yaya ölçeğine indirgenmesi için farklı bir kotta tasarlanmıştır. Bu kota merkezden gelen yayalaştırdığımız caddelerin kesiştiği bir noktadan bağlantı da sağlanmıştır. Otoparktan bu meydana çıkış bağlantısı sağlanmıştır. Su öğesi ve yer yer oturma birimlerine dönüşen basamaklarla meydan dinlenme, buluşma ve seyir imkânı sağlamakta, sert zemin olarak da ticari birimlere ulaştırmakta ve sergileme alanı olarak kullanılmaktadır. Meydan amfi düzenine sahip olduğundan küçük ölçekli tiyatro ve müzikal etkinliklere de imkân vermektedir.

YAYA YOLU
Yaya yolları yarışma alanının kuzeyini ve kentin merkezini birbirine bağladığı gibi yeni bir kent yüzeyi de tanımlar. Bu yüzey iki farklı yeşil platformdan oluşur. Dinlenme ve dolaşma olanaklarının yanı sıra meclisi izleyebilmek gibi seyir imkânı da taşıyan bu platformlar toprak ve çim katmanları sayesinde üstlerini örttükleri ticari birimlerin termal bir kütleye dönüşmesini sağlar. “Termal mass” olarak da adlandırılan ve günlük ısı değişikliklerinden çabuk etkilenmeyen bu bağımsız hava kütlesi, ısıtma ve soğutmanın zor olduğu geniş hacimlerde ısıl konforun oluşmasında etkilidir.

DERE
Yarışma alanındaki üzeri kapatılmış dere eğer rasyonel bir şekilde canlandırılırsa çevresinde nitelikli bir rekreasyon alanı oluşturacağı ve sert zemin ayrımı yaparak tanımlayıcı bir öğe olacağı düşünülmüştür. Bu sebeple derenin yarışma alanını ilk kesen noktasından kontrollü bir geçişle yeni oluşturulan paralel hatta verilmesi bu hattan da derenin alandan çıkış noktasına bağlanması kararlaştırılmıştır. Dere mevcut koordinatlarıyla açılmadığından yarışma alanı üst ölçekte yapılan tasarımdan kopuk bir şekilde bölünmemiş, alan kaybı oluşmamış, aynı zamanda kirlilik ve debi açısından da kontrol edilebilir bir dere hattı oluşturulmuştur. Son olarak da dere üzerinde üst meydanın (aynı zamanda pazar alanı), alt meydana ve diğer sert zeminlere ulaşmasını sağlayacak yaya bağlantıları yapılmıştır.

SERVİS ALANI
Servis araçları servis park alanına yanaşır ve yükler mekanik düşey bir platformla bir alt kota ulaştırılır. Daha sonra yatay mekanik bir platformla ticari birimlere dağıtım yapılır. Birimlerin kapanış saatlerinde ise çöp boşaltma işlemi konteynerların aynı platformlarla bir üst kota taşınmasıyla sağlanır. Bu kez servis alanı belediye hizmet araçlarının yanaşması için kullanılır.

Etiketler

Bir yanıt yazın