İznik’te Dağ Evi

Atölye Kolektif tarafından tasarlanan ve İznik’in dağlık bölgesinde inşa edilen hafta sonu evi, içinde bulunduğu coğrafya ile ilişkilendirilerek yeşil yamaçların uzantısında ahşap strüktürlü bir yapı olarak tasarlanmış.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Çam ve kayın ormanlarıyla çevrelenen geniş boşluğun, yoldan en uzak noktasında konumlandırılmıştır. Böylece yapıya yaklaşım senaryosunda yürüme eylemi tasarımın bir parçası haline getirilmiştir. Yoldan yapıya kadar olan mesafenin doğanın yoğun olarak hissedildiği bir patika olarak kurgulanması ile yapının, arka fondaki orman dokusu ile bir bütün olarak algılanması amaçlanmıştır. Proje alanını sınırlandıran ormanlık bölge içinde doğal bir patikaya dönüşen yürüme hattı, yerleşim kararını etkileyen temel unsur olmuştur. Yapı, bu yürüme ekseni üzerine oturan ve söz konusu hattın iç mekanda da devam ettirildiği, böylece doğal peyzajın evin hemen hemen her noktasından hissedilir olduğu bir ana fikir çerçevesinde çözümlenmiştir.

Plan kurgusu, proje alanını çevreleyen tepelere yönlenerek manzarayı kadrajlayan, farklı açılarda konumlandırılmış yaşama ve özel alan birimlerinin irrasyonel bir sirkülasyon ağına eklemlendiği bir sisteme sahiptir. Binanın açısal konumlandırılması ile sert iklim koşullarına karşın güneş ve doğal ışık imkanının gün boyu değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır. Yaşama alanı ön bahçeye doğru genişleyen bir açıyla bakarken, arka bölümdeki özelleşmiş birimler ormanın sakin atmosferine yönlenir. Sirkülasyon sistemi, daralıp genişleyen ve tamamıyla işlevlendirilmiş bir iç yarık gibi ele alınmış, arka bölümde manzaraya açılan bir sofa ile sonlandırılmıştır.

Topografyaya mümkün olan en az müdahale ile doğanın sürekliliğine imkan veren bir sistem arayışı sonucunda, doğal zeminden koparılarak, topografya ile uyumlu hareket eden bir kütle tasarlanmıştır. Üst yapı sistemi bütünüyle ahşap yapım teknikleri ile inşa edilen binanın temel sistemi, çelik dikmeli tekil temeldir. Yükseltilmiş temel sistemi sayesinde binanın olası doğal etkilerden; nem, kar, su baskını vb. korunması hedeflenmiştir. Konvansiyonel ahşap tekniklerinin uygulandığı ana gövde çatı plağında, lamine ahşap kirişleme kullanılarak planimetri ile uyumlu bir üç boyut etkisi yakalanmıştır.

Etiketler

2 yorum

Bir yanıt yazın