İyziPark

İyziPark

6.000 metrekare büyüklüğünde bir yaşam alanı içerisindeki dört binadan oluşan, İstanbul Altunizade’de yer alan İyziPark ofis projesi, Ahmet Alataş Workshop (AAW) tarafından tasarlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Binanın kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak, kendilerini huzurlu hissetmelerini sağlayacak, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini arttıracak bir kampüs tasarımı hedeflenmiştir. İyziPark yerleşkesini oluşturan binaların arazi içi konumlanmaları, yapı geçirgenliği ve program dağılımları ile mekânlar ve yaşantıyı algılanabilir kılmak, bunun yanı sıra kullanıcı hareketleri ve çevre arasında dinamik bir ilişki kurmak amaçlanmıştır. Yerleşkenin merkezinde bulunan tek katlı bir giriş ve güvenlik yapısından (D Blok) girildiğinde yerleşke bütünü ile kendini kullanıcılara veya ziyaretçilere sunmaktadır. Mescit, Fitness ve soyunma odalarının içerisinde yer aldığı iki katlı bina (A Blok) yoğunluk merkezinden uzakta konumlanmış bulunmaktadır. Toplantı, seminer odaları ve kafenin içerisinde yer aldığı iki katlı diğer bir bina (B Blok) ise daha merkezi konumlanmıştır, misafirlerin ağırlandığı ve toplantıların yer aldığı ayrı bir alan olarak tanımlanmıştır. Çalışma ofisleri ile yemekhane ve rekreasyon alanını içerisinde barındıran ana bina (C blok) ise diğer binalardan aradaki yeşil alan ile ayrıştırılarak eğimli arazide yüksek konumlanmıştır.

Yapıları tamamının taşıyıcı strüktürü çelik olarak tasarlanmış. Çelik strüktür tasarımı ve optimizasyonu Werkraum ve Ahmet Alataş Workshop tarafından gerçekleşen yapılarda, döşemelerin ön germeli ve boşluklu beton plaklar (Yapı Merkezi) kullanılarak tasarlanması ile büyük açıklıkların çok daha ekonomik olarak geçilmesi, asgari çelik kullanımı ve önerilen karma sistem betonarme bir bina ile kıyaslandığında son derece ekonomik şekilde betonarme bir bina ile benzer fiyatlara mal olması hedeflenmiştir. Projede bu hedefi tutturulmuş, çelik bir yapının tüm avantajlarına ve özelliklerine sahip karma yapılar betonarme yapılar ile aynı fiyata inşa edilmiştir. Kalıp kullanmadan çelik konstrüksiyon üzerine prefabrik ön germeli panellerin dizilmesi ile her binanın döşemelerinin tamamı birer gün içerisinde yerleştirilmiş, döşemelerin deprem ve diğer yanal yüklere karşı rijitliğe sahip olmaları için çelik kirişler üzerine kaynaklı, yapı için özel olarak geliştirilmiş bağlantı detayları döşeme panellerinin üzerindeki topping betonu içerisindeki donatılar ile ilişkilendirilmişlerdir. Narin bir taşıyıcı strüktüre sahip üç katlı ana binanın kullanıma açık olan teras çatısında, taşıyıcı strüktür olarak metal kaset sistemi kullanılarak yapıya etki edecek deprem yüklerinin azaltılması hedeflenmiştir. Taşıyıcı strüktür yapıların tamamında moment almayacak şekilde tasarlanmış, yanal yükler diyagonal çelik yapı elemanları ile yapıların temellerine aktarılmışlardır. Strüktür tasarımında yürürlükteki tüm şartname ve yönetmelikler dikkate alınmıştır. Yapıların cephelerinin tamamı AAW tarafından tasarlanmış cam cephe sistemleri ile tamamen geçirgen olarak giydirilmişlerdir.

Zemin katta yer alan cam cephelerde hareketli elemanların kayar olarak açılarak zemin katların kesintisiz olarak bahçe ile bütünleşmesi hedeflenmiş, birinci ve ikinci katlardaki hareketli cephe elemanlarının dışarıya doğru vasistas olarak açılması tercih edilmiştir. Yapılarda çatı terasları terasa açılan merdiven evi yapılarından kurtarılmış, merdiven üzerinde teras zeminine sıfır oturan AAW tasarımı on metrekare büyüklüğündeki cam kapakların hidrolik bir kol vasıtası ile hareket ettirilmesi ile kullanıcıların terasa ulaşması sağlanmıştır.

Yapılarda ısı kontrolünü sağlamak ve güneş enerjisini verimli şekilde kullanmak maksatlı olarak cam cephelerden yaklaşık olarak 100 cm dışarıda gerdirilmiş metal malzeme ile ikinci bir kabuk tasarlanmıştır. Gerdirilmiş metalin göz aralıkları ve yönleri kışın güneş ışığını daha fazla içeri alacak, yazın ise güneş ışınlarını yansıtarak yapıları sera etkisinden koruyacak şekilde seçilmiştir. İyziPark’ta çelik kullanımı taşıyıcı strüktür ile sınırlı kalmamış, yapıların içlerindeki ve bahçedeki merdivenler, bahçe tasarımında kullanılan oturma elemanlarının arkalık vazifesini gören ve aynı zamanda toprağı tutan çelik sırtlıkları, bahçe masaları, içerisinde nilüferler ve balıkları barındıran süs havuzu, tırabzanlar, bu proje için özel olarak tasarlanmış bahçe çitleri, çalışma masaları, kesonlar, toplantı masaları, paslanmaz tezgâhlar ve duvar giydirmeleri AAW tarafından çelik kullanılarak özel olarak tasarlanmışlardır.

İklimlendirme ve havalandırma sisteminde kullanım süresince enerji maliyetini düşürecek şekilde ısı geri kazanım cihazları binalara yerleştirilmiş, VrV cihazlarına gelen temiz havanın ön şartlandırılmasında temiz hava santralı kullanılmamıştır.

Yerleşkeye giriş ve çıkışlar güvenlik kontrollerinin gerçekleştiği güvenlik binasının üzerinden gerçekleşmektedir. Ziyaretçiler bu binada karşılanarak İyziPark’a alınmaktadırlar. Bina aynı zamanda bir vitrin fonksiyonu görmekte, dışarıdan kampüsün iç dünyasının gözlemleneceği transparan bir yüzey oluşturmaktadır. Giriş binasının çatısı yeşil çatı olarak tasarlanmıştır. Sokağa ve bahçeye bakan birbirinden 4,5 metre mesafedeki doğu ve batı cepheleri tamamı ile transparan kuzey ve güney cepheleri tamamı ise kapalıdır. Yapının kuzey cephesinin iç duvarı firmanın verdiği hizmetlerin tanıtımını yapan bir ekran olarak tasarlanmıştır. Giriş yapısından geçtikten sonra brüt beton bir yürüme yolu üzerinden İyziPark’ta yer alan diğer binalara ya da yeşil alan üzerinde yer alan rekreasyon alanlarına ve açık havadaki çalışma masalarına ulaşılmaktadır.

Giriş binasının güneyinde yer alan toprak üzerinde üç katlı olarak tasarlanmış C Blok (Ana bina) içerisinde, giriş kat, birinci ve ikinci katta açık ofis olarak düzenlenmiş çalışma alanları ve toplantı odaları, birinci bodrumda ıslak hacimler, yemekhane ve oyun alanları yer alıyor. Kat yüksekliklerinin yasal mevzuat sebebi ile kısıtlanmış olduğu ana bina ve diğer binalar da AAW tarafından geliştirilmiş asma tavan sistemi kat yüksekliklerini en ekonomik şekilde kullanmaya ve optimize etmeye yönelik uygulanmıştır. Tavan içerisindeki iklimlendirme ve aydınlatma cihazların yerleşimleri ve gün ışığının bina içerisinde dağılımını en iyi sağlayacak cephe önlerinde yükselecek şekilde tasarlanmışlardır. Ana binada yapıyı yanal yüklere karşı destekleyecek şekilde tasarlanmış merdiven ve asansör kulesinin delikli metal basamakları ve AAW cam asansörü gün ışığının ikinci bodruma kadar ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Gün ışığının kesintisiz şekilde yapı içerisinde dağılması için bölme duvarlar ışığı tamamı ile geçirecek şekilde transparan ve geçirgen olarak tasarlanmışlardır. Birinci bodrum katta yer alan yemekhane yeşillendirilmiş bir avluya açılan cephesi ile bahçe katına dönüşmekte, yine bu katta yer alan ıslak hacimler ve mutfağı ana mekândan ayıran bölme duvarlar gün ışığından azami ölçüde faydalanacakları şekilde tasarlanmışlardır.

İyziPark’ta yer alan tüm yapılar aynı tasarım prensiplerine sahiptir: Hafiflik, Esneklik, Geçirgenlik. Yapıların tüm birleşenlerinin kesişme ve birleşme noktaları bu prensipler dâhilinde detaylandırılmıştır. İyziPark, AAW’nin yapılarında kullanıcılarının verimliliğini ve yaratıcılığını arttıran, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak en geçirgen ve hafif yapıyı mümkün olduğunca ekonomik şekilde inşa etmek için tasarlama denemelerinin en güncel örneğidir.

Etiketler

Bir yanıt yazın