İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Emin Ersu'nun, 2019-2020 Güz Dönemi / Mimari Proje VII kapsamında Alper Aksoy, Serkan Karaaslan ve Betül Satoğlu yürütücülüğünde hazırladığı projesi İTÜ İşletme Fakültesi.

MİMARİ PROJE RAPORU

1. ALANA YAKLAŞIM

Kentin önemli merkezlerinden birinde yer alan Maçka kampüsü;

 • Yeterince halkla iç içe mi ?
 • Sosyal ve kültürel faaliyetleri destekleyen birimleri barındırıyor mu ?
 • Yeşil kampüsün neresinde ?
 • Kullanıcıların sadece dersliklerde değil, kampüste daha fazla ve daha verimli zaman geçirmesini nasıl sağlayabilirim ?

2. ÖNERİLEN İŞLEVLER

 • Yeni yaya ve araç yolları.
 • Kapalı ve açık otoparklar.
 • İnteraktif meydan ve buna bağlı sosyo-kültürel işlevler.
 • Aktif yeşil alanlar.

3. TARİHİ DOKUYA YAKLAŞIM VE VAZİYET KARARLARI

 • Karakolhane binası ve yeniden tasarlanacak yapının içerdikleri işlevlerin birbirleri ile bağlantılı olmasının bilinci ile;
 1. Önerilen yapının büyük çoğunluğu proje alanının batısına konumlandırıldı.
 2. Alışılagelmiş Süleyman Seba Caddesi üzerindeki kampüs girişi yeniden yorumlandı.
 3. Önerilen yapıda kullanıcıların ortak kullanımına açık serbest çalışma alanları , sosyal-kültürel birimler , laboratuvarlar , farklı kotlarda bir arada çözümlenmiş derslikler ve öğretim üyesi odaları birbirleriyle etkileşim içerisinde yer almaktadır.
 4. Karakolhane binasına rektörlük , öğretim üyesi odaları , çeşitli derslikler ve diğer teknik birimler konumlandırıldı.
 5. Yapının karakolhaneye bakan yönünde , cephe yüzeyini arttırarak tarihi doku ile görsel temasın sağlanması adına kütledeki geri çekilmeyle birlikte interaktif meydan oluşturuldu.
 6. İnteraktif meydan olarak adlandırılan alan kütüphane , kantin , konferans salonu ve serbest çalışma alanları ile beslenmektedir.Bu alan şartnamede belirtilen korunması gereken ağaç (10*) ile aynı kotta yer almaktadır.
 7. Kampüs içerisindeki yaya hareketini yönlendirecek arkadlı bir giriş ve bunu destekleyen birimler aynı kotta yerini aldı.
 8. Yapının kampüs tarafından giriş alması adına proje alanının kuzeyindeki yoğun kullanılan merdivenlerden ulaşılan yemekhane kotundan giriş önerildi.
 9. Kampüs içerisindeki araç-yaya karışıklığının büyük ölçüde ortadan kalkması adına kapalı otopark tasarlandı ve girişi Maçka Talim Yeri Sokaktan önerildi.
 10. Maçka Talim Yeri Sokak kotu , çalışmada 0.00 kotu olarak değerlendirildi ve kat yüksekliği 4.5 metre kabul edilerek tasarım süreci başladı.

Buna göre;

 • Korunacak ağaç (10*) kotu +4.00
 • Süleyman Seba Caddesinden giriş kotu +2.00
 • Yapıya kampüs tarafından giriş kotu +4.00

4. KOT PLANLARI

1. ZEMİN KAT PLANI

Süleyman Seba Caddesi yönünden (+2.00) giriş sağladıktan sonra kullanıcıyı ilk olarak sadece öğrenciler için değil kampüsü kullanan her birey için ortak kullanıma önerilen kütüphane karşılıyor ve kütüphaneye +3.00 / +4.00 kotundan erişim sağlanabiliyor. Ardından esnek fuayesi ile zaman zaman meydanla ilişkilendirilebilecek konferans salonu kullanıcıyı karşılıyor. Yapıya kampüs tarafından giriş sağlanan yemekhane kotunu (+4.00) canlı kılması , meydanla bağ kurması adına öğrenci kulüpleri, serbest çalışma alanları ve kantin bu katta çözümleniyor.

2. +8.50 KOTU PLANI

Karakolhane binasıyla ilk erişim bu kottan sağlanıyor. Şartnamede belirtilen derslikler ve öğretim üyesi odaları olabildiğince birbirleri ile ilintili olacak şekilde konumlandırıldı. Bunun yanı sıra teknik hacim ve arşiv/depo gibi fonksiyonlar çözümlendi.

3. +13.00 KOTU PLANI

Karakolhane binasının giriş kotu olarak belirlenen bu kotta karakolhane binası içerisinde çeşitli dersikler , öğretim üyesi odaları ve önerilen yapıya geçiş koridoru yer alıyor. Önerilen yapı içerisinde de bu mekan kurgusu devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenlerin bir arada olmaları adına kat fuayelerinde serbest çalışma alanları öneriliyor.

4. +17.50 KOTU PLANI

Karakolhane binası ile bağlantı bu kotta kopuyor. Karakolhane binasında ihtiyaç programında belirtilen İşletme Enstitüsü ve ayrıca dekanlık birimi bu kotta çözümleniyor. Önerilen yapıda derslikler ve öğretim üyesi odaları kurgusu devam ediyor.

5. +22.00 KOTU PLANI

Öğretim üyesi odalarının her biri ayrı ayrı doğal ışık ve doğal havalandırma alacak şekilde konumlandırılıyor ve bu kotta da derslik / öğretim üyesi odaları kurgusu devam ediyor.

6.+26.50 KOTU PLANI

Önerilen yapının en üst kotu olan ve sadece kütlenin bir kısmında yer alan bu kotta öğretim üyesi odaları yer alıyor.

7. -0.50 KOTU PLANI

Bu kotta doğrudan ışık alması elzem olmayan arşiv / depo, laboratuvarlar ve teknik hacimler yer alıyor.

8. KAPALI OTOPARK PLANI ( -4.00 / -18.00 )

Kat yüksekliği 3.5 metre olup 5 kat olarak tasarlanmıştır. 2 düşey sirkülasyondan ulaşılabilen katlarda;  teknik hacimler, depo ve toplamda 258 araç kapasiteli otopark planlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın