İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2019-2020 Güz Dönemi Mimari Proje 7 öğrencileri olarak, Mimar Alper Aksoy ve Mimar Serkan Karaaslan yürütücülüğünde İTÜ İşletme Fakültesi yarışma projesi konu olarak çalışıldı.

MİMARİ PROJE RAPORU

1- YERİ ANLAMA VE YORUMLAMA

1) İTÜ eğitim kampüs vizyonun da Maçka kampüsü nerede ve ne durumda?
2) Kenti ne kadar içine alıyor?
3) Kampüs üniversite öğrencileri ve kente yaşayan mekânlar, sosyo –kültürel alanlar ve alternatifler sunabilecek mi?
4) Kampüs içi sanatsal, kültürel etkileşim için yeterli mekânlara sahip mi?
5) Kullanıcılar kampüs içinde eğitim süresinden sonra ne kadar vakit geçirebiliyor?
6) Kent için önemli olan yeşil kampüsün neresinde?
7) Gündüz olduğu kadar gecede algılanabilir ve yaşayan bir kampüs mü?

2-KAMPÜSE TEMAS

1) Alan sınırınca müdahale
2)Aktif yaşayan yeşil alanlar
3)Buluşma ve toplanma alanları ve fonksiyon önerileri
4)Bağlantı kotları ile etkileşim ağları yeni yaya ve araç aksları
5)Faydalı ışık alma ve esnek mekan kurguları
6)İçerde yaşayan hacimler(kentin arayüzü)

3-YAPISAL KARARLAR VE VAZİYET YAKLAŞIMLARI

1) İTÜ konseptine uygun ulusal bir kampüs ortamı sunmak adına ‘’Neden İTÜ?‘’ sorusunun cevabını arayarak beklentiler ışığında bir tasarım süreci olmuştur.

2) Öncelikli olarak eğitim ve çalışma mekânlarında gün ışığı kullanımını analiz ederek yapılan çalışmalar ışığında vaziyet ve yönelim kararları kuzeybatı ve güneydoğu doğrultusunda düşünülmüş ve doğal ışıktan faydalanılmıştır.

3) Kotlar üzerinde bağlam sağlayarak +4,60 yemek hane kotu ile +6,60 da ulaşılan kafe kotu ve yukarda kampüse açılan +8,60 kotları düşünülmüş ve kot bağlamları güçlendirilmiş bir aks elde edilmiştir.

4)Yapı yaklaşım ve giriş kotları da mevcut otopark kotu +50,76 proje yaklaşımınca +0,00 kabul edilerek konferans salonu ve çok amaçlı yaklaşıma hizmet veren bir giriş sonrasında aynı kotta laboratuvarlar ve kulüplerin yer aldığı köşe kabul görebilecek yaklaşıma cevap veren bir giriş ile Süleyman Seba caddesinde birincil kabul edilen siluettedir, davetkar duran +6,00 kotundan bir giriş düşünülmüştür, ayrıca kafe ve yeşil alanın devamlılığında yapıya giriş alınmıştır.

5)Ana yaklaşımlar ve etkileşimin en yoğun olduğu alanlar +0,00 ve +6,00 kotunda sağlanmıştır.

6)Yapı yüksekliği ise tasarlanacak yeni yapının kampüsteki diğer binaların referansı ile karakol hane geçidi +63,36 kotunu projede +12,60 olarak düzenlemesi ve Silahtarhane bitiş kotunun +88.32 olması yani projede kabul edilen hmax +37,56 iken tasarım sonucu elde edilen asansör kulesi ile ulaşılan toplam yükseklik +33, 50 olarak sonlandırılmıştır.

7)Etkileşim ve kesişim noktalarından olan merdiven ile takibin devamlılığında ulaşılan yemekhane kotu ile temas içinde kafe kotu oluşturulmuş dinlenme, bekleme alanları üstteki amfi dersliklerin bir kat yukardan planlaması boşaltılması ile o alanda ihtiyaç duyulan yarı açık mekanlar kurgulanmış ve korunacak ağaç kotuna geçirgen yüzeyler gölgelik alanlar oluşturulmuştur.

8)Karakol binası ile aynı kotu yakalayarak, fakülte binasına geçiş sağlanmıştır.

9)Arazi konumu ile İstanbul boğazına balkan cephelerde (Seba caddesinin) üzerinde teraslamalar yaparak manzaraya yönelim ve keyifli açık alanlar bırakılmıştır.

4-KAT PLANLARI :

Yerleşkenin izlerine dokunarak ; analizler ve yönelimler ışığında oluşan kütle dağılımları:

+-00,0 kotunu mevcut alandaki otopark kabul ettiğimizde;

-7,00/-10,50/-14,00/-17,50 KAT PLANI:

• Otopark olarak çözümlenen katlardır. Araç sayısını karşılayacak şekilde çözümlenmiştir.

-3,50 KAT PLANI:

• Sığınak, teknik hacim, konferans salonu, kulis ve depo bu katta yer almaktadır.
• Arazi eğimine göre şekillenerek karanlık hacimler konumlandırılmıştır.

+-0,00 KAT PLANI:

• Bu kot iki ayrı giriş ile beslenmektedir.
• Konferans salonu girişi ve öğrencilerin caddelerin kesişim sağladığı bağlam noktasından alınan giriş ile bu kata sosyal etkileşimi arttırmak ve öğrenciler için eğlenceli mekânlar sunmak istenmiştir.
• Öğrenci kulüpleri hacim olarak 6 metrelik yüksekliği asma kat gibi çalıştırarak burada kullanışlı mekânlar elde edilmiştir.
• Öğrenciler için masa tenisi, bilardo gibi aktivite alanlarına yer verilmiş ayrıca dinlenme, oturma ve yeme içme için esnek mekânlar tasarlanmıştır.
• Bu kotta arka kısmın eğim ile teması ile karanlık olan alanlarda laboratuvarlar çözümlenmiştir.
• Konferans salonu yerleşim alanı ve hizmet aralığının (fuaye ve sanatçı odaları) farklılaşması da öngörülerek o noktadan giriş ve çıkış sağlanmış istenirse mekânsal bölümleme fakülte içine kapatılarak özelleştirilebilir mekân elde edilebilir.
• Avluya bakan ağaç kotundan alana yatay bant pencere ile ışık alımı da sağlanmıştır.

+6,00 KAT PLANI:

• Süleyman Seba caddesinden alınan giriş ve kampüsün amfi merdivenlerinden gelen kafe ile bütünleşen diğer bir girişle erişilen bu katta kütüphane ve 80 kişilik(C CLASS) derslikler yer almaktadır.
• Yapı içerisinde 3 çekirdek düşünülmüş ve ana merdiven aksı galeri boşlukları ve formu ile öğrencilere kullanılabilir esnek çalışma ve dinlenme alanları sunar.
• Bu kotta kütüphane ile karşılaşmamız halk tarafından günün her saatinde kullanılan ve yaşayan bir kantin mekân olduğunu göstermek ve kafenin geri çekilme ile avluya hizmeti kampüsün görülebilme açısını arttırarak da kullanıma izin veren geçirgen bir platform oluşturulmuştur.
• 80 kişilik amfi olarak tasarlanan sınıflar yer almaktadır.
• Çalışma alanı içerisinde silahtar binası kotu ve yüksekliği en fazla olan yapı onun için proje alanında yükselmenin düşünüldüğü kısım silahtar haneye yakın konum tercih edilirken altta yapılan boşaltma ile kotlar arası geçiş, ortak dinlenme ve bekleme alanı yaratılmıştır.

+12,00 KAT PLANI:

• 30 kişilik(A CLASS) ve 80 kişilik(C CLASS)derslikler ve amfi olan 280 kişilik(E CLASS) ile 200 kişilik (D CLASS)derslikler bulunur, ayrıca bu kat karakol ile birleşim kotudur.
• Bundan sonraki diğer katlarda da öğrenci ve akademisyenlerin karşılaşma diyalog alanlarını genişletmek teknik bir üniversite olduğunu aktarmak adına öğretim görevlileri her katta konumlanarak öğrenciler ile iç içe bir ortam hazırlanmıştır.
• Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kullanabileceği her katta yer alan teraslar vardır. Teraslamaların yönelimleri ise manzaraya karşı düşünülmüştür.

+16,50 KAT PLANI:

• 50 kişilik(B CLASS) derslikler ve amfi olan 280 kişilik(E CLASS) ile200 kişilik (D CLASS) derslikler bulunur.
• Merdiven aksı etrafında sessiz çalışma odaları ve dinlenme alanları bulunur.
• Açısal olarak konumlanan ve yerleşilen plan düzleminde aksların ve konumlanmanın 5,50 metre ile 8,30 metre de betonarme kolonlar ile tanımlanmasından oluşturulmuştur.
• Kütlenin büyük amfi sınıfları içinse çelik malzeme kullanımı ile geniş açıklıklar geçilmek istenmiş ve iki ayrı strüktür ile tasarlanmıştır.

+21,00 KAT PLANI:

• 30 kişilik(A CLASS) derslikler ve amfi olan 280 kişilik(E CLASS) ile200 kişilik (D CLASS) derslikler bulunur.
• Kat planlarında çözümlenen ıslak mekânlar iki şekildedir. Büyük hacim öğrenci ve misafirler için düşünülürken; küçük hacim öğretim görevlileri için düşünülmüştür.
• Her hatta dağılım gösteren öğretim görevlileri ; sekreterlikleri ve toplantı odaları ile bütünlüğü koruyan işlevdedir.

+25,50 KAT PLANI:

• Amfi olan 280 kişilik(E CLASS) ile200 kişilik (D CLASS) derslikler bulunur.
• Katın geri kalanı araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerine ayrılırken en son kat olarak planlandığında kademeli şemanın daraldığı ve aktif öğrenci hareketliliğinin azaldığı bir kat olarak düşünülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın