İTÜ Geliştirme Vakfı Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Ekrem Elginkan Lisesi

Selim Veliolğlu tarafından İTÜ Maslak Kampüsü içinde tasarlanan İTÜ Geliştirme Vakfı Ekrem Elginkan Lisesi projesi 2007 yılında Arkitera İşveren Ödülü Özel Sektör Kategörisi'ne layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 1996-2004 döneminde gerçekleştirdiği büyük atılımın önemli bileşenlerinden birisi şüphesiz İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin tasarımları ile gerçekleşen nitelikli binalarıdır. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin öğretim elemanları bir çok tasarıma imzalarını atmışlar ve özellikle İTÜ Ayazağa Kampüsünün tek elden çıkmış birbirinin türevi olan binalar yerine birbirini tamamlayan, yanyana durduklarında birbirini destekleyen binalarla zenginleşmesini ve kendine özgü bir kampüs yapısı oluşturmasını sağlamışlardır. Tek düze mevcut kampüs dokusunu fon alan bu binalar belki de bu fonu başarı ile kullanabildikleri için hacimleri mevcut binalara göre sınırlı olsa bile yarattıkları çevreleri ile etkili olmuşlar ve İTÜ’nün geleceğe ait vizyonunun da göstergesi haline gelmişlerdir.

İTÜ’nün 1996-2004 döneminde belirlenen yeni vizyonu ve misyonunun çerçevesinde Vakıf aracılığı ile gerçekleştirilen bağışlarla hayata geçirilen İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Dr. Sedat Üründül Anaokulu ile başlamış, Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu ile devam etmiş ve nihayet Ekrem Elginkan Vakfı’nın ve İTÜ Geliştirme Vakfı’nın bağışları ile gerçekleşen Ekrem Elginkan Lisesi ile taçlanmıştır. Üniversite öncesi eğitimin üç halkasını oluşturan bu okullar, binalarının nitelikli tasarımları ile ödüller almışlar ve titizlikle oluşturulan eğitim kadroları ve alt yapıları ile toplumda haklı bir itibara kısa zamanda ulaşmayı başarmışlardır. İTÜ Geliştirme Vakfı okulları bina, alt yapı, eğitim sistemi, insan kaynakları ve yönetimleri ile kendi eğitim öğretim vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmek yanında eğitim dünyamızda başarılı örnekler yaratmayı da amaçlamaktadırlar.

Ekrem Elginkan Lisesi mimar Selim Velioğlu tarafından tasarlanan ikinci okul kompleksidir. Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu’nun da mimarı olan Selim Velioğlu, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nün doğu ucunda arazinin bu bölümüne hakim tepede tasarladığı ilköğretim binasını tamamlayan, arkasındaki dik yamaca yaslanarak arka gorünümde büyük bir kitle yaratmayan, arazi ile barışık bir bina tasarlamayı büyük bir başarı ile gerçekleştirmiştir. İlköğretim okulu ve Lise arasında oluşan güneye açık spor alanları ve yüzme havuzu okulların ortak kullanım alanlarını oluşturmaktadır.

10.000 m²’ye yakın alanı yüksek standartdaki derslikler (16), laboratuvarları (8), atölyeleri (4), kitaplığı, çok amaçlı salonu, kapalı yüzme havuzu ve sosyal tesisleri ile mükemmel bir eğitim öğretim ortamı sağlayan bu Lise üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü derslikler, laboratuvarlar, yönetim, çok amaçlı salon ve sosyal tesisler oluşturmakta, ikinci bölüm kitaplığı ve bazı atölyeleri içermekte ve üçüncü bölüm ise yüzme havuzu ve ilintili işlevleri içine almaktadır. Geniş bir giriş platformu ve özenle tasarlanmış, yeşille ahşabı birleştiren tören alanı ile etkileyici açık alanlara sahip olan Ekrem Elginkan Lisesi giriş cephesinde kullanıcıları davet eden bir atmosfer yaratılmıştır. Lisenin birinci bölümündeki öğrenci girişi ve idari girişini örtmek üzere düzenlenen iki sacak farklı işlevleri yansıtmaktadır.

Güneye yönelen dersliklerinin ve kitaplığın ormana yönelen cephe dokusu yüzme havuzu ve ilköğretim okulu ile mimari dil olarak bütünleşmeyi sağlamaktadır. Mimar, dersliklerin ve kitaplığın ormana yönelmeleri ile onlara sakin bir atmosfer sağlarken diğer taraftan güney yönden aldığı güneş ışığıyla da bu mekanları ferah ve neşeli tutmayı başarmaktadır. Giriş platformuna ve dolayısıyla doğuya yönlendirilen laboratuarlar ve yönetim, işlevlerine uygun konumları ve fiziksel koşulları ile kullanıcılarının övgülerini kazanmaktadır. Tören alanını üstünde taşıyan ve giriş platformu ile bütünleşen yüzme havuzu güneye yönelmiş ve sağlanan bağımsız girişi ile diğer okullara servis vermek yanında okul saatleri dışında da topluma hizmet verecek biçimde düzenlenmiştir. Lisenin genel mekan kurgusunda sirkülasyon alanlarının dengeli dağılımı, yatay ve düşey sirkülasyonun entegrasyonu, alan kullanımındaki rasyonel yaklaşım binayı işletmeci ve mal sahibi açısından da çekici kılmaktadır. Lisenin kullanıcıları olan öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler içinde yaşadıkları, çalıştıkları mekanları beğenmekte bunun yarattığı motivasyonu dile getirmektedirler. Binanın mimari kalitesi yanında lise binası olarak donanımında gösterilen titizlik, iç mekanların amacına ulaşmasına olanak vermiş ve öğrencilerin kendilerini konforda hissettikleri işlevsel açıdan mükemmel, estetik olarak sade ve kaliteli iç mekanlar oluşturulabilmiştir.

Ekrem Elginkan Lisesi, arazideki mükemmel konumlanışı, mekan kurgusunda deneyimlere dayanan üstün organizasyonu, mekan standartlarında taviz verilmeden gerçekleştirilen performansı, güneşle ilişkilerindeki duyarlı ve tutarlı yaklaşımları, sirkülasyon sistemindeki açık okunabilir yapısı, detaylardaki titizliği ve tasarımdaki üstün kalitesi ile başarılı bir mimari tasarım ve bina örneğidir.

Yazan: Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
Ödülleri Arkitera İşveren Ödülü, Özel Sektör Kategorisi Ödülü, (2007)

Etiketler

Bir yanıt yazın