İTOB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası

İTOB Yönetim Yapısı, İzmir'e 30 km mesafede Menderes ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinin yönetim merkezidir.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B)’nin işveren olarak talebi 2,5 milyon m2’lik alandaki 310 üyesine örnek olacak bir yapı inşa etmek ve bölgesindeki yapıları mimari açıdan özenli olmaya teşvik etmekti.

Bu projeyi yapmayı üstlendiğimizde bize iki zorlayıcı şart koşuldu. Biri arazide varolan doğalgaz dağıtım merkezini bulunduğu yerde korumak, diğeri de yapıyı planlarken hafriyatı en aza indirmekti.

Bu zorlayıcı şartları engel olarak değil, projeye katkıda bulunan kararlar olarak ele aldık. Doğal eğimlere olabildiğince uyma kararı yapının, ister istemez, arazinin en yüksek yerinde planlanmasını gerektiriyordu. Bu karar da yapının O.S.B ‘nin girişine ve ova manzarasına en hakim yerde olmasını belirledi.

Yerinde korunması gereken doğalgaz ünitesi ile planlanacak yönetim yapısı bağımsız projelendirilebilirdi. Ancak yapının istenen konumu ünitenin yerini kapsadığından doğalgaz merkezini yapının yarı açık uzantısı olarak ele aldık. Bu zorlayıcı şartı diğer mekanik dış üniteler, jeneratör gibi elemanlarla birleştirdik. Planlı bir teknik hacim yaratarak avantaj haline getirdik.

İTOB Yönetim Yapısı, yatay etkili eğrisel bir yapıdır. Yapının rengi bölge iklimi düşünülerek seçilmiş, fazla ışık alan bölgeler çark biçiminden oluşan metal panellerin güneşlik görevi görmesiyle korunmuştur. Batı cephesinde perde duvarlar dışarı çıkarak saçağı güneş kırıcılık açısından destekler. Cephe kaplama malzemesi 50×300 ebatında (sinterflex) seramiktir. İç bükey ve dış bükey cephelerin kavisinde malzeme ilk defa üretim amacına uygun kullanılmıştır. Her iki uzun cephede yay şeklindeki saçaklar aluminyum kompozit panel kaplamadır. Yapının uzantısındaki mekanik servis alanı yüksek dikey panellerle gizlenir. Panel aralıkları havadarlığı ve kolay ulaşırlığı sağlar.

Yapı işlev olarak; yönetim ofislerinin yanı sıra diğer üye bölge yapılarının ortak kullanımına açık restoran, konferans salonu ve toplantı odalarını da kapsar. Bunlar zemin katta, merkez yönetim ofisleri ve üye ortak kullanım mekanları olarak iki ayrı girişten sağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Saçak cephe boyunca uzanır ve girintili haliyle giriş özellikle vurgulanır. Yönetim bölümü giriş holü ışıklı germe tavan bantları ile aydınlatılmıştır. Ortak kullanım mekanları hol ve fuayesi çatı pencerelerinden doğal ışık alır. Konferans salonu duvarları akustik ahşap kaplamadır.

Bodrum katta kapalı otopark ve çeşitli servis alanları ile birlikte O.S.B’nin teknik destek ve altyapı hizmetleri için araç girebilecek depolar planlanmıştır. Bodrum kata parselin başlangıcından ulaşıldığı gibi dışarıdan da küçük bir merdiven kulesiyle giriş yapılabilmektedir. Doğal ışık bodrum kata havalandırma görevi de gören ışıklıklardan sağlanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın