Hexaqua

Hexaqua

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Onuralp Zengin ve İldem Çınar'ın, Dr.Öğr. Üyesi Murat Sönmez yürütücülüğündeki yıkım ekibi atölye çalışmaları kapsamında, uluslararası yarışma olan UNI Plugin House için hazırladıkları "hexaqua" isimli projeleri 'Institutional Excellence Award' ödülünü aldı.

Proje Raporu:

Şanlıurfa kenti oldukça verimli topraklara sahiptir ve Harran Ovası’nda bunların başında gelmektedir. Verimli topraklarının farkında olan kent günümüzde GAP projesinin de etkisiyle tarım faaliyetleri yoğunlaşmış ve tarım işçisi ihtiyacı açığa çıkmıştır. Bu ihtiyaç yerel halk tarafından tamamen karşılanmadığı tarımdaki iş gücü ihtiyacı mevsimlik tarım işçileriyle karşılanmaktadır. Fakat ne yazık ki mevsimlik tarım işçileri ailecek hatta çocuklarını okullarından alıkoyarak çalışmaya geldikleri çok sıcak ve kurak olan bu alanlarda kötü ve yetersiz koşullarda konaklamak zorunda kalmakta, kimi zaman bir çadır bile bulamamaktadırlar.

Bu sorunu göze alarak “Plugin Housing Challange” yarışmasının bizden istediği yoğun kentleşme mağdurları için eklenebilir modüler yaşam birimi tasarımımızı Şanlıurfa’daki yoğun kentleşmeden dolayı işsiz kalan ve mevsimlik tarım işçiliği yapmak zorunda kalmış olan insanların hayatlarını kolaylaştırıp, yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla Şanlıurfa’da tarım işçilerinin çalıştığı tarım arazilerinin ortasında, GAP projesine ait olan sulama kanalının bitişimine, işçilerin kendi besinlerini kendilerinin üretebileceği bir konuma yapmaya karar verdik.

Tasarımımızı yaparken öncelikle referanssız bozkırda tasarım alanımızı birbiriyle aralarında boşluk kalmadan mükemmel bir şekilde birleşen altıgenlerden oluşan bir altlık oluşturduk böylece daha az alan kapladık. Bunun yanı sıra Şanlıurfa oldukça sıcak bir iklime sahip olduğu için tasarımımızı daha serin bir hale getirmek için tasarım alanımızdaki suyu kullanmaya karar verdik. Su kanalını tasarım altlığımız çerçevesinde genişlettik böylece su kanalının normal akışını bozmadık ve tasarım altlığımızın altını tamamen su ile doldurduk ve yer yer boşluklar açarak havuzlar elde ettik. Suyun buharlaşmasını kullanarak daha serin bir ortam elde etmek istedik. Yükseltilmiş altıgenlerden oluşan yaşam birimlerimizi de zeminden yükselterek altlarında insanların yüksek sıcaklıklarda kaçabilecekleri gölgeler oluşmasını sağladık. Ek olarak yaşam birimlerini farklı kotlarda yerleştirerek alt kottaki yaşam birimlerinin çatılarını üst kotta insanların üzerinde dolaştığı yollar haline getirdik. Zemin kotunu ise tamamen ortak alanlar, eğitim ve sağlık alanlarına ayırdık. Ayrıca tamamen birbirine eklenip çıkarılabilir parçalar sayesinde birden fazla yaşam birimi bir araya gelerek daha büyük aileler için daha büyük mekanlar oluşturabilmektedir. Tasarım bloğumuz da aynı şekilde yaşam birimlerinin çoğaltılıp azaltılmasıyla, büyüyüp küçülen bir yapıya sahiptir, tasarladığımız modüler yaşam birimleri taşınabilir ve herhangi bir yerde yeniden birleşerek tasarım bloğu oluşturabilirler.

Etiketler

Bir yanıt yazın