Gaziantep Iconova

Gaziantep son yıllarda Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir ivmeyle gelişmekte olan bir kentidir.

Bu gelişmeden kaynaklı kendi içinde devinen – değişen kentte yeni konut alanları gereksinimi de aynı paralellikle artmaktadır. Artan nüfusla birlikte büyüyen ihtiyaçlar ve çevresel sorunlar, bunları göz önünde bulunduran yeni projelerin üretilmesinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Proje kapsamında yalnızca bir konut sitesi değil yerel potansiyelleri kullanan, çevresinden beslenen ve tekrar çevresine artı değer olarak dönen kente ait olan ve çevreye karşı duyarlılığı temsil eden bir cazibe merkezinin oluşturulması, yenilikçi bir tasarım yaklaşımı ile bölgenin yapılanmasına yön verebilecek nitelikte bir kompleksin kente kazandırılması amaçlanmıştır. Gaziantep kültür ve yaşayışına bir mercek tuttuğumuzda ailelerin büyük ve bir arada yaşamaktan keyif aldıkları evlerini de buna göre büyük yaptırmayı tercih ettikleri göze çarpar. Bu büyük evlerde bütünlük içerisinde yaşanan hayatlar Gaziantep’in toplumsal yaşayışında önemli rol oynar. Yapıların arazi üzerinde konumlanışının en önemli koşullayıcısı blokların güney cephesinden yararlanabilme opsiyonu ve konutların yaşam alanlarının manzarasını oluşturacak, spor alanları ve diğer işlevlerin peyzaj içinde eridiği, tek ve bütün bir bahçeyi konumlandırabilmekti. Kompleks birbirini takip edip tek bir bütün oluşturmaya uzanan eğrilerden üretilerek form bulmuştur. Bu form tek bir bütünü imgelerken diğer açıdan Gaziantep kentine dinamik bir siluet kazandırmayı amaçlamıştır.

Proje 7 residance kulesi, 2 mağaza katı, 2 sosyal ve kültürel etkinlik katı ve 4 otopark katından oluşmaktadır. Ön cephe yol hizasından ortalama 20 m geri çekilerek kompleks önünde kentsel bir boşluk oluşturulmuş ve bu alanda yeşil alan ve açık otoparklar konumlandırılmıştır. Bu boşlukta yaratılan yeşil alan ile rezidanslar için bir manzara alanı yaratılması amaçlanmıştır. Kompleks inşa süreci 2 etaba bölünebilecek şekilde organize edilmiştir. Trafik senaryosu parselin ana trafik arterleri ile bağlantıları göz önünde bulundurularak ve etaplamaya uygun olarak çözülmüştür. 0.00 kotunda kompleksin etrafında dönen, açık ve kapalı otopark alanlarına blok girişlerine erişimi sağlayan bir ring yolu ve 0.00 kotundan 2 giriş, 2 çıkış ve 1 servis giriş-çıkışı ile erişim sağlanan yaklaşık 1000 araç kapasiteli kapalı bir otopark tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın