Gaspar

İstanbul Karaköy'de Autoban tarafından tasarlanan bistro/pub ARKIV Seçkileri 2013'te yer alıyor.

Karaköy’de yaklaşık bir asır boyunca matbaa olarak işletilmiş bir yapı içerisinde yer alan Gaspar, klasik bistro/pub yemeklerine farklı bir yorum getirerek, bu uluslararası mutfağın mütevazi ve rahat karakterine yeni bir değer eklemeyi hedeflemektedir. Mekanın tasarımında kullanılan malzemeler ve üretilen detaylar ise, Karaköy’ün sofistike ve yapay olmaktan uzak sokaklarına atıfta bulunmaktadır.

Ana tasarım yaklaşımı, 16.yy Rönesans Avrupası’nda ortaya çıkan ‘Cabinet of Curiosities’, bir başka deyişle, ‘kategorik sınırları henüz belirlenmemiş merak uyandırıcı objeler koleksiyonu’ kavramına gönderme yapmaktadır. Bu amaç doğrultusunda seçilen objeler, ‘Knolling’ yöntemiyle -paralel ve dik açılarla yaratılan bir düzenleme ile- mekanı oluşturan kontrapanel yüzeylere yerleştirilerek sergilenmektedir. Mekanın kendisi ise, objelerin sergilendiği değerli bir kutuya dönüşmektedir. Tasarımın en önemli elemanları olan kontrapaneller, farklı renk ve ölçülerde üretilerek; belirli bir matematik içerisinde farklı kot ve seviyelerde bir araya getirilmiştir. Hem yatay hem düşey düzlemde oluşturulan bu yerleşim, rastlantısal bir algı yaratırken; tarihi binaların yüksek hacimlerine dair alışılagelmişin dışında bir deneyim yaşatmaktadır. Mekanın merkezinde bulunan merdiven ve kontrapanel yüzeylerin arkalarında yer alan aydınlatılmış cam yüzeyler, mekandaki derinlik hissini arttıran ve hacim algısını pekiştiren önemli tasarım ögeleridir. Mekanın aydınlatması ise, belirli bir sistem içerisindeki çeşitlilik fikrini vurgulayan bütüncül bir anlayışla, hem genel aydınlatmayı hem de yüzey ve objelerin aydınlatılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın