Gantenbein Şarap İmalathanesi

Gantenbein Şarap İmalathanesi

"Projeye bak bağını sorma" dosyamızın ikinci projesi İsviçre'de bir şarap imalathanesi.

Gantenbein Şarap İmalathanesi, Bearth & Deplazes Architekten ve Gramazio & Kohler Architekten’in işbirliğiyle ortaya çıkmış bir proje. Eski binaya ek olarak tasarlanmış yeni servis alanları ve ziyaretçilerin ağırlanabileceği terastan oluşuyor.

Ek bina, Bearth & Deplazes Architekten tarafından tasarlanmış, cephe tasarımı içinse Gramazio & Kohler Architekten ile işbirliğine gidilmiş. Şarap imalathanesi bağların ortasına yerleşmiş kütlesi ve cephe dokusuyla birden çok duyuya hitap eder gibi. Mimarlar, proje için, geleneksel şarap üretim yöntemleriyle örtüşen mekansal çözümler geliştirmiş.

Ofisler projeyi şöyle anlatıyor:

Dünyaca üne sahip Gantenbein şarapları, “Terroir” diye adlandırılan özel bir yetiştirme ve üretim tekniği kullanılarak hazırlanıyor. Kullanılan bu üretim tekniği yapının mekân organizasyonunu etkileyerek mimari dilinde de belirleyici bir rol oynuyor.

Bağ binaları, üzümlerin dikili olduğu alana bakan avlunun etrafında gruplandı. Yer altında bodrum kat ve dağıtım bölümü bulunuyor. İmalat hattı yerçekimine bağlı çalışıyor. Eski teknolojilerle üretilen şarabın yapımı deneyimle bire bir bağlantılı; sadece üç kişi, Daniel, Martha ve baba Gantenbein bağı döndürüyorlar. Yüksek verim optimize edilmiş üretim zinciriyle garantiye alınıyor.

Bu özellikler hem fonksiyonel hem de temsil değeri olan bir yapı olarak yeni binanın da ön şartları. Tipolojik olarak at ahırlarına benzeyen binanın cephesi delikli örülmüş tuğla. Tuğla duvar robot tarafından örüldü, sonrasında hazır duvar parçaları yerlerine yerleştirildiler.

Oda organizasyonu ve malzeme seçimi tasarımın ana kararlarını oluşturuyor. Kontrol altına alınmış oda iklimi ve doğal havalandırma tasarımın iki temel unsuru. Her kat kendine ait bir operasyon kurgusuna sahip. Önceden inşa edilen kendine has detaylara sahip tuğla duvar hacme termal bir kütle sağlıyor.

Şarabın fermente olduğu mahzen zemin seviyesinde, burada bağ bozumundan sonra toplanan mahsul meşe fıçılarda fermente oluyor. Yer altında bulunan bir diğer mahzen ise eski binayı yenilerine bağlıyor. Bu yer altı mahzenini sekiz tane mantar şekilli kolon taşıyor.

Şarap imalathanesinin üstünde ‘lounge’ bulunuyor, açık fakat üstü örtülü bir teras. Teras, Ragaz Rhine vadisi manzarasına bakıyor.

Gantenbein şaraplarının çekiciliği geçmişe ait üretim teknikleriyle, çıkan ürünün yüksek kalitesi arasındaki çelişkide yatıyor.  Şarap mahzeninin hem dış hem de iç bağlamdan etkilenen mimarisi için de aynı özellik geçerli.

Etiketler

Bir cevap yazın