FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi’nde Öğrenci Merkezi Projesi 

FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi’nde Öğrenci Merkezi Projesi 

FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümü öğrencisi Yağmur Özcan tarafından, 2020-2021 Güz Yarıyılı Bitirme Projesi kapsamında, Bitirme Projesi Jüri 2 grubu üyeleri Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Doç. Dr. Elif Süyük Makaklı, Öğr. Gör. Dr. Tümerkan İbiş yürütücülüğünde tasarlanan öğrenci merkezi projesi.

Öğrenci merkezi projesinde, yapılı ve doğal çevrenin, sosyal ilişkilerin dikkate alındığı yenilikçi fikirler içeren özgün öneriler; gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu kullanımları dikkate alınarak yerleşkenin aktif kalmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

İklim ve topografya özellikleri göz önünde bulundurularak, yerleşke dokusuyla uyumlu biçimde tasarlanan proje, Işık Üniversitesi Şile yerleşkesinde, D/K Binası’nın batısındaki eğimli alandadır.

Proje kapsamında analizleri takiben alınan ilk kararlar, ana kullanıcısı olduğumuz yerleşkedeki öğrenci deneyimlerine odaklanılarak, hem öğrenci merkezi için hem de yerleşke genelinde yenilikler içermektedir.

Sirkülasyon alanları dahil toplam 8276 m2 alandaki (sirkülasyon alanları toplam kapalı alanın% 40-50’si olacak şekilde) ihtiyaç programı oluşturulurken; yerleşkedeki kullanıcıların (öğrenciler, yurtlarda / lojmanlarda kalanlar, idari personel …) sosyal aktivitelere ve kültürel etkinliklere, yeme-içme, okuma-çalışma, dinlenme, açık-kapalı toplanma alanları ile katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Yerleşkenin gece ve gündüz kullanılan sirkülasyonların incelenmesi ile proje alanı içerisinde oluşacak yatak ve dikey akslar belirlenmiştir. Yerleşkenin ana girişinden itibaren algılanabilir olan proje alanı için yol düzenlemesi ve alana erişim niteliğine de sahip, yerleşkeye yayılan bir yürüyüş parkuru tasarlanmıştır.

Proje alanının doğusundaki D/K Binası önünde yer alan açık otopark alanının bitiminden itibaren yol trafiğe kapatılarak, yayaların proje alanına en verimli yaklaşımı sağlanmıştır. Bölgedeki oluşabilecek araç park sorununun çözülmesi ve alana araç ile yaklaşımın sağlanması amacıyla D/K Binası arkasındaki, proje alanının kuzey doğusundaki yol kullanılabilir hale getirilmiş ve projenin avlu kotuna denk gelecek şekilde ikinci bir açık park alanı düzenlenmiştir.

Yerleşke kullanıcılarının sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanması amacıyla çok amaçlı salon, sinema salonu ve gösteri salonları tasarlanmıştır. Disiplinler arası entelektüel alışverişe imkân sağlaması amaçlanan öğrenci merkezinde; tartışma, tanışma, söyleşi gibi çeşitli etkinliklerle sosyal etkileşimi canlandıran toplanma, bir araya gelme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir forum alanı oluşturulmuştur. Projede çok amaçlı salonun, galeri/sergi ve toplantı mekânlarının; ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerin düzenlenebileceği, akademik ortamda, profesyonel alanda ve sanat çevrelerinde bir odak haline gelmesi amaçlanmıştır.

Merkezin yarı açık ve açık mekânları, yerleşke bütünüyle ilişkide geçiş alanlarını tanımlamaktadır. Yeşil dokunun hissedildiği yerleşkede, öğrencilerin daha fazla toprak ve bitki ile etkileşim halinde olabilmesi ve üretim yapabilmesi için bostan için alanlar ayrılmıştır.

Öğrenci merkezi, yakın çevresindeki diğer binaların (yurt ve fakülte binaları) kullanımları ile ilişkili olarak öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşantısının odak noktası olan bir merkez niteliği taşımaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın