Fatih Vezneciler – Kültürel Eğlence Merkezi

Fatih Vezneciler – Kültürel Eğlence Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde, Prof. Dr. İbrahim Numan, Prof. Dr. Ayfer Aytuğ, Prof. Dr. M.Bülent Uluengin, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Can Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkan Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Balaban Ökten tarafından yürütülen MIM402E-Diploma Projesi dersi kapsamında Ömer Melih Elmas'ın tasarladığı "Kültürel Eğlence Merkezi" projesi.

Mezuniyet projesi arazisi Fatih -Vezneciler “direkler arası” bölgesi olarak verilmiştir. Proje arazisi tarihi bakımdan çok zengindir.  Tiyatro ve çeşitli kültürel eğlence faaliyetlerinin yürütüldüğü eski direkler arası ruhunun tekrar canlandırılması amaçlanmıştır.

Yapılan analizlere göre, bölgenin tarihi tasarım kararlarında etkili olmuştur. Proje arazisi içerisinde bir yaya aksı kurulmak istenmiştir, Vezneciler metro durağı odak noktası kabul edilmiştir. Şehzadebaşı Camii ve Kalenderhane Camiisi’nin kesişiminde olan metro ya araziden ulaşım verilerek yerin canlılığı ve akışkanlığı sağlanmaya çalışılmıştır. Analizler sonucunda belirlenen yaya akış yoğunluğu ve yaya akslarının  projeye dahil edilerek vaziyet planı oluşturulmuştur. Arazi çevresinde oluşturulan peyzaj yaya akışını bir aks doğrultusunda Kalenderhane Camii’ye ve proje alanına yönlendirmektedir, böylece yerin canlılığı arttırılmaya çalışılmıştır.

Proje 3 katlı olarak önerilmiştir: bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve teknik kattan oluşmaktadır. Proje kapsamında tiyatro, kafe, restoran, atölyeler ve gösteri alanları mevcuttur. Proje kapsamında bulunan ortadaki avlu ile metro arasında doğduran bir bağlantı kurulup bölge içerisinde akışkanlık sağlanmaya çalışılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın