Eşdeğer Ödül (SP17iqyfJ), SteelPRO 2017 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Mimari proje raporu:

Kıyı, iki farklı ortamın ara kesiti olarak çok önemli bir konumdadır. Çeşitli sistemler bu ara kesit boyunca farklılaşarak, yalnızca kıyıda yer alabilecek faaliyetler, ürünler ve süreçler yaratır. Deniz ve kara yaşamlarının iç içeliğinin ortaya çıkardığı çeşitlilik ve zenginlik kıyıda birikir. Yarışma konusu olarak da seçilen ‘Bir İskele Yapısı’ bu birikimin nitelikli bir şekilde gösterilmesini sağlayabilecek yapı tipolojilerindendir. Bu yapı tipolojilerinin kıyı ile birleşim noktalarında sadece deniz araçlarının değil aynı zamanda insanlarında kullanabileceği kesitler sunulmalıdır. Bizde bu kapsamda İzmir de kıyı kullanımının en yoğun olarak görüldüğü Alsancak’ı seçtik. Kordon bu anlamda en fazla kullanıma sahip olmasına rağmen deniz ile kara arasındaki sınır eritilememiş olup, bu sınır boyunca değişmeyen bir ara yüz bulunmaktadır. Yapımızı tasarlarken de deniz ile kara arasındaki sınırı eritip (genişletip) var olandan farklı kesitler sunmak oldu.

Arazi seçimi için İzmir de fuar ve çevresinde uygulanmış olan ışınsal şehir planlamasında yer alan bazı düğüm noktaları belirlenip, bunlardan en yoğun kullanıma sahip olan Cumhuriyet Meydanı önündeki kordon seçilmiştir. Kordonun bitimi olan bu kenar, yapı yerleşimi için uygun görülmüştür. Aynı zamanda bu uçta kordonun tamamlayıcılığını sağlayan bir tasarım konsepti benimsenmiştir. Kordondan ve Cumhuriyet meydanın önünden gelen yaya aksları yapının şekillenişinde büyük rol oynamıştır. Bu akslardan kordondan gelen yarı açık mekanlarımızı oluştururken, Cumhuriyet Meydanından gelen aks binanın çatısını oluşturmaktadır. Tasarımda bu iki sınırı birbiri içinde eritilip ara yüz oluşturacak bir yapı düşünülmüştür.Yapının su ile kesitinde de kordon kesitinden farklı olarak kullanıcılarında suyla temas edebileceği basamaklar yer almaktadır.Yapının denize bakan kısa cephesinde bu amfi bulurken ; uzun cephesinde teknelerin yanaşabileceği bir iskele bulunmaktadır.İskele kullanımı için ise toplu taşıma işlevinden ziyade daha küçük ölçekte  balıkçı teknelerinin ,  yelkenlilerin veya bireysel taşımacılığa hizmet edebilecek teknelerin gelebileceği bir alan oluşturulmuştur.

Yapıya işlev olarak da suyla ilişkili birimler uygun görülmüştür. Üst kotta İzmir ve kıyı konseptli bir sergi mekânı; alt kotta ise balıkçı, kafe, ofis, denizcilik malzemeleri satış, işlik ve ağ gibi küçük ölçekli malzemelerin onarımının yapılabileceği tamir tadilat atölyesi yer almaktadır.

Malzeme seçimi açısından çelikle bütünlüğü sağladığı için ahşap seçilmiştir. Yapıda strüktür kapatılmayıp ahşap ile birlikteliği göz önündedir.

Yapıya genel olarak baktığımızda ise oluşturduğumuz yürünebilen çatıda aynı zamanda belli etkinliklerin olabileceği eğimli alanlar ile bir seyir terası bulunmaktadır. Sonuç olarak tasarımda her kotun farklı bir kamusallık sağlanması ve maksimum kullanım amaçlanmıştır. Buna uygun mimari ve mühendislik çözümleriyle de tasarım yapılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın