Eşdeğer Ödül, ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Eşdeğer Ödül, ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Proje misyonumuz, kentlerde yığılmanın olduğu kıyı bölgesi yerleşim biçiminin, güncel şekilde devam etmesi durumunda gelecekteki yaşamımıza ve yapı üretme tekniklerimize bir projeksiyon tutmakta ve bu gelecek ile günümüz arasında bir arayüz oluşturarak küresel bir farkındalık oluşturmaktadır.

Proje Raporu

İnsanın doğayla olan ilk ilişkisi, var olan sisteme entegre olma çabası, mutualist ilişki çerçevesinde ilerledi. Sonrasında gelişen teknoloji ve artan deneyim, insanın doğa ile olan ilişkisinin, kültürel anlamda değiştirerek insanın yaşam biçiminin, doğadan bağımsız bir boyutta var olacak şekilde tasarlanmasına sebep oldu. Yeni kurulan bu ilişki ilkinden farklı olarak parazit ilişki olarak tanımlanan; bir tarafın diğeri üzerinde yayılma, ele geçirme ve tüketme kültürünü doğurdu. Ancak insanın içinde yaşadığı bu dinamik sistem, bünyesindeki her eyleme bir tepki doğurmaktadır. Günümüzde bu tepki, doğanın var olan ilişkiden kurtulmak, yenilenme çabası olarak okunmaktadır.

Bu çabanın getirdiği sonuçlar incelendiğinde, gelecek projeksiyonlarında, güncel ilişkinin sonuçları insanlık aleyhindedir. Bu durumu yalnızca doğa ile olan ilişkimizi; mevcut teknoloji ve deneyim ile tekrar mutualistik ilişki çerçevesinde içerisinde lehimize çevirebiliriz.

Yeni kuracağımız bu ilişkinin daha kalıcı ve kültürel bir bağa dönüşmesi için var olan düzenin izlerini takip ederek, insanın yaşamsal döngüsünü, doğanın döngüsüyle çakıştırmak gerekmektedir. İnsanlığın kontrolsüz yayılmayla dünyaya yerleşmesi, %75inin kentlerde yaşamasına sebep olmuştur. Kentlerin bu harekete karşı verdiği reaksiyon, kaotik bir atmosfer yaratmış, kent sınırları yeşili yok ederek ilerleyip, kendini idame ettirmek için fosil yakıtları kullanarak ozon tabakasına zarar vermiş ve küresel iklim krizini tetiklemiştir.

İnsanlığın kontrolsüz yayılmayla dünyaya yerleşmesi, %75inin kentlerde yaşamasına sebep olmuştur. Kentlerin bu harekete karşı verdiği reaksiyon, kaotik bir atmosfer yaratmış, kent sınırları yeşili yok ederek ilerleyip, kendini idame ettirmek için fosil yakıtları kullanarak ozon tabakasına zarar vermiş ve küresel iklim krizini tetiklemiştir.

Proje Amacı

Woo’da kullanılan yapma biçimi gelecekteki su üstü kentlerin üretiminde kullanılarak yapıların bu senaryo içerisinde, kaynakları verimli kullanan, enerjiyi maksimum verimde değerlendirme, çevresel uyum içerisinde; çevreyi iyileştiren bir üretim, tüketim biçimi tasarlanması ile doğa sistemine entegre olması amaçlanmıştır.

Proje Malzeme Tanımı

Projede düşünülen yapım metodu günümüz yapım biçimlerinden farklı olarak yeni bir sürdürülebilir malzeme gelişimini önermektedir. Bu bağlamda günümüz alışagelmiş üretim metotlarının dışına çıkarak gelecek tahayyülü üzerinden yapının kendisinin bir sergi aracına dönüşmesi amaçlanmıştır.

Su üzerine miselyum tüplerin ve yapı kalıbının yerleştirilmesinin ardından kalıp içerisinde kendi kendine büyüyen miselyumun zaman zaman baskı cihazları ile birer mekansal alana dönüşmesi ön görülerek eylem alanları oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir yanıt yazın