Eşdeğer Mansiyon, Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

RAPORLAR

Mimari Yaklaşım Raporu

Kentsel Bağlam

Tasarım, antik çağlara uzanan tarihiyle ve önemli ekolojik varlıklarıyla, çok önemli bir Akdeniz kenti olan Tarsus’un potansiyellerini öne çıkarmak niyetiyle yola çıkar.

Kentin kuzeydoğusundan geçen Berdan Irmağı, Toroslar’dan doğan ve Akdeniz’e kadar kat ettiği yol ile geçtiği tüm coğrafyayı güçlü bir biyolojik çeşitliliğe kavuşturan çok önemli bir ekolojik varlıktır. Yarışma kapsamında, “etkileşim alanı” olarak tariflenen alan, Berdan Irmağı’nın çok küçük bir bölümüne temas etse de, tasarım, Berdan Irmağı’nın her iki yakasının, kat ettiği yol boyunca ekolojik bir koridor olarak korunmasını, güçlendirilmesini ve tahribata uğradığı bölümlerde biyolojik restorasyonunu önerir.

2020 yılının ilk çeyreği ile beraber günlük hayatımıza giren “pandemi” sözcüğü, fiziksel çevre ile kurduğumuz ilişkiyi, doğa içinde türümüzün varoluş biçimini ve gezegenimizin geleceğini, geçen yıllara oranla daha ciddi biçimde düşünmemize yol açtı. İnsanlık tarihinin tüm büyük buhranlarında olduğu gibi, pandemide de kentlerin ve fiziksel çevrenin sağlıklaştırılması, doğaya dönüş, doğanın ve doğal kaynakların korunması bir kez daha düşünsel gündemimizin en üst sıralarına yerleşti. Bu farkındalığı, pandemi gündeminden kurtulduğumuz gelecek günlere taşımak, doğal kaynaklarımızın korumakla yükümlü olduğumuz ve geleceğe bırakacağımız en önemli miras olduğunu anlamak en önemli sorumluluğumuzdur.

Berdan Irmağı çevresinde önerilen ekolojik koridor, fiziki olarak, tüm taşkın rezerv alanlarını, imar planlarında ayrılan yeşil alanları ve hazine arazilerini kapsar. Bu alanlar, Akdeniz’e ve özellikle Tarsus’a özgü endemik türlerin yaşamasını ve çoğalmasını teşvik edecek şekilde, kentin gelişim baskısından korunmalı, tasarım faaliyetleriyle özellikle baskılanmamalı ve doğanın kendine bırakılmalıdır.

Bu haliyle, Berdan ırmağı ve Tarsus Şelalesi çevresi doğal bir değere, bölgesel bir çekim noktasına dönüşecektir.

Tasarım tarihi Tarsus Kent Merkezi’nin sürekliliğinde, kentsel olandan ekolojik olana, yapılı olandan doğal olana doğru bir gezintiyi, Şelale’ye doğru uzayan bir rotayı hayal eder. Sadece kentliler için değil, kente dışarıdan gelenler için de yeşil ile sonlanacak bir keşif rotası önerir.

Bölgesel Bağlam

Tasarım, ekolojik koridorun kıyısında, bu yeşil sürekliliğe, topoğrafyanın morfolojisine uyarak eklemlenen bir çengel gibi davranır. Asıl olan Berdan Nehri ve onun çevresinde var olan ekolojik koridordur. Ziyaretçiler önce şelaleye ve yeşile erişir sonra hissetmeden yapıya dahil olur.

Tasarım zeminde işgal ettiği alanı, yapay bir topografya üretip yükselerek, hem kamusal kullanıma hem de yeşile geri verir. Yapının yükselerek oluşturduğu bu yeni zemin, kent düzleminden yükselmesiyle, yeni bir ufki açıklığa erişir ve ırmak boyunca ve kent yönünde güçlü bir manzara terasına dönüşür. Yükselen topografya, restoran ve satış birimlerini ve çok amaçlı salonu zeminde, havuzu ise üst kotta içine alır. Yüzme havuzu kullanımı her ne kadar son derece kamusal görünse de fonksiyonun kendi art alanları itibari ile kent zemini işgal etmek için fazla kapalı görülmüştür.

Etkinlik alanı ise, Berdan Irmağı’na mümkün olan en yakın kottan açılan bir kentsel düzlem tarifidir. Zemin tamamen bir etkinlik alanına dönüşür. Bir etkinlik organizasyonu olmadığı durumlarda da gölgelikli, serin, yeşil bir karşılaşma ve buluşma noktası olarak tasarımın merkezinde yer alır.

Tasarım, ısı adası oluşturmayan, zemin ve çatısını yeşile bırakan, güneyde yükselerek etkinlik alanını doğal olarak gölgede bırakan, rüzgârın hareketleri ile kendiliğinden havalanan ve serinleyen bir yapı önerisinde bulunur. Yapıların doğası gereği görülen yüksek enerji ihtiyaçlarını tasarım yolu ile hafifletme niyetindedir.

İnşaat Mühendisliği Raporu

Yapılması istenen yapı Mersin ili Taşucu ilçesinde otopark, çok amaçlı salon, etkinlik alanı gibi insanların kısa süreli yoğun olduğu yapıdır. Burada yapı önem katsayısı I=1.2 alınacaktır. Deprem hesapları için bölgeye bakıldığında Ss=0.362, S1=0.104 olarak görülmektedir. Bu değerlere bakıldığında bölgenin depremselliğinin düşük olduğu sonucu çıkmaktadır. Statik sistem oluşturulurken bu hassasiyet gösterilmiştir. Duvar içinde kalan bölgelerde düşey elemanlar perde elemanlar olarak dizayn edilmiş, kalan geniş açıklıkların olduğu yerlerde dairesel kolon düşünülmüştür. Döşeme olarak da kaset ve kirişsiz döşeme sistemi birlikte düşünülmüştür. İhtiyaç olursa bu elemanların bazılarında ard-germe yapılacaktır. Ard – germeli sistem kullanmamızın sebebi ise mimari alanın kısıtlı olması ve buna istinaden yeterli miktarda kolon yerleştirilememe, açıklıkların fazla olması ve buna istinaden sehim sorunlarının giderilmesidir. Özellikle bu sistem konser salonlarının olduğu kısımlarda statik açıdan bize oldukça rahatlık sağlayacaktır. Temel sistemi radye jeneral temel düşünülmüş olup gerekli zemin incelemeleri yapıldıktan sonra ihtiyaç olursa zeminde (kazık, jetgrout, derinkarıştırma v.b.) iyileştirme yapılması düşünülebilir. Yapıda B420C çelik ve C35-C40 beton kullanılacaktır. Yapıda deprem etkisinin çok zorlanmasını azaltmak ve yapıda ısı değişimlerinin etkisini minimuma indirmek için belli yerlerde dilatasyon ile ayrılmıştır.

Etiketler

3 yorum

 • Efecan KUYUSUZ says:

  Tebrik ederim. Lakin otoparkın yeraltına alınabileceği keşke bize de söylenseydi. Sözüm sizin nezdinizde jüriye.

 • Uğur Şahin says:

  66 – Mimari ihtiyaç programı listesinde belirtmiş olduğunuz otopark gereksinimi yarı-açık olmasına rağmen önemli bir alan kaybına sebep olabileceği ihtimalini göze alarak; yarışma odak alanı dışında veya yarışma odak alanı içerisinde kapalı otopark olarak tasarlamamız mümkün olabilir mi?
  Kapalı otopark istenmemektedir.

  67 – Programlar arasında bulunan otopark için inşaat maliyeti gerektirmeyen, doğal havalandırma ve aydınlatma ile çözülebilen, 100 araç kapasiteli yarı açık bir otopark istenmiş. 100 araç kapasiteli istendiğinden dolayı 1 katlı değil de 2 ya da 3 katlı bir otopark düşündüğümüzde bu otoparkın alt katlarda yarı açık olmama olasılığı doğuyor. Yarı açık otopark isteği bir öneri midir, yoksa bir gereklilik midir?
  Kapalı otopark istenmemektedir. Açık veya yarı açık (yaklaşık 100 araçlık) olabilir.

  68 – Otopark açık alanda mı düzenlenmelidir? Kapalı otopark da düzenlenmesi istenir mi?
  Bkz. Cevap 67

  69 – Yarı açık otopark “etkileşim alanı” içerisinde tasarlanabilir mi?
  Tasarlanamaz

  70 – “İnşaat maliyetsiz yarı açık otopark” ile ifade edilmek istenilen nedir?
  İnşa ve işletme maliyeti asgari otopark denmektedir.

 • Özgür Savaş Özer says:

  Anlaşılan her yarışmada olan klasik olay gerçekleşmiş. Çok güzel. Mağdur olan herkese geçmiş olsun.

Bir yanıt yazın