Eşdeğer Mansiyon (Öğrenci Kategorisi), “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” Yapı Tasarım Yarışması

Eşdeğer Mansiyon (Öğrenci Kategorisi), “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” Yapı Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

PAR-KUR projesi kapsamında atıl durumda bulunan tarihi Buca tren yolu farklı fonksiyonlara sahip modüllerle yeniden düzenlenmiş ve kullanıcılar için çeşitli ihtiyaçlara  hizmet eden aktif kamusal alanlar yaratılmıştır. Tasarımda modüler sistem oluşturulması iki yönden gerekli görülmüştür. İlk olarak, bu sistem aracılığıyla farklı lokasyonlara ve kullanıcılara uygun hale getirilebilen ve dönüştürülebilen tasarımlar ortaya çıkması amaçlanmıştır. Bu bir DNA sarmalı gibi düşünülmüş, seçilen bölgenin genetik kodlamasına göre modüller sıralanmış ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonlar yerleştirilmiştir. İkinci nokta ise modüler sistemin üretiminin, nakliyesinin ve kurulumunun ekonomik olmasıdır, rahatlıkla nakliye edilerek istenilen bölgeye kurulacaktır. PAR-KUR projesinin kamusal alana pek çok katkıda bulunması amaçlanmıştır. Buca tren yolu güzergâhı incelendiğinde dört farklı odak noktası olduğu görülmüştür. İZBAN istasyonundan hipodrom kavşağına kadar olan bölüm birinci odak alanıdır. Burada istasyondan ve aktarma duraklarından dolayı oluşan sirkülasyon yoğunluğu, Şirinyer Pazaryeri’nin ticari yoğunluğu ile birleşmektedir. Bu sebeple parkurun bu parçası sürekli hareket halinde olan kullanıcılar tarafından kullanılır. Hipodrom kavşağı ile konut yoğunluğunun fazla olduğu bölge arasında kalan kısım, ikinci odak alanıdır. Sanat evi ve ilkokul bulunması nedeniyle atölye, oyun, dinlenme ve kütüphane modülleri tercih edilmiştir. Konut bölümü ile hastane arasında kalan kısım üçüncü odak alanıdır. Burada konut yoğunluğu fazla olduğundan modüller çevrede yaşayan kullanıcılara uygun olarak yerleştirilmiştir ve hastane kullanıcılarının ihtiyaçları da göz önüne alınmıştır. Son olarak dördüncü odak alanı, hastane ile eğitim fakültesi arasındaki alandır. Bu bölümde öğrenci yoğunluğunun fazla olması nedeniyle kütüphane, atölye, dinlenme gibi fonksiyonlara sahip modüllerle kullanıcıya özelleştirilmiştir. Tasarım genel bir kullanıcıya hizmet vermektedir, fakat her odakta yoğunluklu bulunan kullanıcı kitlesi farklılaştığı için modüller ona göre yerleştirilmiştir.

Modüller arasındaki birleşim organizasyonu, maksimum varyasyonu sağlamak üzere tasarlanmış ve kolay montajlanabilir olması amaçlanmıştır. Böylece kısa sürede kurulum imkânı ile daha fazla kullanıcıya erişebilecektir. Modüler olarak hazırlanan parçalar, kurulum şemaları ile kolayca kurulabilir, sökülebilir ve dönüştürülebilir haldedir. Kullanılan betonun özellikleri, modülün niteliğine uygun olarak seçilmiştir. Hijyenik koşullar gerektiren ve kullanıcı ile temas yüzeyleri fazla olan modüllerin, kendi kendini temizleyebilen beton kullanılarak üretilmesi amaçlanmıştır. Böylece hem kullanım ömrü uzatılmış hem de bakım maliyetleri düşürülerek ekonomi korunmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın