Eşdeğer Mansiyon, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması’nda Eşdeğer Mansiyon Ödülü alan 125 no.lu proje;

Temel tasarım kararı, Cumhuriyet Meydanı ile görsel ve fiziksel teması bulunan hal caddesini birbirine daha kuvvetli şekilde bağlamak ve güçlü bir kamusal ticari aks oluşturmaktır.

Cumhuriyet Meydanına bakan köşede açılan “ANA GİRİŞ BOŞLUĞU”, aynı noktadan üst kottaki dükkanlara ve burada oluşturulan “TERAS”a erişimi sağlamaktadır. Bir yandan da yapının zemin kattaki “İÇ BOŞLUĞUNA” insanları çekerek oluşturduğu “İÇ AKS”daki dükkan ve bodrum kullanımını kent dokusu ile bağlamaktadır.

Son iki katta; projenin genelinden ayrışan fakat kendi içinde bütüncül bir dil ile kurgulanan ofisler, Hal Sokağı üzerinden bir aks çekilerek “ANA GİRİŞ ve TERAS” üzerinde “SAÇAK” etkisi oluşturmaktadır.

MİMARİ RAPOR:

Proje alanı, boyutlarının sınırları ve konu olduğu işlev yükü ile tasarım olanaklarını kısıtlamaktadır. Bu işlevde bir projenin, yapının içinde ve çevresinde kamusal bir mekan oluşturması, kente ve çevresine katkıda bulunması beklenirken; tasarıma başlarken sorun olarak gördüğümüz nokta ise bunu sağlamakta yaşanılan güçlük oldu.

Çözüm;

Alanın sağ tarafında bulunan (Hal Sokağı), Cumhuriyet Caddesi’ne ve Meydanı’na çıkan yayalaştırılmış aksın daha güçlü bir sirkülasyona sahip olduğunu; Cumhuriyet Meydanı’nın üzerinde bulunan ve Merzifon’un sosyal, kültürel, ekonomik hayatında çok önemli yere sahip tarihi yapılarla birlikte fiziksel ve görsel olarak temas içinde bulunduğunu görüyoruz. Yapının yaşaması için zemin kotta oluşturulması gereken ticari işlevleri zedelemeyecek; fakat aynı anda kent ölçeğinde dikkate alınabilecek bir mekan oluşturmak için tasarımı şekillendiren bu aksı temel alarak, Cumhuriyet Meydanı’na bakan köşede sokağa katılan ve meydanlaşan iki katlı bir boşluk ve üst kota çıkan rahat merdivenler yerleştirildi. Proje bu aks (Hal Sokağı) üzerinden kent sistemine entegre edildi.

Zemin alanında, Cumhuriyet Meydanı’na bakan bu köşe haricinde, sol tarafta bulunan Muammer Aksoy Sokağı’nda, Kargaoğlu Sokağı’nın tam karşısına ve proje alanını güneyden çeviren Sepetçi Sokağı’nın üzerinde birer giriş daha oluşturuldu. Verilen plan üzerinden arsanın araç trafiği ile temas eden tek sokak olan Sepetçi Sokağı üzerinden ise otopark giriş-çıkışı sağlandı.

Mekansal Kullanım;

Yaya sirkülasyonu düşünülerek ilk kata ticari fonksiyonlar; ikinci kata, hal sokağından çekilerek oluşturulan büyük terasa hizmet eden kafe ve talep edilen 200m2’lik restoran yerleştirildi. Bu katta oluşan terasın üzerine son iki katta düşünülen ofis kütlesi; tamamen ayrı bir malzeme ve yapı sistemi ile tasarlandı. Bu şekilde, işlev farklılığı dışarıdan okutularak, alt katlarda tamamen kamuya açık alanlara bir saçak etkisi verildi.

Ofis kütlesini hal sokağından çekerek, proje alanın çevresinde 90 derecelik dikey hareketlerden oluşan son derece monoton kentsel boşluklara alternatif bir kentsel boşluk oluşturuldu.

Malzeme Kullanımı;

Zemin kotunda, kamusal etkiyi arttırmak ve tarihi çevre ile uyum sağlamak amacı ile doğal taş kaplama kullanıldı. Taş kaplamanın yarattığı yüzey etkisi, ara katta ve iç mekanda sağır yüzeylerde kullanılan ahşap lameller ile zenginleştirildi. Ofis katlarında ise kütle taşıyıcı sistemi ve cephesi ile zemin katların kullanımından tamamen ayrıldı. Ofislerde çelik taşıyıcı ve bu sisteme uygun bir dilde alüminyum lameller ile çift cidarlı cephe tasarlandı. Bu cephe, ofislerde güneş ve ısı kontrol problemini çözerek şeffaflık sağlarken , iç mekanda da esnek kullanıma imkan vermektedir.

Etiketler

4 yorum

Bir cevap yazın