Eşdeğer Mansiyon, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimari Fikir Yarışması

İlker İğdeli ve Ceyda Gökoğlu tarafından tasarlanan proje.

Kentle İlişki

MTSO hizmet binası ve iş merkezi projesi için belirlenen proje alanı; kentin ana arterlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve kent merkezi ile alanı doğrudan bağlayan Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada konumlanmaktadır. Hızla gelişen bir liman kenti olan Mersin’de, GMK Bulvarı ve çevresi de kentsel dönüşüm açısından önemli bir alandır. İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın görüldüğü bu bölgede, ticaret ve konut birimleri yeniden ele alınacak ve kentsel dönüşümün önemli girdilerinden biri olacakatır. Önerilen projede, kentsel dönüşümün sonucunda Gmk bulvarı etrafında şekillenen kentsel dokunun yoğunlaşacağı popülasyonun artacağı, kentsel boşluklara, rekreatif alanlara, parklara, sosyal aktivite alanlarına ihtiyaç duyulacağı öngörülmüştür.

Genel Yerleşim

Yapı blokları arazinin batı ve güney sınırlarına yaslanarak kentle yapı kompleksi arasında , kuzey ve doğu yönünde rekreasyon alanı, karşılama alanı ve avludan oluşan bir kentsel boşluk bırakılmıştır.

Yaya Yaklaşımı

Mevcut durum dinamikleri içerisinde araziye genel yaya yaklaşımı doğu yönündeki GMK bulvarından (Bulvar üzerinde yoğun bir toplu taşıma hattı mevcuttur) ve buna ek olarak arazinin kuzey yönündeki yoğun konut dokusundan olacaktır.

Arazinin batısında kalan park alanlarından ve konutlardan da yaya ulaşımı söz konusudur. Arazinin batısında kalan yeşil alanlar ve konutlar ile olan ilişkisi, yapı bloğundaki boşlukla ve Cengiz Topel caddesinden gelen yaya aksının devamı niteliğindeki kentsel park olarak düşünülmüş yeşil banttan sağlanacaktır.

Avlu

Alanın ortasında konumlanan avlu; zemin altı kotunda kurgulanan alışveriş birimleri, yeme içme birimleri, müze ve konferans salonu fuayesi gibi birimlerin yeterli ışık almasını, iklimlendirilmesini, gölge alanlar oluşmasını sağlamaktadır.Avluya giriş veren üzeri örtülü amfi tiyatro; gündüz dinlenme, oturma, gibi aktivitelere olanak sağlarken, geceleri de önünde var olan zeminin sahneye dönüşmesiyle farklı kullanım olanakları yaratmaktadır.

Kentsel Park – Rekreasyon Alanı

Arazinin kuzey bölümünde yer alan ve Cengiz Topel caddesinden gelen yaya aksının devamı niteliğinde olan alan aynı zamanda kentsel park (yesil bant) olarak düzenlenmiştir. Aksın sol tarafı ise rekreasyon alanıdır. Bölgede hakim olan Akdeniz ikliminin açık alan kullanıma olanak tanımasının yanı sıra güneşe ve sıcağa karşı önlem alınmasını gerektirdiği için bu rekreasyon alanı ve park üst örtü ve ağaçlar ile güneşten korunmuştur. Bu örtü fonksiyonelliğinin yanı sıra yapılar bütününe ve alana kendine özgü bir kimlik kazandırmaktadır. Aynı zamanda burada kurgulanan yeşil alanlar ve su öğeleri ile de doğal iklimlendirme sağlanmaktadır. 

Yapı Konumlanması

Arazinin güney ve batı bölümlerine yapışan yapılar, rahatsız edici batı güneşini önemli ölçüde keserek rekreasyon alanlarında ve avluda daha konforlu vakit geçirme olanağı sunmaktadır. 

Kamusal Açık Alanlar

Proje, kamusal açık alan kullanımı ile kentsel çekim odağı yaratır.

Yapı Kurgusu

MTSO

MTSO birimleri arazinin güney sınırına yaslanarak, kompleksin kentle ilişki kurduğu GMK bulvarına en yakın yapı kütlesi olarak konumlandırılmıştır. Bu yerleşim kararı ana alterden algılanabilirliği artırırken , yapılar bütününün kamusal bellekte yer edinmesini kolaylaştıracaktır.

MtSO hizmet yapısı, dört kattan oluşmaktadır. Zemin kotunda galeri boşluğundan içeri alınan ziyaretçileri , kullanımı yoğum olan üye işlem birimleri karşılar. Açık ofis ve banko sistemi ile çalışan bu birimler total mekanda görsel iletişim sağladığı gibi verilen hizmette şeffaflığı sağlamaktadır. Zemin kotunun batı sınırında ise protokol girişi vardır. Burada bulunan çekirdek, protokolun zemin üstü(başkanlık-birimler-salon) ve zemin altı (yemekhane-otopark-konferans) kotuyla olan ilişkisini kurmaktadır.

Galeri boşluğundaki düşey sirkülasyon elemanlarıyla ikinci kata ulaşıldığında, burada MTSO kurumsal birimleri yer almaktadır. Bu birimler, birbirlerinden ayrı olarak kurgulanmış olup, kendi içlerinde açık ofis sistemiyle çalışmaktadır.

Üçüncü kat, Basın Yayın Halkla ilişkiler Müd. Birimi, Toplantı odaları ve meclis salonunu bünyesinde barındırır. Meclis salonu, üç tarafı fuaye olacak şekilde ve fuayelerin galeri boşluğuyla görsel iletişim kuracağı şekilde tasarlanmıştır.

Dördüncü kat, yönetim birimlerini içermektedir.

Konferans Eğitim ve Sergi Birimleri

Bu birimler Mtso yapısının altında, – 6.50 kotunda kurgulanmıştır. Buradaki konferans salonu, çok amaçlı salon, Ticaret Müzesi ve sergi salonu gibi birimler, avluya yapışan; doğal ışık ve havalandırma sağlayan fuayenin etrafında yer almaktadır. Bu birimler mtso yapısından ulaşılabilirliğin yanı sıra, mesai saatleri dışında da hizmet verecekleri düşünülerek orta avludan da girişe imkan tanımaktadır. 

Yemek Salonu

-6.50 kotunda konumlandırılan yemek birimleri; mtso ve iş merkezi yapılarından ulaşılabilirliğinin yanısıra, dışarıdan gelen ziyaretçilerin de kullanımına olanak sağlamak amacıyla orta avluyla da ilişki kurar. Açılır kapanır cam sistemiyle kurgulanan yemek birimleri iklimsel koşullara uyum sağlayarak daha konforlu hizmet verebilmektedir.

Alışveriş Birimleri

-3.25 kotunda kurgulanan alışveriş birimleri, amfi ile ilişkilendirilerek -6.50 kotundan hemde 0.00 kotundan, dışarıdan ya da işmerkezi ve mtso dan ulaşılabilirlik göstermektedir. Avlu ile ilişki kuran alışveriş birimleri, sıcak yaz aylarında gölge olacak şekilde kurgulanan bir sirkülasyon etrafında şekillenmiştir. 

İş Merkezi

Bankalar

Kullanım yoğunluğu düşünülerek 0.00 kotunda kurgulanan bankalar, iş merkezinin altında ve dışarıya da hizmet verebilmesi açısından avluya dönük olarak konumlandırılmıştır.

Ofisler

Ofis birimleri esnek mekan kullanıma olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Katlarda total bir alan olarak düşünülen ofis birimleri, kullanıcı tarafından istenilen büyüklüklerde organize olabilmektedir. Bu bölümlenme imkanı , şirketleşmiş büyük kurumlardan küçük işletmelere kadar bir çok ofis mekanının kurgulanmasına olanak sağlamaktadır.

Kapalı Otopark

Proje alanının batı sınırından alınan rampa ile kapalı otoparka ulaşım mümkündür. -9.50 kotunda yer almaktadır. Kapalı otoparktan; MTSO, Konferans salonu, İş merkezi ve avluya ulaşım mümkündür.

Mimari Dil

MTSO ve iş merkezi yapı bloklarının yoğun kullanıma olanak sağlayan ve insan ölçeğinden algılanabilirliğinin fazla olduğu katlar şeffaf ve geçirgen bir his yaratması ve içe dönük işleyişle bütünleşebilmesi açısından cam yüzeyler olarak tasarlanmıştır. Bu tutum aynı zamanda yapıların hafifleşmesini de sağlamaktadır. Geri çekilerek oluşturulan cam yüzeylerden oluşan katların üzerinde uçan çerçeve etkisi yaratan kütleler dil bütünlüğü oluşturulmasına yardımcı olurken alt katların üstünde saçak etkisi yaratarak güneşten korunmalarına da yardımcı olmaktadır. İş merkezi kütlesindeki iç bahçeler; sigara içme dinlenme , gölgeleme gibi işlevlere hizmet ederken uzun yapı bloğunun hafif bir plastik etkiye sahip olmasını sağlar. Bahçe üstlerindeki ve her iki binanın cephelerindeki güneş kırıcılar fonskiyoneliklerinin yanısıra yapılar bütünü içerisinde dil bütünlüğü yaratma amacındadır. Hızla yapılaşan ve betonlaşan mersin kentindeki, malzeme skalasına dönen yapılar, görüntü kirliliğine yol açtığı gibi bu güzel liman kentinin mimari oluşumunu da negatif olarak etkilemektedir. Bu doğrultuda malzemelerin mümkün olduğunca sade ve doğal olarak kullanımına özen gösterilmiştir. Önerilen projede brüt beton, cam ve ısıl ahşap malzemelerinin kullanımı, kentsel dönüşüm amacı güden bu bölgede yeni yapılacak yapılara referans olma kaygısı güder.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın