Eşdeğer Mansiyon, Kepez Belediyesi Odak Yapı Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

GENEL YAKLAŞIM

Proje, makro ölçekte yeşil alan, parkların sürekliliğinin sağlanması ve çevresinde yer alan fonksiyonlar ile ilişki kurma konularına hassasiyet gösterir. Çevresinde yer alan hastane, okul, pazar yeri ve sosyal tesis gibi kullanımlar ile ilişki kurarak bu fonksiyonların kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Konumu itibariyle bahsi geçen fonksiyonların da odak noktasında yer alan proje, kentlinin müdahil olacağı mekanları üreterek bir çekim merkezi haline gelmeyi amaçlar. Bu mekanların nitelikleri ise Akdeniz ikliminin yarattığı yaşam alışkanlıkları, topografya ve bölgenin hafızasında uzun yıllardan beri var olan saçak, avlu, teras gibi mimari ve kentsel ögelerin analizi sonucu oluşur. İklimin gerekliliği olan açık ve yarı açık mekan kullanımları bu ögelerin bir harmanı sonucudur.

BAĞ DOKU

Proje alanının bugün çevresinde var olan yeşil alanlar ve yapılı çevre herhangi bir tutunma noktası vermeyerek Akdeniz bölgesinin tarihinde bir yolculuğa çıkmayı mecbur kılar. Bu esnada gözümüze çarpan Fethiye’deki Kayaköy yerleşimi barındırdığı birimlerin ölçeği, topografya ve iklim ile kurduğu ilişki açısından sağlıklı bir örnek teşkil eder. Bu noktadan hareketle proje, yeşil alan kullanım sürekliliğini ve çevrede yer alan fonksiyonlar ile angajmanı güçlendirmek maksadıyla bir ‘bağ-doku’ önerir. ‘Bağ’, yeşil alan ve çevrede yer alan kullanımları bağlamayı amaçlarken ‘doku’ çoklu birimler içeren bir omurga gibi çalışarak öneri yapı grubunun yer ve çevresine tutunmasını sağlar. Bunu gerçekleştirirken insan ölçeğinden uzaklaşmama ve yerin ruhuna dair söz söyleyebilme konularından taviz vermemeyi amaç edinir.

KENTSEL ODAK

Kentin en yüksek yerlerinden birinde yer alan proje, kentten görülebilen ve kentin siluetine katkıda bulunan ‘Kule’ yapısını önerdiği doku içerisinden yükselen bir şekilde bünyesinde barındırır. ‘Kule’ kentten görülebilen bir işaret ögesi olması amacıyla yükselirken dokuyu oluşturan birimlerden yapı ayak izi olarak ayrılmaz. Oraya ait, oranın içerisinden doğan bir birim olarak yükselir. Vaziyet planı görünümünde yalnızca gölgesi ile kendini var eder. ‘Kule’, +34.00 kotunda yer Kafeyi, +38.00 ve +50.00 kotları arasında yer alan galeri boşlukları barındıran ve çeşitli sergilere imkan veren sergi katlarını, +70.00 ve +74.00 kotlarında yer alan kent manzarasının seyir edilebileceği seyir teraslarını, +78.00 kotunda yer alan Kafeyi ve +82.00 kotunda ‘Kule’nin üzerinde yer alan antenin teknik kontrol birimini barındırır. İklimin ve barındırdığı fonksiyonların bir sonucu olarak ‘Kule’nin cephesi varoluş ritmi değişen bir yapı sergiler. İçerideki fonksiyonun ışık ihtiyacına göre sık ya da görüşe imkan verebilen bir şekilde konumlandırılan güneş kırıcılar cephenin imajını oluşturur.

ULAŞIM KARARLARI

Proje alanına Barış Manço Bulvarı’ndan erişiminin ve Antalya kent merkezinden alana direkt olarak ulaşımının sorgulandığı projede, 0.00, +35.00 ve 40.00 kotlarında girişler tanımlanmıştır. 0.00 kotunda bağ dokunun uzantısı olarak yaya üst geçidi önerilmiştir.

+35.00 kotu, odak yapı ve yapı grubuna araçla ulaşımın sağlandığı kottur. 3 farklı noktada açık otoparklar önerilerek bunların ihtiyaca göre yeniden düzenlenebileceği öngörülmektedir. Proje alanının tanımlayıcı omurgası olarak var olan bağ doku, uygun noktalarda önerilen rampa ve düzlemlerle birbirleriyle ilişkilendirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın